Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışması

MİMARİ RAPOR

Yaklaşık 8000 yıllık geçmişi olan Selçuk, neolitik dönemden Selçuklular ''a birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Selçuk bu anlamda birçok medeniyetin oluşturduğu tarihi ve kültürel katmanların bütünüdür. Yapılması planlanan Selçuk Kültür ve Gençlik Merkezi yeni bir katman olarak Selçuk ''a eklemlenecektir. Proje alanı kent merkezinin güneyinde yer almakta, kent merkezi ile ilişkisini kuzey-güney doğrultusunda uzanan Kubilay Caddesi ile kurmaktadır. Proje alanı yakın çevresi 4 katlı konut yapılarından oluşmaktadır. Yeni bir odak noktası olması planlanan alanın kuzeyinde semt oyun alanı, doğusunda semt sahası-tören alanı ve yeşil alanlar bulunmaktadır. Kent içinde ki bu mevcut yeşil alanların potansiyellerinin kullanılamadığı, kent ile etkileşimde bulunamadığı ve kente gerçek anlamda dahil olamadığı tespit edilmiştir. Birbirinden bağımsız parçalar halinde bulunan yeşil alanların potansiyellerinin değerlendirilerek, proje alanı ile etkileşim içinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda proje alanına kent içi yaya-araç yaklaşımı Kubilay Caddesi üzerinden olacağı esas alınmıştır. Kültür ve Gençlik Merkezi açık ve yarı açık alanları mevcut yeşil doku ile de alanın doğu çeperinde ilişki kurmaktadır. Alanın doğusunda bulunan semt sahası ve tören alanı, alanın 1. derecede etkileşimde bulunacağı bir boşluktur. Semt sahası güney doğusunda devam eden park – çıraklık ve halk eğitim merkezi – ilköğretim okulu ve yeşil alanlar, tasarım alanı 2. derece etkileşim alanlarıdır. Bu bağlamda alanın doğusundan başlayan ve güneydoğu yönünde devam eden 5027-5028 sokakları tasarım alanı ile etkileşimde önemsenmiştir. Planlanan Kültür ve Gençlik Merkezi'' nin hem bu hat boyunca yakın çevresinden besleneceği, hem de yeşil alan-boşlular ile etkileşim içeresinde güçleneceği öngörülmektedir. Bu bağlamda doğu-batı yönünde uzanan 5028 sokak sürekliliği alan içerisinde devam ettirilmiş, Kubilay Caddesi ile bağlantısı sağlanmıştır. Geçirgen bir yapı olarak kurgulanan Kültür ve Gençlik Merkezi, kapalı mekanlar (zeminle –açık alanlarla doğrudan ilişki kurmayan) ve açık yarı-açık mekanlar (zeminle-açık alanlarla doğrudan ilişkili) olarak 2 grupta değerlendirilmiştir. Gösteri salonu-sinemalar ve idari birimler kapalı mekanlar grubunda, yeme/içme – atölyeler- sergi- fuaye açık mekanlar grubunda değerlendirilmiştir. Yapı düşeyde programatik olarak ayrılmıştır. Zemin katta yeme/içme – atölyeler-sergi-fuaye mekanları kurgulanmıştır. Gösteri salonu alanın güneyinde zemin ve 1. kata yayılacak şekilde planlanmış, fuaye ve sergi alanları gösteri salonu kuzeyinde oluşturulmuştur. Alan yatayda da doğu-batı yönünde yaya sürekliliğini sağlamak için yırtılmış, atölyeler-sergi ve fuayenin beslediği yaya sürekliliğini sağlayan bir avlu oluşturulmuştur. Avlu iklimsel veriler düşünülerek güneyinde kapalı bir kütle olan gösteri salonu, kuzeyinde avluyu besleyen iç-dış mekan ayrımı net bir şekilde ayrışmayan atölyeler ile tanımlıdır.

