Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül, Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Office PAN ekibi tarafından tasarlanan proje Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması'nda 3. ödüle layık görüldü.

Proje Açıklama Metni

KONUM

Kent merkezinin batısında yer alan tasarım alanı, bölgede yer alan ve kentsel vizyon planlamasında önemli bir yere sahip olan Milli Mensucat Yapısı ile komşu durumdadır. Buna ek olarak tasarım alanı kuzeyinde konumlanan Adana Kültür Merkezi, Adana Sanat Evi, Adana Araştırma Merkezi (Çırçır Fabrikası) gibi kentli kültürel yaşantısı için büyük öneme sahip bir çok yapı ile ilişkilendirilme potansiyeline sahiptir .Bu noktada tasarım kurgusu oluşturulurken, kuzeyde yer alan ve kentin önemli kültürel yapılarının bir araya geldiği bölge ile güneyde tasarım alanını besleyen ve kent içi ulaşım sisteminin önemli birimlerinden birisi olan Turhan Cemal Beriker Bulvarını birbirleriyle ilişkilendiren bir kentsel yaşam koridoru önerilmiştir.

PROGRAM

Adana Ticaret Odası Hizmet Binası için önerilen yapı, mimari ihtiyaç programı doğrultusunda biribirinden farklı işlevleri barındırmaktadır. Bu işlevler farklı kullanıcı profilleri, farklı kullanım zamanları ve değişken yapı büyükleri gerektirmektedir. Önerilen mimari çözüm bu farklılıkların bir aradalığını vurgulamak üzerine kurgulanmıştır.

Ana kurgu, yapıyı farklı amaçlar için kullananlara etkileşimli bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla oluşturulan kentsel yaşam koridoru, farklı kullanım niteliklerini bir araya getirdiği gibi, bünyesinde barındırdığı kültürel ve eğitim birimlerini bölgede mevcut olan ve kent vizyon planlarında bölgenin kültürel merkezlerinden birisi olması planlanan Milli Mensucat yapısı ile entegre şekilde çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

MEKANSAL OLUŞUM

Konferans, eğitim ve sergi birimleri, oluşturulan kent sahnesi ile alt zemin kotunda çözümlenmiştir. Ticaret odasından bağımsız olarak çalışabilen bu kültür birimleri, zemin kotunda konumlandırılan sosyal merkez ile entegre şekilde çözümlenmiştir. Statik olarak, büyük açıklık geçme ihtiyacı duyulan konferans salonu, sosyal merkez , kütüphane ve meclis salonu gibi işlevler, kesitte üst üste konumlandırılarak ticaret odası ile entegre şekilde çözümlenmiştir.

HACİM

Kentli etkileşimini tetikleyen "hacim", kentsel yaşam koridor ile tanımlanmıştır. Bu koridor sadece bir yüzey, bir sınır ya da döşeme olarak tariflenmemektedir. Kentli etkileşim mekanını bu unsurlardan bağımsız olarak tanımlayan ve üçüncü boyutta hacmi saran bir boşluktur. Bu boşluk Adana iklimsel verileri göz önünde bulundurularak kentlinin nefes alacağı ve yapıiçi işlevlerin, doğal havalandırma ve doğal aydınlatma gibi yapı kullanım kalitesini artıran, sürdürülebilirlik kavramı ile örtüşen bir tasarım girdisine dönüşmesi amaçlanmaktadır. Bu tasarım girdisi , üst kotlardaki ticaret odası birimlerine hem iklimsel hemde mekânsal olarak zenginlik katmaktadır. Ek olarak, yarışma alanı ve ihtiyaç programının en önemli problemi olarak karşımıza çıkan programatik yoğunluk, oluşturulan dinamik yapı dili ile bölgenin dönüşümünü tetikleyen, farklı noktalardan kentli ile etkileşime giren ve dolayısıyla sosyolojik olarak sürdürülebilir, oluşturduğu kentsel aralık ile mekânsal olarak açık bir ticaret odası kavramı sunan entegre bir tasarım dili benimsemiştir.

Künye
Proje Yeri: Adana
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2014

Pin It
Mimar

Cihan Sevindik

Doğan Türkkan

Sinan Tuncer

Birsel Saygılı