İlgili Projeler

1. Ödül, Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

GENEL YAKLAŞIM

Anamur kentinin kuzeybatısında yükselen ,kent ve çevresine hakim bir tepe olan Atatepe'ye araç yaklaşımı,mevcut yolların düzenlenmesi ile sağlanmakta olup,kentlinin yaya bağlantısı tepenin en alçak noktası olan güney yönünden başlayarak ,mevcut eğim ve topografyaya uygun şekilde tepenin kuzey noktasına ve tasarlanan örtünün giriş saçağına ulaşmaktadır. Yaya ve gezinti yolları güzergahında tasarlanan seyir ve dinlenme terasları kentlinin doğaya dokunabildikleri, kent yaşamından uzaklaştıran, ancak kentten kolayca ulaşabildikleri noktadadır.

KÜTLE ANALİZİ

Anamur'un hakim tepesi Atatepe kentin seyir noktası olmakla beraber ,kent belleğinde önemli bir noktadadır.Kentin her noktasından algılanan bu tepede tasarlanan kütlenin hafızalarda ki algısını kaybetmeden ,topografik yapıyı tamamlayan ve doğal strüktür ve silüete minimum müdahale edilerek tepeyle bütünleşen bir örtü olması gerektiği öngörülmüştür.

Mevcut öngörülen Kentlinin tepeye ulaştığı notada örgütlenen sosyal mekanlar bu belleği bozmadan minimum cephe verecek şekilde dikey olarak yerleştirilmiştir.

İstenilen sosyal birimlerin tepenin kamusal olma durumunu tahrip etmemesine özen gösterilmiş olup,talep edilen metrekare ve işlevler doğrultusunda kütle 2 ayrı kol olarak tasarlanarak,ortada oluşturduğu sokak kente açılan bir pencere konumundadır.

İkincil mekanlar olan teknik hacim,otopark ve mutfak birimleri topografyanın sağladığı, kuzeyde 3 metre kot farkından yararlanılarak toprak altında yarı açık şekilde örgütlenmiştir. Ayrıca bu giriş servis sürkülasyonuna da olanak sağlamaktadır.

İstenilen sosyalitenin Anamur gibi sıcak bir iklimde hayat bulabilmesi için gerekli gölgelendirme,tüm bu örgütlenen sosyal mekanların üzerine serilmiş hafif metalden tasarlanan ince bir strüktürle Yalın ve abartısız biçimde kapatılmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Anamur
Proje Tipi: Sosyal Tesis
Danışman: Celal Erdem, Coşkun Özbaş, Hasan Çelik, Alp Adal

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Oya Eskin Güvendi

Ayça Yontarım