Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

İzmir’de  kentin önemli ana arterlerinden birini oluşturan Cumhuriyet bulvarı ve Şehit fethi bey caddesi arasında kalan ve bu iki cadde ilişkisini yayalaştırılmış sokak ve kendi iç sokağıyla beraber bulunduğu konumda sağlamlaştıran, konum itibariyle oldukça önemli bir yerde bulunmaktadır. Ana referans noktalarından bir diğeri ise arsanın , 360 derece  etrafında  konumlanan iş merkezleri, bankalar, kamu yapılarının bulunduğu bir merkez ile bütünleşmiş , Halkla ilişkiler açısından  temsil ettiği kimliği ile önemli bir yer tutmaktadır. Bu kavramın dışarıya mütevazı bir tavırla yansıması mimari olarak son derece önemlidir.

Yukarıda değindiğimiz kriterler doğrultusunda, kentsel dokusu içerisinde 2 caddeyede dik olarak yerleştirilen yerleştirilen dikdörtgen formdaki geniş açıklıklı mekanları barındıran kitle ile mevcut binalar birbirinden ayrılmış derin yapı kitlesinin sağır duvarlara bakan kısımlarında doğal ışık ve hava girişleri sağlanmıştır. Yapılan iç sokak neticesinde ofis birimleri dikdörtgen kitlenin uzun kenarı boyunca yerleştirilmeye müsait hale gelmiştir. Bina girişleri yoğun olarak iç sokaktan sağlanmıştır. Protokol girişi cumhuriyet bulvarından 750 m2 lik kamusal mekan girişi ise şehit fethi bey caddesinden çıkılan tiribün merdivenlerle ulaşılan 1. Kattan verilmiştir. 

Tasarımın temel kurgusu kara deniz yönünde ilişki kurabilmek, İzmir’in 2 önemli caddesi arasındaki ilişkiyi arsanın bulunduğu kısımda kuvvetlendirmek için kendi sokağımızı kurgulamak ve bu sokak vasıtasıyla 2 taraflı ofis birimleri oluşturmak gün ışığı ve rüzgardan maksimum derecede istifade etmektir. Binanın oluşum sürecinde yönetim ve ofis-salonlarının ayrı kitlelerde planlanması, sokakla ayrılması ,dikdörtgen kitlenin içerinde bütün geniş açıklıklı mekanların çözümlenmesi ve bu yüzden oluşturulmuş olan 14 mlik akslar planlanmıştır. Zemin katta yoğunluklu olarak girişler kamusal mekanlar  sergi salonu kütüphane ve kafe yer almaktadır. Kafe ve sergi salonlarının, kayar katlanır  mekan bölücü alüminyum doğramalarla bölünmüş gerekli olduğu durumlarda sokakla bütünleşen bir sergileme toplanma vs. etkinlik alanına dönüşebilme potansiyeli vardır.
Yönetim kitlesinin zemin katında kitabevi 1ve 2. Katlarında girişimcilik merkezi 3.4.5. katlarında yönetim bölümü (5. Kattaki heyet ağırlama salonu toplantı salonlarıyla gerektiğinde ortak fuaye kullanımı vardır.)6.katta spor salonu en üstte is teras bırakılmıştır. Terasın üzeri ise fotovoltaik enerji panelleri ve ısı kollektörleri için hafif konstrüksiyonla kapatılmıştır.

Dikdörtgen kitlede ise bodrumlarda şartnameye ve ihtiyaç programına uygun olarak yerleştirilen kapalı otopark. Zeminde kafe ,sergi-galeri ,İzka ana girişi yer almaktadır.1.Katta sergi konferans toplantı vs. amaca uygun olarak yerleştirilen kamusal mekan bulunmaktadır.Tiribün şeklinde merdivenlerle dış mekandan ulaşılan kamusal mekan şehit fethi bey caddesi ile bütünleşmiştir. 2.katta kütüphane ve salon boşluğu yer almaktadır. 3.ve 4. Katlarda ofis birimleri yerleştirilmiştir. 5.ve 6. Katlarda ise toplantı salonları yer almaktadır. Binanın cephe karakteri taşıyıcı sistemi vurgulayan sade ve net çerçevelerden oluşmaktadır. 

Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Proje Bitiş Yılı: 201, 2013
Toplam İnşaat Alanı: 8,892 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Yavuz Selim Sepin