Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, 3. Grup MEB Düzce Eğitim Kampüsü Mimari Proje Yarışması

3. Grup MEB Düzce Eğitim Kampüsü yarışmasında Yakup Hazan Mimarlık tarafından tasarlanan proje 1. ödüle layık görüldü.

Proje Açıklama Raporu

GENEL YERLEŞİM KARARLARI: 
Batı Karadeniz/DÜZCE ormanı içinde bir eğitim/öğretim mahallesi önerilmektedir. Düzce’deki doğal orman, tasarımın önemli kriterlerinden birisi olmuştur ve tasarıma dahil edilmiştir. Özellikle doğada mevcut çam ağaçları ve her dem yeşil bitkilerin eğitim alanı içinde de devam etmesi düşünülmüştür. 
Düzce’ye ait doğa/ orman/ su/ çayır-çimen yapısı devam ettirilmiş ve yöreye ait bir mimari ele geçirilmeye çalışılmıştır. 
Bilim merkezi, kütüphane, kafeteryalar, yemekhane, kültür ve sanat binaları eğitim/öğretim kampüsünün odak noktası haline getirilmiş ve saçaklı yol ile çevrelenmiştir. 
Saçaklı yol kuzeyde; giriş ve yönetim binalarıyla, güneyde; yurt bloklarıyla, batıda; eğitim birimleri ile, doğuda da; spor merkezi ile çevrelenmiştir. Önerilen merkezi şema, karşılıklı ana geçişlere ve kılcal bağlantılara da izin vermektedir.  

YAPILAŞMA: 
Kuzeyde giriş ve yönetim: Mevcut anayoldan ayrılan ikinci yol üzerinden girişler alınmıştır. Kampüs çevresinden dolaşan servis ve bisiklet yolu da ikincil yola bağlanmıştır. 
Güneyde yurt blokları: Saçaklı yol ve servis yolu arasındaki alan barınma/yurtlar bölgesi olarak seçilmiştir. Yurtlar, doğa/orman içinde 7/24 yurt yolundan girişleri olan bloklar olarak tasarlanmıştır. Yurtların tasarımında öğrencilerin klasik yurt mantığından uzaklaşarak aile/ev ortamındaki konforu parçalı blok düzeni ile sağlanmaya çalışılmıştır. Oda içi tasarımında da aynı konfor sağlanmaya çalışılıp öğrencilerin kendine özel alanları ‘çalışma masası-ranza’ ile oluşturulmuştur. Her yurt bloğuna grup çalışmaları için etüt salonları konumlandırılmıştır. 
Batıda eğitim birimleri: Birbirleri ile kapalı ve açık bağlantıları olan bloklar olarak tasarlanmıştır. Saçaklı yol ve odak noktası ile direk bağlantılıdır. Öğrencilerin yoğun okul temposunda soluklanıp dinlenebilecekleri kapalı dinlenme alanları ve bloklar arasında açık teneffüshaneler oluşturulmuştur. 
Doğuda spor: Kapalı spor merkezi ve açık spor alanları spor yolu üzerinde önerilmiştir.
Odak / Merkez: Kampüsün merkezi ve saçaklı yol ile çevrelenmiş olan alandır. Projenin kamusal alanı ve odak noktası olarak tasarlanmış ve işlevlendirilmiştir. Kendi içindeki hareketine ek olarak, genel sistem içerisinde karşılıklı geçişlere ve kılcal bağlantılara da izin vererek kampüs içindeki enerjiyi toplamaktadır. Merkezde yapılar, doğa ve su iç içedir. Yapı adaları, su, çayır çimen adaları, saçaklar bir araya getirilmiştir. Bu bir aradalık, kampüsü sıkıcı eğitim ortamı olmaktan çıkararak, eğlenceli ve öğrencilerin daha istekli ve serbest oldukları bir ortam haline getirmektedir. 