Tasarım alanının çevresini dönüştürmesi, gece-gündüz 24 saat yaşayan bir merkez olması planlanmış, bu bağlamda kent merkezi ana yaklaşımı olan Kubilay Caddesi sürekliliğinde yeme-içme mekanları kurgulanmıştır. Batı çeperinde olması sebebiyle yeme-içme mekanları uzun saçak plakları ile tanımlanmış, alanın batı çeperi boyunca yaprak döken ağaçlar düşünülmüştür. Bu yüzeyde su öğesi serinletici etkisi düşünülmüş ve yansıma havuzları oluşturulmuştur. İklimsel veriler doğrultusunda Kubilay Caddesi paralelinde saçak ile korunaklı yeme-içme mekanları ve avlu ile tanımlanmış bir ''''gastronomi/sergi sokağı'''' oluşturulmuştur. Böylelikle yeme-içme mekanları çift çeperden beslenen aktif kullanım alanları olarak kurgulanmıştır. Zemin katta bulunan tiyatro atölyesi – müzik atölyesi ve dans atölyesi açık alan kullanım olanağı bulunan tiyatro prova alanı, açık dans sahnesi, müzik prova alanı ile tanımlanmıştır. Alanın kuzeyinde kurgulanan şeffaf atölyelerin yakın çevre yeşil alan-boşlular ile de güçlü bir etkileşimde bulunması öngörülmekte, bu bağlamda ilerleyen süreçte alanın doğusunda bulunan 5014 sokağın yayalaştırılması, semt sahası ve tören alanına ait olan tribünün mevcut konumundan kaldırılarak, sahanın doğusunda oluşturulması önerilmektedir. Böylelikle Kültür ve Gençlik Merkezi geçirgen mekanları yakın çevre yeşil alan-boşluk ilişkisini tamamlaması öngörülmüştür.

Cephe oluşumunda iklimsel veriler doğrultusunda zemin kat yeme-içme mekanları uzun saçaklar ile batı ve güney ışığından korunmuş, 1. katta bulunan mekanlar yapı ile bütünleşik dikey güneş kırıcı elemanlar ile kontrollü gün ışığı ile buluşturulmuştur.

Yapı dilinde brüt beton, doğal taş ve cam yüzeyler kullanılarak yalın bir dil elde edilmiş, Selçuk kent ölçeğinde bir yapım tekniği önerilmiştir.

Tasarlanan Selçuk Kültür ve Gençlik Merkezi''nin kent için yeni bir çekim noktası olması, davetkar ve kamusallığı ile öne çıkması amaçlanmıştır.

