İlgili Projeler

3. Ödül, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

PROJE RAPORU

Yapı, içinde bulunduğu alanın makro ölçekteki dokusu ve yapı stoku dikkate alınarak parçalı olarak önerilmiştir. Parçalardan oluşan yapı, bir orta avlu etrafında kümelenerek çevresi için bir kentsel yaşantı alanı tanımlamaktadır. Bu yaşam alanı, enerjisini çevre ile kurduğu aktif ilişkiden almaktadır. Yapı, parçaları birleştiren dış kabuk ile kendi alanını tanımlarken, diğer yandan da çevre ile her yerden ilişki sağlayacak geçirgenliğe sahip olmaktadır. Bu durum, yapının çevresi ile ayırıcı-etkileştirici olma dengesini sağlamasına yardımcı olmaktadır.

Yapının kamusal kullanımını destekleyen mekanlar olan fuayeler, restoranlar, sergi alanları, atölyeler, önerilen kentsel avlunun uzantısı ve devamı olarak ele alınmıştır. Zemin katta oluşturulan açık - yarı açık - kapalı mekansal süreklilikler ve birinci katta önerilen platform; alt açık alanların üst kotta da devam etmesini ve kamusal alanın tüm yapı mekanları ile ilişkilendirilmesini sağlamıştır. Atölyelerin yarı açık mekanları ve burada yapılabilecek aktiviteler avluyu besleyebilecek aynı zamanda avludan beslenebilecektir. Bununla birlikte, oluşturulan açık sistem (açık koridorlar, birleşebilen kapalı-yarı açık alanlar) iklimsel olarak kullanımın potansiyelini ve mekansal kullanım esnekliğini artırmaktadır.

Çok amaçlı salon ve sinemalar üst üste konumlandırılarak total ve entegre fuayelerin avluyla 3 farklı kotta ilişki sağlamasına olanak verilmiştir. Bu durum, gösteri alanlarının tüm sosyal mekanlarını birbiriyle ilişkilendirirken, strüktürel olarak da avantaj sağlamaktadır.

Yapının önemli bir parçası olarak görülen açık hava sinemasının, yaz aylarında bir avlu içerisinde çimlere uzanarak, restoranda kahve içerek, ahşap basamaklara oturularak seyredilebilecek veya sokaktan geçerken durup izlenebilecek bir atmosfer içinde oluşturulması amaçlanmıştır. Bu durum, standart bir amfi düzeninden çok serbest bir kullanım özgürlüğü sunmaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Selçuk, İzmir
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül

Pin It
Mimar

Ervin Garip

Banu Garip
Yardımcı Mimar(lar)
Samet Küçükbay
Murat Gürsu