Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül, Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu:

Anıları Çerçevelemek:

Yer yaşanmışlıklarının izlerini taşır, üzerinde hayat yaşanır.
İlk adıyla İmroz İlköğretmen Okulu yaklaşık 50 yıldır öğrencilerinin olduğu kadar ada halkının da yaşamlarının parçası olmuştur. Bahçesi Adalılar ve mezunlara güçlü bir ait olma hissi veren ve yıllar sonra bile güven veren bir yerdir.

Burası salt fiziksel mekandan daha çok "yerin ruhu" nun öne çıktığı bir yerdir. Eski okul ve yurt binalarının arasında tanımlanmış açık mekanlarda "Yer'in ruhu"nu rahatlıkla hissedebilirsiniz. Okulun bahçesi yıllar içinde katmanlaşmış bir "yer"e dönüşmüştür artık. Tören alanı (Eski Avlu), Atatürk büstü, Toprak saha, Duvarlar, Koyu ağaçlar ve gölgesi ve diğerleri...
Bu yere ait güçlü karakterleri koruyarak yeni yaşamı onlarla birlikte kurgulamak tasarım fikrinin çıkış noktasıdır.

Yeni bir yaşam kurgulamak için bu yerin ruhu ile zıtlaşmamız çok gereksiz olurdu. "Yer"in kaybı söz konusu bile olmamalıydı. Yerin hafızasını hiçe saymadan yeni yaşamı kurguladık; kısaca anıları sarmaladık. Yıllar sonra gelindiğinde bile bahçesindeki izler korunarak yeni yaşamın da parçası olsunlar istedik. Ağaçların belki de en çok hikaye barındıran ve buraya ruhunu veren en önemli elemanlar olması muhtemeldir. Önceki yıllarda dikilen ve özenle bakılan ağaç öbeklerinden uzaklaşmak yerine onlara yaklaşmayı ve içlerine sokulmayı istedik.

Mevcut ağaç kümesi ve önündeki eski avlu öneri tasarımın odağında yer alır. Ağaçlar ve mekanın hafızası ise eğitim birimleri ve sosyal – kültürel birimler ile sarmalanır. Kütle yerden yükseltilerek doğu batı aksında geçirgen bir aks oluşturulur; aksın sonunda mevcutta yer alan amfi tiyatro da yeni kurgumuzun bir parçası olur. Yapı arazinin +45.00 kotunda iki tepeciğe otururken "Eski Avlu"nun olduğu kısımda ise Kolonlar üzerinde yükselir. Yerden yükseltilmiş eğitim bloğu yapısı böylece kentliyi de "Yeni Avlu" ya davet eder. Ortak mekanlar avlu ile ilişkilidir, örneğin Kütüphane ve Etkinlik Salonu "Yeni Avlu" ya açılırken "Eski Avlu" (+37.00) ile de görsel bir ilişki kurar. Önerimizde tören ve toplanma alanı olarak kullanılacak olan "Eski Avlu"nun köşesindeki Atatürk büstü de yerinde durmaya devam edecektir

Ağaçların arasında önerdiğimiz hafif strüktür topluluk odaları ve teraslardan öğrencilerin ağaçlara dokunmasını ve onları sahiplenmesini önemsedik. İster yeni avludan ister eğitim bloğundan erişim sağlansın; öğrenci kulüplerinin enerjisi avluyu doldursun, müzik ise öğrencileri beslesin istedik. Avluya bakan çeperlerde yerleştirdiğimiz mekanların birbirleriyle olan iletişimini ve öğrenciler ile kentlinin etkileşimi güçlü olsun istedik. Fakat bunu yaparken Eğitim birimlerini üst kotta ortak ve kamusal mekanları ise zeminde konumlandırarak Özel-Kamusal mekan ayrımını sağlarken "Yeni Avlu"nun ikisinin arasındaki sınırları yer yer bulanıklaştırmasının zenginliğine inandık.

Kuzey güney aksında oluşturduğumuz ikinci aks ise eğitim birimleri, spor merkezi ve öğrenci yurtlarını birbirine bağlar. Bu yaya aksı Aynı zamanda kuzey yönünde yeni oluşan konut dokusu ve kent ile Güney yönünde ise korunması istenen lojmanların arasından kente eklemlenir. Kuzey yönündeki yaya girişinden yurtlara güney yönündeki girişten ise idari birimlere kolaylıkla erişmek mümkündür. Arazinin doğal kotlarındaki düzenlemeler ile oluşturulan açık spor alanları ve aktivite alanları yaya aksına takılan kılcal kollarla birbirine bağlanır. Kuzey batı yönünde ise kentlinin de erişebilmesini önemsediğimiz hobi bahçeleri ve organik tarım alanları yer alır.

Spor Tesisleri arazinin ortasında bulunan ve oldukça yumuşak bir dokuya sahip olan tepenin içine gömülecektir. Seyirci ve sporcu girişleri ise yaya aksına takılan giriş kütlesinden yapılacaktır. Kuzey doğu yönünde önerilen servis girişi ile de hem yurt binasına hem de spor merkezine servis erişimi sağlanacaktır. Daha sonradan eklenmesi gündemde olan yüzme havuzu ise kuzey yönünde bu kütleye eklenebilir. Önlerinde planlanan açık spor alanları ve etkinlik alanları ile ilişkili olan bu birimler eğitim birimleri ile öğrenci yurtlarının arasında yer alır.

Eğitim birimlerinin gerektiğinde mevcut lojmanların bulunduğu alana doğru büyüyebileceği öngörülmüştür. Teknik ve yapısal anlamda zayıflıklar barındıran lojman yapılarının yeniden yapılması durumunda ise arazinin güney doğu sınırına paralel bir yapılaşma önerilmiştir. Eğitim birimlerinin olası büyümesi durumunda tasarımın ana fikrini oluşturan yeşili sarmalamak eylemi güçlenerek devam edecektir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Gökçeada, Çanakkale
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Danışman: Mehmet Şen, Neslihan Avcı, Özlem Ersoy, Mehmet Zafer Kınacı, Bahri Türkmen, Kemal Ovacık, Habibe Aduş Yılmaz

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Fatih Yavuz

Seden Cinasal Avcı

Ramazan Avcı

Ömer Emre Şavural