Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

MİMARİ RAPOR

AGORA

EYun agorá/agýris αγορά/αγύρις toplanma yeri, kamuya ait açık alan, meydan, çarşı < EYun ageírō αγείρω toplanmak << HAvr *əger- < HAvr *ger- toplanmak, toplu halde olmak

STOA

EYun stoá/stoiá στοά/στοιά revak, sütunlu avlu < EYun *stōís στωίς sütun < HAvr *stōu- dikmek, durdurmak < HAvr *stā- durmak

EFES’TEN SELÇUK’A

Tarihi ve kültür zenginliği ile birlikte halihazırda Dünya Kültür Mirası içinde yer alan Selçuk zengin tarım alanlarıyla da çakışır. Proje lokal bir gösteri merkezi olmaktan çıkarak yeni bir toplanma alanı yaratmayı öngörür ve turist çekim merkezi olan bölgede Ayasuluk Kalesi, Efes, Meryem Ana Evi vb. alanların yanında yeni bir odak noktası yaratmayı teklif eder.

Selçuk Gençlik Merkezi sık konut dokusu içinde yer alır. Proje önerisi yerin kapasitelerini kullanır. Geçmişten geleni zamanla işler ve dönüşümü içerir. Bina kolonatlar arasından orta avluya açılır. Böylelikle binanın ortasında yer alan domine edici peyzaj parçası modern anlamda bir agoraya, kolonatlar ise stoaya dönüşür. Odak ve toplanma merkezi olarak agora şeması onu çevreleyen stoa etrafında özelleşmiş programlardan oluşur. Bina iç-dış, kamusal-özel arası gerilimler ve oyunlar ile kentsel dokuya canlılık, çeşitlenme getirir.

Projede temel olan şey hareketin kütleye uyguladığı değişimdir. Arsaya çarpan tüm yollardan hareketi içeri alır, içeride sürprizli alanlarla kullanıcıyı karşılayan bir şemaya dönüşür. Proje yoğun konut dokusu içinde tören alanı, spor alanı ve rekreasyon bölgesinde oluşan yeşil grubuna eklemlenerek yeni bir boşluğa dönüşür.

Bina yalnızca bir salon değil tek bir gösteri alanı olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sahne yalnızca salona ait değildir. Tüm arsayı gösteri alanı olarak kullanan bir sahnedir. Tüm arsa ve tüm program sahneye bakar. Bu anlamda seyirci ve oyuncu doğrudan ilişkilidir. Tüm arsa gösteri salonu olarak çalışma potansiyeline sahiptir. Dış mekan etkinliklerinde tüm kolonat içi de seyir alanı olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. Salon dönüşebilir niteliktedir. Gerektiğinde perdelerle kapanarak özelleşebilen salon, yine arkasında açık hava sinemasına dönüşür.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir, Selçuk
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mert Velipaşaoğlu

Didem Yavuz Velipaşaoğlu