İlgili Projeler

2. Ödül, İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

MİMARİ RAPOR

İnegöl Bursa'nın güneydoğusunda ve Bursa şehir merkezine 45 km uzaklıktadır. Büyük ve modern sanayi kenti olmanın yanı sıra tarihsel dokusu ile kültür kenti olma özelliğini de sürdürmektedir. Kentin doğal yapısının önemli yapı taşı yeşil dokudur. İnegöl Parklarındaki kavaklar, çarşılarındaki ulu çınarlarla güzeldir. Fakat bu yeşil dokuyu tehdit eden en önemli unsur hava kirliliğidir.

O.S. Bölgesinin etkisi özellikle kış aylarında hissedilmekte ve lodos esmemesi, şehrin üzerinde tam bir gaz tabakası oluşmasına neden olmaktadır. Bu yüzden alanı ve yapıyı tasarlarken çevrenin ve alanın doğal sürekliliğinin korunmasının, yeşil dokunun ön planda tutularak basit-sade ve işlevsel bir yapı tasarlanmasını çok değerli buluyoruz.

Adnan Menderes Caddesi ile Atatürk Caddesi'nin kesişim noktasında bulunan proje alanı aslında kuzeyinde yoğun ve küçük yapılı yerleşke ile güneyindeki seyrek ve büyük yapılı yerleşkenin arasında bir eşik oluşturmaktadır. Kent merkezinden heykel parkına oradan da fuar alanına kadar uzanan aks(Atatürk Caddesi) kentin en önemli yaşam akslarından birisi. Proje alanımız aynı zamanda bu aksın bir parçası.

Ana fikrimiz giriş cümlesinde yaptığımız kent okuması doğrultusunda proje alanının eşik görevini doğru çözümlemesi, kentle bütünleşmesi, kendi içinde ve etrafındaki yeşil doku sürekliliğini sürdürmesi, hem Adnan Menderes Caddesi hem Atatürk Caddesi hem de park ile bütünleşip çevresi ve kentle doğru ilişkiyi kurarak basit-sade ve işlevsel rolüyle çevresel değeri ön planda tutan bir yapı yapmaktır.

1- AĞAÇLAR

Alanın içinde bulunan ağaçların korunmasını çok değerli buluyoruz. Bu sadece varlıklarının korunması ile kalmamalı kendi aralarında görsel ilişkilerinin de korunması gerektiğine inanmaktayız. Bu yüzden oluşmuş 4 ağaç öbeklerinin birbirleriyle ilişkilerini tanımlayacak ve görsel sürekliliğini sağlayacak akslar oluşturduk.

2- AĞAÇLAR - MEYDAN

Ağaç öbeklerini bir birlerine bağlayan aksların arasını belediye meydanı alanı olarak düzenledik. Bu oluşan üçgen meydan ile ağaçların birbirleriyle görsel ilişkilerinin sürdürülmesini, aynı zamanda Atatürk Caddesi'nden gelen yaklaşımı, Adnan Menderes Caddesi'nden gelen yaklaşımı ve park alanı ile ilişkilerini kurmuş olduk. Bu meydan öncelikle alana yaklaşım, ardından alan içi işlev dağılımı ve bu dağılımın tasarım alanının çevresiyle kurduğu ilişkinin kurgulanmasını sağlamıştır.

3- YERLEŞİM

Alanın mevcut kentle fiziksel temasının kurulabilmesi ve kent dinamizminin bir parçası haline gelmesi çok önemlidir. Oluşturduğumuz meydan aslında bir eşik. Alanın kuzeyindeki kentin yoğun ve küçük dokusu ile alanın güneyindeki seyrek ve büyük dokulu yerleşke arasında bir eşik.

Bu yüzden biz de alana yerleşirken kentin iki farklı dokusunun birbiri ile ilişkisini kurarak kentle bütünleşen bir yerleşkenin oluşmasına dikkat ettik. Alanın yoğun hareketli ve küçük dokulu olan Adnan Menderes Caddesi tarafına küçük ve parçalıklı yerleşmeyi, alanın seyrek ve büyük dokulu olan güney tarafında ise büyük kütleli olarak yerleşmeyi arada kalan alana ise eşiği oluşturacak, meydanı tarifleyecek, tüm ilişkilerin kurulmasını sağlayacak şekilde diyagonal yerleştik.

