İlgili Projeler

Katılımcı, Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Temel yaklaşım, yeni bir bina inşa etmek yerine topografyanın yeniden yorumlanarak birbirine ve deniz/şehir yönüne vistalar veren, iç-dış sürekliliği sağlanmış, kapalı/yarı açık/açık mekanlar oluşturmaktır.

Bunun için Atatepe'nin neredeyse düz olan en üst kotu (+152 ) yukarı doğru 4m yükseltilmiş ve altına talep edilen fonksiyonlar bir biri üzerinden vista alacak şekilde gömülmüştür.

Bu yaklaşım sayesinde tepe günümüze gelinceye kadar olduğu gibi halka açık, direkt ulaşılabilen, açık bir yapay topografya haline gelmiştir. Özellikle yaz akşamları için geniş bir festival alanı olmuştur ve seyir terası olma özelliğini devam ettirmektedir. Aynı zamanda Atatepe'nin günümüze kadar gelen kullanım alışkanlığına ve hatıralarına saygı'nın ifadesi olarak mevcut kullanım tarzı korunmuştur.

Tepenin altına gömülen fonksiyonlar ise yukardan aşağıya restoran - kafe ve çok amaçlı salon sıralamasıyla, bir biri üstüne teraslar oluşturarak yamaca kademelenmiştir.

Çok amaçlı mekan kendi başına etkinliklere ev sahipliği yapabilirken, kullanılmadığı zamanlarda kafenin alt kottaki salonu ve yarı açık-açık terası olarak kullanılabilmektedir.

Orta kotta bulunan kafe alanı restoran ve çok amaçlı mekan arasında bir bağlantı, giriş/karşılama özelliğini de barındırmaktadır. Hem çok amaçlı mekana hizmet verebilmekte, hem de restoran için yemek öncesi bir buluşma noktası ya da yemek sonrası sohbetlerin uzatıldığı alternatif bir mekan olma özelliğindedir. Önündeki yarı açık ve açık teras alanı ise tesisin genel etkinlik alanıdır. Etkinlik alanının ufku deniz yönünde açıktır. Ramazan topu bu kotta ve hem tesis teraslarından hem de şehir yönünden görülecek şekilde yerleştirilmiştir. Etkinlik alanındaki gösterilerin rahat izlenebilmesi için oluşturulan serbest kademeler (çim amfi) üst kottaki restoran terasına kadar yükselir. Böylece yarı açık mekanlar arası akışkanlık sağlanır.

Restoran, festival alanı/seyir platformu yapay topografyasının (yeşil çatısının) hemen altında, diğer fonksiyonlara göre ise en üst kottadır. Tepeye Kuzey yönünden yaklaşıldığında ilk varış noktasıdır. Önündeki teras geniş bir panoramaya sahip olduğu gibi etkinlik alanını da seyredebilmektedir. Aynı zamanda çim amfinin de en üst kotu gibi davranmaktadır.

Bir yönüyle tepeye gömülmüş olan sosyal tesis ile şehir arasında kalan yamaç ise oluşturulan 2 kademeli seyir promenadı ile bir gezinti alanına dönüştürülmüştür. Şehirden gelen akslar promenata ulaşmak için doğal eğime uygun olarak kısa yollar oluşturmuştur. Bu kestirme gezinti alanları, aynı zamanda promenatın 2 kademesini bir birine bağladığı gibi sosyal tesis teraslarına da güney ve batı yönünden ulaşım sağlamaktadır. Gezinti yolları arasında kalan alanlar ağaçlandırılmış, bir kısmı da gül bahçesi-hayal bahçesi-zen bahçesi-seyir bahçesi gibi tematik kullanımlara, buluşma noktalarına ve tırmanma, saklanma..v.b. temalarda alternatif çocuk oyun alanlarına ayrılmıştır. Yoğun şekilde ağaçlandırılan yamaç içinde belli belirsiz görünen bu tematik kullanımlar ve Seyir Promenatı bir yönüyle kentten bakıldığında merak uyandırırken, sosyal tesise ulaşacaklar için ise sürpriz mekanlar yaratmıştır. Bu mekanların her biri deniz ve şehir manzarasın hakimken bu manzarayı kısıtlayan tek şey ise yoğunlaştırılan ağaç dokusudur.

Çözümlemede dolaşım konusu üzerinde dikkatle durulmuştur. Bunun için servis , otobüs, engelli için ayrılan araç yolları ile, 3 kategoriye ayrılan kullanıcı dolaşımı birbirinden ayrıştırılmıştır.

Servis yolu ve yükleme-çöp çıkış alanı kafe kotunda üstü örtülü, engelli araç otoparkı bir üst kotta yine yapay topografyanın altına doğru yarı kapalı olacak şekilde konumlandırılmış, otobüslerin ise yapay topografyanın başlangıç noktasında park etmesi, tur otobüsü ile gelenlerin bu noktadan sonra yürümeleri ön görülmüştür.

Yaya dolaşımında ise2 alternatif yaklaşım vardır. alan dışında planlanacak belediye otoparkını parkeden kullanıcılar kuzeyden yürüyerek alana gelirler. eğimli bir şekilde çıkan bu yol ilk kotta restoran terasına eğimin devamında ise festival alanına ulaşır. restoran terasından ise aşağı doğru diğer teraslara ve yamaçtaki seyir promenatlarına bağlanabilir.

Şehir yönünden gelen yayalar ise yamaçtaki gezinti yollarını ve tematik alanlardan başlayarak ilk olarak en alt kottaki çok amaçlı mekan terasına ulaşabilirler. Etkinlik zamanlarında ise çok alternatifli gezinti yollarının bir kısmı kapanarak özel günlere ait davetli ayrımları yapılabilir. Böylece davetliler ile halk bir birine karışmazken, davetlerin olduğu zamanlarda bile festival alanı ve gezinti yolları halkın 24 saat kullanımına açık kalabilir.

Yörenin iklim durumu göz önüne alınarak gölgeli, yarı korunmuş açık alanların kullanımına özen gösterilmiştir. Özellikle yapay topografya olarak adlandırdığımız yeşil çatı/festival alanı, alanın üstünde gölgelik yapan örtü gibi davranmaktadır. Bu yeşil çatı konumlandırılırken güneyle olan ilişkisi göz önüne alınmıştır. Böylece etkinlik alanının tam üstünde yer almamıştır. Günün büyük bölümünde etkinlik alanını gölgelemekte, buna karşın gece gökyüzünü kapatmayarak açık Akdeniz gecelerinin samanyolu şölenine imkan tanımaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Anamur
Proje Tipi: Sosyal Tesis
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

R. Güneş Gökçek

Hamide Rıhtım

Gökhan Tunç

Halil Pehlivan

Ayhan Kibar

Dilek Akmeşe

Ayşegül Erdoğan