Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (Açık Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu), İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

Mimari proje raporu:

1. YAPI KENT İLİŞKİSİ

Selçuk belediyesi kültür ve gençlik merkezi için belirlenmiş arsa kuzeydoğu, güneybatı doğrultusunda olup kent merkezine yaklaşık 1 km uzaklıktadır. Alanın batısında bulunan Kubilay caddesi ve İzmir Aydın yolu ana erişim güzergahlarıdır. Kuzeybatı yönünde yer alan Aya suluk kalesi manzarası kent ölçeğindeki önemli verilerden biridir. Ayrıca, proje bölgenin zengin geçmişini simgeleyen Efes Antik Kenti’ne göndermelerde bulunmaktadır.

2. YAPI YAKIN ÇEVRE İLİŞKİSİ

Arsanın hemen doğusundaki semt sahası, spor alanları ve bir yüzme havuzunu da barındıran parkın oluşturduğu geniş kamusal alanla kurulacak ilişki ana tasarım kararlarından birini oluşturmuştur. Bu doğrultuda, söz konusu kamusal rekreasyon alanlarının korunacak yeşil dokuyu da içine alacak şekilde kentin ana arterlerinden biri olan Kubilay caddesine doğru akıtılması sağlanmıştır. Böylece, önerilen gençlik ve kültür merkezi yapısının komşu olduğu park, spor alanları ve bunların devamı niteliğindeki eğitim yapılarının oluşturduğu büyük ölçekli bir aksın parçası ve giriş kapısı olması hedeflenmiştir.

3. YAPI BİÇİMLENMESİ VE İŞLEVSEL KURGU

Yukarıda belirtilen ana fikir doğrultusunda doğudaki rekreasyon alanlarıyla süreklilik içinde oluşturulan etkinlik çayırı tasarımın odak noktasıdır. Yıl boyunca, gece ve gündüz aktif olarak kullanılması hedeflenen bu açık alanın, merkezin barındırdığı işlevlerle de bütünleşmesi arzulanmıştır. Bu amaçla, yapı kütleleri ve işlevsel organizasyon, etkinlik çayırındaki açık alan kullanımı ve yeşil dokunun devamı olacak şekilde biçimlenmiştir. İhtiyaç programında yer alan mekanlar kademeli teraslar aracılıyla etkinlik çayırına doğru yönelirken insan hareketine uygun, hafif eğimli yeşil çatı da aralarındaki bağlantıyı kurmaktadır.

Kompozisyonun iki kütlesinden daha büyük olanı merkezin ana işlevlerini barındırırken, kuzeydeki küçük kütle yeme içme alanlarının ikisini içermektedir. Üçüncü yeme içme alanı ise ana kütlenin en üst kotunda, dışarıdan da ulaşılabilecek şekilde kale manzarasına doğru yerleştirilmiştir. Böylece yeme içme alanlarının istenildiğinde bağımsız olarak işletilmesine olanak sağlanmıştır.

Açık hava sineması, tasarımın ana öğelerinden biri olarak ele alınmış ve sadece belli zamanlarda hizmet veren bir mekan yerine günümüzün görsel dünyasının bir parçası olması istenmiştir. Alçak kütledeki taverna restoranın cam cephesi önüne yerleştirilen "medya mesh" LED ekran restoranın dışarısıyla görsel bağını koparmadan, film gösterimi dışında bilgilendirme amaçlı da kullanılabilecektir. Kentliler, etkinlik çayırı üzerinde yayılarak veya ana kütle üzerindeki amfide oturarak film izleyebileceklerdir.

Künye
Proje Yeri: İzmir, Selçuk
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 20216, 2016
Proje Bitiş Yılı: 2016
Toplam İnşaat Alanı: 7,908 m2, 6,590 m2

Pin It
Mimar

Elif Ela Güneş

İrem Çiçek