Yaklaşık 8000 yıllık geçmişi olan Selçuk, neolitik dönemden Selçuklular ’a birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Selçuk bu anlamda birçok medeniyetin oluşturduğu tarihi ve kültürel katmanların bütünüdür. Yapılması planlanan Selçuk Kültür ve Gençlik Merkezi yeni bir katman olarak Selçuk ‘a eklemlenecektir. Proje alanı kent merkezinin güneyinde yer almakta, kent merkezi ile ilişkisini kuzey-güney doğrultusunda uzanan Kubilay Caddesi ile kurmaktadır. Proje alanı yakın çevresi 4 katlı konut yapılarından oluşmaktadır. Yeni bir odak noktası olması planlanan alanın kuzeyinde semt oyun alanı, doğusunda semt sahası-tören alanı ve yeşil alanlar bulunmaktadır. Kent içinde ki bu mevcut yeşil alanların potansiyellerinin kullanılamadığı, kent ile etkileşimde bulunamadığı ve kente gerçek anlamda dahil olamadığı tespit edilmiştir. Birbirinden bağımsız parçalar halinde bulunan yeşil alanların potansiyellerinin değerlendirilerek, proje alanı ile etkileşim içinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda proje alanına kent içi yaya-araç yaklaşımı Kubilay Caddesi üzerinden olacağı esas alınmıştır. Kültür ve Gençlik Merkezi açık ve yarı açık alanları mevcut yeşil doku ile de alanın doğu çeperinde ilişki kurmaktadır. Alanın doğusunda bulunan semt sahası ve tören alanı,  alanın 1. derecede  etkileşimde bulunacağı bir boşluktur. Semt sahası güney doğusunda devam eden park – çıraklık ve halk eğitim merkezi – ilköğretim okulu  ve yeşil alanlar, tasarım alanı 2. derece etkileşim alanlarıdır. Bu bağlamda alanın doğusundan başlayan ve güneydoğu yönünde devam eden 5027-5028 sokakları tasarım alanı ile etkileşimde önemsenmiştir. Planlanan Kültür ve Gençlik Merkezi’ nin hem bu hat boyunca yakın çevresinden besleneceği, hem de yeşil alan-boşlular ile etkileşim içeresinde güçleneceği öngörülmektedir. Bu bağlamda doğu-batı yönünde uzanan 5028 sokak sürekliliği alan içerisinde devam ettirilmiş, Kubilay Caddesi ile bağlantısı sağlanmıştır. Geçirgen bir yapı olarak kurgulanan Kültür ve Gençlik Merkezi, kapalı mekanlar (zeminle –açık alanlarla doğrudan ilişki kurmayan) ve açık yarı-açık mekanlar (zeminle-açık alanlarla doğrudan ilişkili) olarak 2 grupta değerlendirilmiştir. Gösteri salonu-sinemalar ve idari birimler kapalı mekanlar grubunda,  yeme/içme – atölyeler- sergi- fuaye açık mekanlar grubunda değerlendirilmiştir. Yapı düşeyde programatik olarak ayrılmıştır.  Zemin katta yeme/içme – atölyeler-sergi-fuaye mekanları kurgulanmıştır. Gösteri salonu alanın güneyinde zemin ve 1. kata yayılacak şekilde planlanmış, fuaye ve sergi alanları gösteri salonu kuzeyinde oluşturulmuştur. Alan yatayda da doğu-batı yönünde yaya sürekliliğini sağlamak için yırtılmış, atölyeler-sergi ve fuayenin beslediği yaya sürekliliğini sağlayan bir avlu oluşturulmuştur. Avlu iklimsel veriler düşünülerek güneyinde kapalı bir kütle olan gösteri salonu, kuzeyinde avluyu besleyen iç-dış mekan ayrımı net bir şekilde ayrışmayan atölyeler ile tanımlıdır. Tasarım alanının çevresini dönüştürmesi, gece-gündüz 24 saat yaşayan bir merkez olması planlanmış, bu bağlamda kent merkezi ana yaklaşımı olan Kubilay Caddesi sürekliliğinde yeme-içme mekanları kurgulanmıştır. Batı çeperinde olması sebebiyle yeme-içme mekanları uzun saçak plakları ile tanımlanmış, alanın batı çeperi boyunca yaprak döken ağaçlar düşünülmüştür. Bu yüzeyde su öğesi serinletici etkisi düşünülmüş ve yansıma havuzları oluşturulmuştur. İklimsel veriler doğrultusunda Kubilay Caddesi paralelinde saçak ile korunaklı yeme-içme mekanları ve avlu ile tanımlanmış bir ‘’gastronomi/sergi sokağı’’ oluşturulmuştur. Böylelikle yeme-içme mekanları çift çeperden beslenen aktif kullanım alanları olarak kurgulanmıştır. Zemin katta bulunan tiyatro atölyesi – müzik atölyesi  ve dans atölyesi açık alan kullanım olanağı bulunan tiyatro prova alanı, açık dans sahnesi, müzik prova alanı ile tanımlanmıştır.  Alanın kuzeyinde kurgulanan şeffaf atölyelerin yakın çevre yeşil alan-boşlular ile de güçlü bir etkileşimde bulunması öngörülmekte, bu bağlamda ilerleyen süreçte alanın doğusunda bulunan 5014 sokağın yayalaştırılması, semt sahası ve tören alanına ait olan tribünün mevcut konumundan kaldırılarak, sahanın doğusunda oluşturulması önerilmektedir. Böylelikle Kültür ve Gençlik Merkezi geçirgen mekanları yakın çevre yeşil alan-boşluk ilişkisini tamamlaması öngörülmüştür.

Cephe oluşumunda iklimsel veriler doğrultusunda zemin kat yeme-içme mekanları uzun saçaklar ile batı ve güney ışığından korunmuş, 1. katta bulunan mekanlar yapı ile bütünleşik dikey güneş kırıcı elemanlar ile kontrollü gün ışığı ile buluşturulmuştur.

Yapı dilinde brüt beton, doğal taş ve cam yüzeyler kullanılarak yalın bir dil elde edilmiş, Selçuk kent ölçeğinde bir yapım tekniği önerilmiştir.

Tasarlanan Selçuk Kültür ve Gençlik Merkezi’nin kent için yeni bir çekim noktası olması, davetkar ve kamusallığı ile öne çıkması amaçlanmıştır.

 

Harita
Künye
Proje Yeri: Selçuk, İzmir
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Erkan Erdoğan
Yardımcı Mimar(lar)
Mustafa Yıldırım
Okan Türk