Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Anamur Atatepe Sosyal Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

Torosların yamacına yerleşik Anamur kentinin kuzeyinde, yerleşime ve manzaraya hâkim bir tepe olan Topbelen (Atatepe) görsel olarak ve kent hafızası açısından bir nirengi noktasıdır.

Toroslardan gelen yeşil dokulu yamaçlar yerleşimin kuzey sınırını çizmekte, Topbelen bu sınırı yerleşimin içine doğru uzatan bir topoğrafya oluşturmaktadır. Kentin tarihi merkez ve çarşısından çıkan çeşitli sokaklar ve özellikle cami yanından kuzeye çıkan aks doğrudan tepenin yamaçlarına ulaşmaktadır. Bununla birlikte görsel olarak neredeyse yerleşimin içine sokulmuş olan tepede, dik eğimli yamaçlarına ulaşan yaya aksları devam etmemekte ve tepe çevresini dolaşan yollarla tepenin sırtına bağlanan araç yolu ile tepeye ulaşılmaktadır.

Projede öncelikle tepenin kentle olan yaya ilişkisini sağlayabilmek amacıyla bir yaya aksı kurgulanmıştır. Yerleşim merkezinden tepeye ulaşan aks ile, arka yamaçtan ulaşan aks arasında kurulacak doğrudan bir bağlantı ile akışkan bir sirkülasyon aksı oluşturulması hedeflenmiştir.

Tepenin yüzyıllardır yerleşim hafızasına eklemlenmiş toplanma işlevlerine ek olarak, yöre kültürünün sahip olduğu bayramlar, panayırlar, hıdrellez gibi günlerde; yeni işlevlerle birlikte gerçekleşecek toplantı, sergi, konser, şenlik, düğün, nişan gibi etkinliklerde kentin manzaralı bir meydanı işlevini yüklenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla tepenin karakterini oluşturan peyzaj öğeleri ve topografik biçimlenişine en az müdahale ile mevcut üst platonun korunarak öncelikli toplanma alanı olması, yeni işlevlerin ise kısmen plato yamaçlarına gömülerek oluşturulacak bir alt meydan etrafında toplanması öngörülmüştür.

Tepenin peyzaj değerleri ve topoğrafyası dışında en önemli özelliği sahip olduğu eşsiz panaromik manzaradır. Doğu Toros yamaçlarından başlayarak sahile inen tepeler, Anamur Kalesi, kaleye bakan açıda muz seralarının oluşturduğu deniz, güneyde tarihi kent merkezi ve çevresinde gelişmiş yeni yerleşim dokusu, batıda yine muz seralarının oluşturduğu deniz ardında Anemurium antik kenti ve arkasındaki tepelerle sahile inen Toros dağları; ve bütün bunların artında Akdeniz ve ufukta Kıbrıs silüeti oldukça geniş bir bakış açısı sunmaktadır. Bu uzun panoramada birkaç güzel noktayı birleştiren çerçeveler oluşturarak tepeye gelen ziyaretçilere seçilmiş karelerden manzaraya bakma deneyimi yaşatılması hedeflenmiştir. Alt meydanda ana yaya akışı çevresine yerleşecek yeni işlevler bu seçilmiş karelere bakan kütleler olarak tasarlanmıştır.

Üst meydanın ana toplanma mekanı olması sebebiyle Çok Amaçlı Etkinlik mekanları üst meydanda alana hakim, manzaraya açılan ve kuzeyde Toroslara bakış sağlayan bir kütle olarak yerleştirilmiştir.

Alt meydan etrafında ise öncelikli mekanlar olan Kafe ve Lokanta manzara bakış açılarına göre topografyadan çıkan birer göz oluşturan kütleler olarak yerleştirilmiştir. Işık ihtiyaçlarına göre Mutfak, Personel ve Giriş/Karşılama kütleleri de birer göz oluşturmaktadır. Bütün bu işlevleri besleyen servis mekanları, idari ve teknik hacimler ise bu gözler arasındaki yamaçlara gizlenmiş, ihtiyaç duyulan yerlerde tepe pencereleri ile aydınlatılmıştır. Sirkülasyon işlevinin çoğunu alt meydan aksı karşılayarak daha fazla yarı açık alan oluşmasını sağlamıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Anamur
Proje Tipi: Sosyal Tesis
Danışman: Fatih Saraçoğlu, Veli Uysal, Ali Nail Güçlü

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Yusuf Burak Dolu

Emre Doğanlar

Eyüp Özkan

Erbil Ada