4- İLİŞKİLER

Yaptığımız yerleşmede oluşturduğumuz belediye meydanı kent merkezinden gelen Atatürk Caddesi, Adnan Menderes Caddesi ve park alanının birbirleriyle ilişkisinin kurulmasını sağladı. Halkın daha çok kullanacağı birimleri (kent meclisi, çok amaçlı salon, kafe ve restoran) yoğun ve işlek olan Adnan Menderes Caddesi tarafına bir birinden kopuk olarak yerleştirerek aralarından da geçişler vererek kent ile bütünleşmesini ve alanın 24 saat canlı kılınmasını hedefledik. Oluşturduğumuz meydan sayesinde tüm ağaç öbeklerinin birbirleri ile görsel sürekliliğinin devam etmesini sağladık. Belediye binasının bir kolunu Başaran Sokak'a paralel yaptık ve başkan girişini buradan sağladık. Kreş birimini de bu sokağa paralel yerleştirerek çevresindeki eğitim alanları ile ilişki kurmasını sağladık. Belediye binasının diğer kolunu ise alana diyagonal yerleştirerek tüm ana girişlerin meydandan alınmasını aynı zamanda batısında bıraktığı alanda da açık otopark alanı oluşmasını sağladık. Meclis yapısını tüm ilişkilerin kurulduğu meydana bakacak şekilde yerleştirdik. Dolayısıyla halkın da katılımını önemseyerek meclisi kentin ve kentlinin bir parçası kıldık. Tüm bu yerleşim kararları ile alanın çevresindeki sokaklar ve kentsel doku-akslar, alanın içinde devam ettirilmiş, alanın kentin yapısal bütünlüğüne entegre olması sağlanmıştır.

Sadece işi düşenin mesai saatleri içinde uğradığı günün kalan saatlerinde kente ve kentliye katkısı olmayan bir bina yerine kent yaşamına pozitif katkılar sağlayan her yaş grubundan insana cevap verebilen katılımcı belediyeciliği teşvik eden bir yapı tasarlamak hedeflenmiştir.

5- YAPI ŞEMASI VE ÇEVRE İLİŞKİSİ

Ana belediye binasının meydana ve kente bakan yüzeyinde tüm katlar ve yapı uzunluğunda galeri boşluğu yaptık. Bu sayede meydan ve kent ile güçlü görsel ilişkinin kurulmasını sağlayarak belediye yapısının kent ve çevresi ile bütünleşmesini sağladık. Bu galeri boşluğunun hemen arkasına sirkülasyon bandı konuldu. Tüm birimler ise güney cephesine yerleştirildi.

6- ALANDAKİ AĞAÇ ÖBEKLERİNİN BİRBİRLERİYLE OLAN İLİŞKİSİ

Yaptığımız yerleşimde yeşil doku sürekliliği devam ettirilmektedir. Üçgen oluşturduğumuz meydan sayesinde de tüm ağaç öbekleri meydandan kesintisiz gözükmektedir.

7- MECLİS-ANFİ-MEYDAN İLİŞKİSİ

24 saat canlı kılınmasını hedeflediğimiz orta alan meclis, önündeki amfi ve cadde tarafındaki sosyal birimlerle bir bütün oluşturarak her türlü etkinliğin yapılacağı bir alandır.

8- CADDE, ÇEVRE VE KAMUSAL İŞLEV BİRİMLERİNİN İLİŞKİSİ

Halkın en çok kullanacağı birimler en işlek olan Adnan Menderes Caddesi tarafına yerleştirilerek kent ile bütünleşmesi -kullanılması hedeflenmiş, aralarından meydana sızılması ile meydanın sürekli hareketli kılınması sağlanmıştır.

9- EKOLOJİ

Yapının kuzey cephesi boydan boya galeri boşluğudur. Bu galeri yapıda ikinci bir cidar oluşturmaktadır. Bu sayede kuzey rüzgarlarından yapı korunmaktadır. Sera etkisi ile de aynı zamanda kışın yapının ısınmasına katkıda bulunacaktır. Yazın ise bu galeri boşluğu doğal hava hareketinin sağlanması ile yapıyı soğutmaktadır. Yapının güney cephesine yerleşen mekanların yazın güneşinden koruna bilmesi için güneş kırıcı paneller yerleştirilmiştir. Yapının güneye bakan çatısında yapılacak güneş panelleri sayesinde enerji elde etmek mümkün olacaktır. Tüm yapı ve çevresinde yağmur sularının toplanarak çevre sulamasında kullanılmasını hedeflemekteyiz.

Harita
Künye
Proje Yeri: İnegöl
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül
Danışman: Ersin Deniz Çınar, Şenol Tüysüz, Ahmet Naci Boybada, Sabri Pehlivan

Pin It
Mimar

İbrahim Eyüp

Olcay Ovalı Eyüp
Yardımcı Mimar(lar)
Hakan Deniz Özdemir
Hale Özdemir