TASARIM KRİTERLERİ 

ULAŞIM:
 
Araç ulaşımı: Ana yoldan ayrılan ikincil yol üzerinden girişler alınmıştır. İkincil yola takılan servis yolu, eğitim kampüsü çevresinde dolanmaktadır. Servis yolu üzerinde otoparklar ve duraklar düzenlenmiştir. Yaya akışı bu duraklardan başlayıp kesilmeden kampüs içine doğru devam etmektedir. Yayalar, duraklardan başlayan yaya yolları ile kampüs içine devam etmektedirler. 
Yaya ulaşımı: Saçaklı yol, merkez/odak çevresinde yaya hareketini kontrol ederken, spor alanlarından dersliklere kadar doğu-batı yönünde, girişten yurtlara kadar kuzey-güney yönünde yaya yolları ulaşım sistemini tamamlamaktadır. 
Bisikletli ulaşım: Kampüs çevresinde her noktaya ulaşılabilen bir dolaşım yolu oluşturulmuştur. Öğrencilerin kampüse ve kampüs içindeki ulaşımı düşünülerek bisiklet yolları ve bisiklet parkları tasarlanmıştır. 

DEPREM: Düzce, Batı Karadeniz fay hattı üzerinde yer almaktadır.  Birinci derece deprem bölgesi içindedir. Bu özel durum kampüs içi yapılaşmada ve yapım sistemi seçimlerinde önemsenmiştir. 
Genel yapılaşma, depremin fiziksel olumsuz etkilerini azaltmak ve ruhsal olarak güvenli hissettirmesi sebebi ile birbirinden bağımsız ve alçak katlı yapılar olarak tercih edilmiştir. Yapıların kat adetleri çoğunlukla Z+1 kotu olarak tercih edilmiş, tek katlı ve Z+2 katlı yapılar azınlıktadır. Yapım sistemi olarak çelik taşıyıcı önerilmiştir. Deprem için daha dayanıklı çelik strüktür sistem kampüsün bütün yapılarında uygulanacak ve yangına karşı korunacaktır. 

MALZEME: 
Yapılarda, ahşap, çelik, cam ve brüt beton kullanılmıştır. Deprem ve yöreden elde edilebilecek ahşap malzeme dikkate alınarak tercihler yapılmıştır. Orman içinde ahşabın kullanıldığı mimari, ön plana çıkarılarak yöreye ait mimari dil sürdürülmeye çalışılmıştır. 
Yapı blokları içinde her yöne uzanan betonarme perde duvarlar, deprem dayanıklılığını arttırırken, yönlendirici, ayırıcı ve taşıyıcı özellikleriyle mimari eleman olarak tasarımı desteklemektedir. 

SAÇAKLAR-GEÇİTLER: 
Eğitim dönemlerindeki iklim dikkate alınarak saçaklar ve geçiş koridorları önerilmiştir. Odak/merkezdeki yapılar, saçak veya saçak altı olarak tasarlanmıştır. Odak/merkez, çepeçevre bir saçakla çevrelenmiş ve saçaklı yoldaki hareket, dört tarafa yönlendirilmiştir. Tekil yapı veya sıkışık bir düzenden yerine tercih edilen gevşek yapılaşma, bu saçaklar sayesinde birbirine bağlanmıştır. 

BİTKİLENDİRME: 
Batı Karadeniz / Düzce orman içindeki kampüs arsasında yörede mevcut bitki örtüsü tasarımın ana kriterlerinden birisi olmuştur. Tasarım; Düzce’de mevcut Sarıçam, Köknar, Ardıç, Kayın ağaçları ve çayır-çimen üzerine kurulmuştur. 
Kampüs adeta Batı Karadeniz ormanı içindedir. Eğitim/öğretim doğa ile iç içe önerilmektedir.

Künye
Proje Yeri: Düzce
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
İşveren: M.E.B. İnşaat Emlak Daire Başkanlığı
Danışman: Tolga Hazan
Peyzaj Mimarlığı: Promer Peyzaj Mühendislik
Statik Projesi: Opteng Proje Mühendislik
Mekanik Projesi: CG Mühendislik
Elektrik Projesi: Selman Ersin, Kafta Mekatronik
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2014
Toplam İnşaat Alanı: 68,817 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Yakup Hazan