Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon (Buda Mimarlık & Kolektif Mimarlar), İnegöl Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Mimari Proje Raporu

Belediye gibi yoğun ve farklı işlevlere sahip olan bir kurumun yerleşeceği yapı, fonksiyonellik anlamında kuvvetli olmalıdır. Kentli ile direk ilişkili olan bu kurum, çevresi ile kolay ve doğrudan ilişki kurmalıdır. Önerilen proje bu özellikleri taşıma çabası içerisindedir.

Demokratik ve katılımcı yönetim modelleri yerel yönetimlerden başlamalı ve bu çağın belediye binaları bu anlayışın ürünü olarak kentliye açık, şeffaf ve kentli ile birlikte sürekli yaşayan mekanlar olarak kurgulanmalıdır. Yeraldığı kent parçası içerisinde, kentlinin kendi evi gibi hissedeceği bir düzenleme kaygısı projeyi şekillendirmiştir. Proje arazisi, çevresiyle ilişki kurma gayreti içerisinde, arsanın potansiyellerinden vazgeçmeyen bir biçimde kullanılmıştır.

İnegöl Belediyesi Hizmet Binası önerisi doğu – batı ekseninde uzayan bir kentsel aks çevresinde konumlanmıştır. Heykel Meydanı yönünden protokol ve halk girişleri verilmiştir. Yine aynı yönden, çok amaçlı salona ulaşılmaktadır. Zemin katta yer alan restoran, kafeterya – kiosk gibi işlevler yapının konumlandığı bu kentsel aksı güçlendiren niteliktedir. Yine zemin katta bulunan zabıta müdürlüğü, üst katlarla bağlantılı olmakla beraber kendine ait bir girişe sahip ayrı bir müdürlük gibi çalışmaktadır.

Zemin kat kütleleri proje arazisine arsa potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmek adına dağılmışlardır. Zemin kat kütlelerine üzerine konumlanmış müdürlüklerin yer aldığı 2 katlı ofis bloğu, son derece işlevsel, belediyenin kesintisiz şekilde hizmet verebileceği şekilde tasarlanmıştır. Giriş bloğundan bir atriumla çıkılan üst katlarda müdürlükler işlev öncelikli sıralanmışlardır. Mevcut ağaç kümesinin korunmasıyla ortaya çıkan avlu kentli için sakin – sessiz bir alan olarak projede yer almaktadır. Zemin kat kütleleri arasında batı yönünde en uç noktada yer alan kreş yapısı özelliği gereği diğer yapılardan daha bağımsız konumlanmıştır. Yapısal anlamda zemin kat kütleleri işlevsel özellikleri gözetildiğinde daha şeffaf yapılar olarak tasarlanmış; ofis kütlesi zemin kattan farklı olarak daha yoğun kapalı yüzeylerin olduğu bir çalışma ve yönetim yapısıdır.

Peyzaj Raporu
Belediye merkezinin yakından ilişki kurduğu park düzenlemesinde geniş geçirimsiz sert zeminlere değil yeşil alan düzenlemelerine ağırlık verilmiştir. Kentlinin gündelik hayatında yer edinebilen ve tek başına da var olabilen parkta bölge iklimine uygun ve doğal olarak yetişen türler seçilmiştir.

Farklı kütlelerden oluşan zemin kat kurgusu sert peyzaj anlamında da farklılıklar gösterir. Yapı çeperleri işlevsellik gözetilerek yer yer su aynalarıyla sert peyzajdan ayrılmıştır. Kafeterya gibi işlevlerin yer aldığı kütlelerde ahşap deck uygulamaları düşünülmüştür.

Kent mobilyaları ofis kütlesinin yapısal özelliklerini yansıtmaktadır. Taş ve ahşap malzemenin kullanıldığı kent mobilyaları işlevlerine göre farklılık göstermektedir.

Bitkisel peyzaj anlamında, çoğu geniş yapraklı ağaç ve renkli çalılardan oluşan bitkilerin mevsimsel değişikliklerinin ve farklı dokularının hissedilecek olması park alanını dinamik tutacaktır. Prunus cerasifera (Kırmzı yapraklı Erik), Acer davidii (David Akçaağacı), Betula papyifera (Kağıt Huş Ağacı), Tilia tomentosa (Gümüşi Ihlamur), Gleditschia triacanthos (Glediçya), Salvia officinalis (Adi adaçayı), Vinca minor (Cezayir menekşesi), Forsythia x intermedia (Altın Çanak) türleri önerilmiştir.

Künye
Proje Yeri: İnegöl
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Danışman: Ceyda Özbilen, Murat Akyüz, Orhan Murat Gürson

Pin It
Mimar

Burak Pelenk

Barış Demir

Sıddık Güvendi