Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

2. Ödül, Tarsus SEV İlköğretim Okulu Yeni Kampüsü Davetli Mimari Proje YarışmasıMimari Açıklama Raporu:

Mevcut SEV Kampüsü yerleşkesinin kuzeyinde konumlanacak olan Tarsus SEV İlköğretim Okulu Yeni Kampüsü, içerisinde yer aldığı nitelikli bağlamın uyumlu bir parçası olarak, özgün bir yapı ve açık alan bütünü olarak tasarlanmıştır. Mevcut duruma uyum sağlarken alternatif bir dili de alana kazandırmak projenin ana motivasyonlarından birisidir. Proje; mevcut yerleşkenin, arazi ile birlikte yakın çevresinin ve yapı kullanıcılarının ürettiği bilgileri, bir arada sürdürülebilir bir yapı kompleksi ile çözümleme iddiasındadır.

Bu durum; yapı konumunu, yönlenmesini, geometrisini ve programatik gerekliliklerini bir arada değerlendirmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda;

Üç farklı programı, derslikler, oditoryum ve spor salonu, ve bu programların gerektirdiği 3 farklı olceği birlikte barındıran proje bu üç birimi kendi kimliklerini kazanabilecekleri bir bütüncül düzen içinde üretmiştir. Mevcut bağlamla ilişkiye giren ,bu ilişkide dönüşen, dönüştüren, alternatif mekanlar üreten, yapı kullanıcılarına konfor sağlayan ve sürdürülebilir bir çevre tasarlanmıştır.

Yapı yoğunluğunu azaltmak amaclı programlar kompakt bir şekilde gruplanmış ve arsa sınırları boyunca çeperlere dayanarak yerleştirilmiş ve merkezde mümkün olduğunca büyük bir açık alan elde edilmiştir. Bu şekilde kütleler ve açık alanlar çepere dayanmıs bulunan koruma altındaki Sadık Paşa Konağı ile bütünleşerek alan icin simgesel olan bu yapıyı ortaya cıkarmıştır. Alanın güney kenarında bulunan oditoryum ve ona fuaye olarak calısan kantin bir alt yapı strüktürü olarak tasarlanmış ve eğimli plaklarla, ortadaki açık alanın Sadık Paşa Konağı ve onun mevcut girişi etrafındaki meydanla bütünleşerek kullanıcılara bu noktadan yapılara davetkar bir giriş sunmuştur. Spor salonu ve onun giriş katında tasarlanan yemekhane alanın kuzey batı kenarına yaslanacak şekilde tasarlanmıştır ve alanın en ucuna yerleşerek büyük ölçeği ile alanı ezmesi engellenmeye calısılmıstir. Derslikler ise ilk ve ikinci devreyi ayıracak şekilde kuzey doğu kenarında tasarlanmış ve mevcut kampüsü alana bağlayan girişi karşılayacak şekilde konumlanmıştır.

Stratejiler:

Duvar: Bağlama Uyumlu İçe Dönük Bir Yapılaşma
Proje, alanın içinde bulunduğu tarihi dokudaki mevcut taş duvarlar ve bunların yapılarla ilişki biçimleri ile oluşturdukları iç-dış ilişkisini yeniden yorumlayarak taş duvarı hem bağlamla bir uyum aracı hem de mimari programlamada bir eleman olarak kullanır. Alandaki Sadık Paşa Konağının bahçe duvarıyla ilişkisini tüm alana yayarak, alanı bir taş duvarla çevreler. Bu taş duvar mekanlaşarak alanı sarar ve servisleri içinde barındıran ve iç-dış arasında hem fiziksel hem de görsel ilişkiyi kuran bir mekan halini alır. Kesilerek yarılarak bükülerek oluşturduğu yüzeylerle çeperde bir süzgeç vazifesi gürür. Cevre duvarlarla uyumu sayesinde yeni kampüsün mevcut kampüsün bir parçası olmasını sağlar.

Mevcut Açık Alanların Sürekliliği
Proje çeperde yapılaşarak ortada elde ettiği açık alanın mevcutta yayalaştırılması düşünülen yolun Misakı Milli Kampüsü önünde oluşturduğu meydan ve bu meydana açılan ana kampüs kapısının sürekliliğinde tasarlanarak mevcut açık alan ve kullanıcı akışının sürekliliğini sağlamayı hedefler. Bu açık alan Sadık Paşa Konağına doğru açılır ve konağı da içine alarak tören alanını oluşturur.

Dam
Proje alanındaki yapı yoğunluğunun sebep olduğu kısıtlı açık alan problemini tarsus iklimine uygun şekilde kendiliğinden gelişen dam kurgusunda bulmuştur. Bu kurguda konut ölçeğindeki iç-dış yaşam ilişkisi dam ve merdivenlerle kontrol edilir ve "damlar" konut içerisindeki yaşamın dışarıda sürdürülen bir uzantısı olarak çalışır. Proje, bu okumadan hareketle, alanın tümünü kullanan, iç-dış ilişkisinin dolaysız olarak sağlandığı bir kamusal "dam" organizasyonu önerir. Bu strateji ile geniş alanların çatıları tümüyle öğrenciye verilmiş ve bu alanlarda alternatif açık alanlar üretilmiştir. Tasarlanan dam plakları, dolaşımı, peyzajı ve rekreasyonu eğitim programlarıyla birleştiren bir arayüz görevi görür.

Yapının peyzajında önemli bir kriter olan yeşil çatılar (Ana Giriş Kütlesi Çatısı, Fitness Salonu Çatısı & Oditoryum Çatısı) ileride tasarlanacak rekreasyon alanına uygun olarak bitkilendirilecek ve yapının içinde bulunduğu bağlamla tam anlamıyla bütünleşmesi sağlanacaktır.

İklim
Dam kullanımıyla iklim referanslarında faydalanan proje buna ek olarak alanı çevreleyen taş duvarları bir yalıtkan olarak kullanır ve iklimden kaynaklı ısı farklılıklarını arsanın dış yüzeyinde regüle eder.

İç avluda ise özellikle güneybatıya bakan okul cephelerinde üretilen sistem kesiti bir yandan iklimsel bir önlem olarak çalışırken bir yandan da altarnetif yarı açık bir mekan oluşturur. Bu alanda kullanılan güneş kırıcılar cepheden koparak içlerine teraslar ve mekanlar alarak oditoryum plaklarıyla birleşirler. Bu alanlar öğrencilerin direk peyzajla buluştukları, dolaşıma yardımci ve de güneşle yapı arasında bir tampon bölge oluşturan alanlardır.

Künye
Proje Yeri: Mersin, Tarsus
Proje Tipi: İlkokul
Proje Tipi Grubu: 2. Ödül

Pin It
Mimarlık Ofisi