Other Works
Similiar Projects

Katılımcı (Açık Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu), Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Yarışması

Mimari proje raporu:

KENT İLİŞKİSİ

Yarışma alanının doğusunda yer alan üniversite ormanı ve Evka 3 Mahallesi, güneyindeki Ege Üniversitesi Kampüsü, batısından geçen İzmir Manisa otoyolu, otoyol çeperindeki yeşil bant ve devamındaki tarihi merkez ile kuzeydeki 2 ve 3 numaralı proje alanları tasarımı yönlendiren kentsel verilerdir. Söz konusu alanlarla kuvvetli ilişkiler kurarak özellikle yaya ölçeğinde zengin deneyimler içeren bir kentsel süreklilik önemsenmiştir. Bu doğrultuda merkezin, belediyenin “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik” yaklaşımıyla entegrasyonu hedeflenmiş; yaya ve bisikletli ulaşımına uygun çözümler önerilmiştir. Ayrıca, yarışma alanının çevredeki orman, kampüs ve park alanları gibi yeşil alanlar arasındaki bağlantıyı kurma potansiyeli de değerlendirilmiştir.

YAKIN ÇEVRE İLİŞKİSİ

İzmir Manisa otoyolunun her iki yanında yer alan lineer park alanları, Ege Üniversitesi Ormanı, Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu, 2 ve 3 numaralı proje alanları ile Cengizhan Caddesi yakın çevre belirleyicileri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle bahsi geçen lineer parklar, proje alanının 2 ve 3 numaralı proje alanları yanında Bornova’nın tarihi merkeziyle de kuracağı ilişkinin omurgasını oluşturan önemli mekânsal öğeler olarak görülmüş ve önerilen tasarımla bütünleşmesi için çaba sarf edilmiştir.

İKLİMSEL YAKLAŞIM

Bölgenin sıcak ve nemli iklimi tasarımın önemli belirleyicilerindendir. Olabildiğince, doğal ve pasif yaklaşımları benimseyerek belediyenin taraf olduğu “Başkanlar Sözleşmesi”nde yer alan 2020 yılına kadar karbondioksit salınımının %20 azaltılması hedefine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle, ısı adası etkisini azaltmak amacıyla sert peyzaj öğeleri minimumda tutulmuş, yeşil alanlara ağırlık verilmiştir. Ek olarak güney ve güneydoğudan esen hakim rüzgarları göz önünde bulunduran kütle yerleşimi sayesinde mekanların doğal yollarla serinletilmesi sağlanmıştır.

YAPIM YÖNTEMİ VE MALZEME SEÇİMİ

Yapım yöntemi olarak, ülkemiz inşaat endüstrisinin yaygın becerileri gözetilerek betonarme iskelet sistem seçilmiştir. Bodrum katlarda çözümlenen otopark alanı gözetilerek tasarım 8x8 metrelik bir aks sistemi üzerine kurgulanmıştır. Pergolalar gibi ikincil strüktürel öğeler için lamine ahşap kullanılmıştır.

Malzeme seçimlerindeyse öncelikle yapının kamusal özelliği dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda, bakım maliyetleri düşük ve uzun ömürlü çözümlere gidilmiş; ancak her durumda malzemenin mekan algısına olan etkisi göz önünde bulundurulmuştur. Ahşap ve doğal taş gibi sıcak ve kalıcı malzemeler tasarımın ana bitişleridir.

MEKANİK SİSTEMLER

İklimsel yaklaşım bölümünde de belirtildiği gibi iklimlendirme ve havalandırma için prensip olarak pasif ve doğal yöntemler benimsenmiş olsa da, gösteri salonları ve aktarma merkezi gibi özel alanlarda destekleyici mekanik yöntemlere başvurulmuştur. Gösteri merkezi salon iklimlendirmesi için çatıya yerleştirilen VRF ve AHU üniteleri tercih edilmiştir. Aktarma merkezi içinse, mekandaki karbon monoksit seviyesini yasal sınırlarda tutabilmek üzere tavan tipi jetfan üniteleri önerilmektedir. İki yönde doğrudan dış havaya açık ve derinliği az tutulan bu alanda iç hava kalitesi söz konusu fanlarla kolayca sağlanabilmektedir.

Details
Project Location: İzmir, Bornova
Project Type: Cultural Center, Station / Stop
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Architectural Project Team: Elif Ela Güneş, Kasım Işıklıgil, İlkay Kılınç, Funda Erdemli
Employer: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Projcet Manager: Elif Ela Güneş
Project Start Date: 2017
Project End Date: 2017
Building Plot Area: 10,486 m2
Total Construction Area: 34,505 m2

Pin It
Architects

Elif Ela Güneş

Kasım Işıklıgil

Tarhan Arıkan
Contributing Architect(s)
Duygu Çoban
İrem Çiçek
Gizem Değirmenci