Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Hatay Stadyumu

Alper Aksoy Mimarlık ve Arkinom Mimarlık tarafından tasarlanan Hatay Stadyumu 25. 06. 2021 tarihinde kullanıma açıldı.

Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:

Tarihsel Bağlam ve Tasarım Kurgusu

Hatay binlerce yıldır içerisinde barındırdığı zengin kültürü, tabiatı ve tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Kültürünü farklılıklarla zenginleştiren Hatay; din, dil, ırk gözetmeden aynı toprağı paylaşan insanlara kucak açmış, tarih boyunca bütünleştiren, birleştiren bir misyonu üstlenmiştir.

Evrensel kültürün bir parçası olan sporda farklı insanları, kültürleri birleştiren bir etkinliktir. Bu bağlamda projenin kavramsal temel dayanağı; birleşmenin, bütünleşmenin vücut bulmasını sağlayan simgesel bir arayış olmuştur. Kucaklaşan çelik malzemeler, birbirini tamamlayan yapı kabukları; farklı kültür ve etkileşime sahip insanları bir arada tutan Hatay’ı simgelemektedir.

Kentsel Bağlam

Hatay Stadyumu; gerek yapı kabuğunda kullanılan malzemeler gerek dinamik yapı formuyla, geleceğin stadyumlarına örnek teşkil etmeyi hedeflemektedir. Kentin önemli bir noktasında konumlanan stadyum, yarattığı farklı perspektiflerle Hataylılara zengin mekansal deneyimler sunarken, Kent siluetine, kimliğine de önemli bir katkı sağlayacaktır.

Kentin kültürel mirasını oluşturan malzemelerin, dokuların proje alanında sık sık kullanılmasına gayret edilmiş, peyzajda ise yeşil dokunun sürekliliği sağlanmak istenmiştir. Proje alanında yaya ulaşımını aksatmayacak, seyirci yoğunluğunu karşılayabilecek geniş sert zeminler oluşturulmuştur. Stadyum işlevinin dışında, peyzajda yaratılan yeşil alanlar, aktivite alanlarıyla da kentin gündelik yaşantısında odak noktası üstlenebilecek bir kullanım olanağı sunmaktadır.

Mekansal ve İşlevsel Kurgu

25.000 kapasiteli Hatay Stadyumu UEFA ve FIFA standartlarında belirtilen programlara uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Seyirci tribünleri alt ve üst olmak üzere 15.000 kişilik alt tribün ve 10.000 kişilik üst tribünden oluşmaktadır. Bu iki tribün katı arasında sahayı net şekilde gören localar yer almaktadır. Batı tribününde, hakem odaları, gözlemci odaları, sporcu soyunma odaları, ısınma alanları, ve basın için farklı büyüklükte ve fonksiyonda odalar planlanmıştır. VIP ve yönetim için girişler, etkinlik alanları ve çeşitli fonksiyonlarda odalar yine batı tribünü içerisinde planlanmıştır.

Sporcular, hakemler, VIP, seyirciler, protokol ve medya mensupları için zemin kotta (±0.00) batı tribününde girişler sağlanmıştır. Kuzey, güney ve doğu tribünlerinde seyirci yoğunluğunu rahatlıkla karşılayabilecek giriş ve karşılama alanları yine zemin kotta oluşturulmuştur.

Stad içerisinde seyirci, medya, loca, VIP, sporcu ve güvenlik görevlilerinin girişleri ve sirkülasyon alanları birbirinden ayrılırken yine; stad çevresinde seyirci, VIP, basın, protokol ve takım araçları için yeterli sayıda açık otopark oluşturulmuştur.

Malzeme ve Strüktür

Yapının tribünlerinde betonarme taşıyıcı sistem kullanılırken, çatı ve cephesinde çelik sistemler kullanılmıştır. Strüktür sistemi oluşturulurken imalat ve montaj kolaylığını sağlayan modüler bir sistem tercih edilmiştir.

Ekolojik Yaklaşım

Projede Hatay’ın iklimsel konforuna uygun bir şekilde, direkt güneş ışığı kontrolü, gün ışığı kazancı, doğal havalandırma, güneş ve rüzgar enerjilerinden yararlanma gibi olanaklar kullanılmaktadır. Günümüzde küresel ısınmanın getirdiği sorunları ortadan kaldırmayı amaçlayan enerji-etkin bina tasarım kriterleri böylelikle bu projede uygulanmıştır.

Yaz mevsiminin yakıcı güneş ışığı yapı kabuğunda kullanılan malzemelerle tutulmakta, çatı altında yer alan tribünlerin optimum sıcaklıkta kalması istenmektedir. Aynı zamanda yapının yan cephelerinde oluşturulan yırtıklarla, ısınan havanın ventilasyonu pasif rüzgar enerjisi kullanılarak sağlanmaktadır. Yapı formunda yan cephelerinde oluşturulan dış bükey kavis bina çevresinde gölge alanlar yaratmaktadır.

Çatıda yağmur sularını toplayacak yeterli miktarda yağmur suyu kanalı oluşturulmuş, üçüncü bir tesisat sitemiyle bu suyun geri kullanımı sağlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Hatay
Proje Tipi: Stadyum
Proje Tipi Grubu: Rekreasyon / Spor
İşveren: Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
Danışman: Akif Yılmaz, Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Bülent Bakkaloğlu, GSB
Ana Yüklenici: Sertka İnşaat
Statik Projesi: Encom Mühendislik
Mekanik Projesi: MC Mühendislik
Elektrik Projesi: Özay Mühendislik
Fotoğraf: Özgürcan İsmailoğulları, Sertka İnşaat
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2014
İnşaat Başlangıç Yılı: 2016
İnşaat Bitiş Yılı: 2021
Arsa Alanı: 191.775 m²
Toplam İnşaat Alanı: 55.395 m²

Pin It
Mimar

Alper Aksoy

Erdem Dokuzer