Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Argos in Erciyes Davetli Mimari Proje Yarışması

Argos'un Kapadokya'daki ikinci konaklama tesisi birincisinden çok farklı bir bağlamda konumlanıyor.

Erciyes'te belirgin bir yerleşim dokusu, tarihi bir yapılaşma, doğal bitki örtüsü ya da çok çarpıcı kesitler sunan bir doğal topografya bulunmuyor. Turizm gelişim alanı olarak yapılanacak çevrenin kendisinin de olumlu bir manzara oluşturması garantili olmayan bir olasılık.

Erciyes'te, özellikle kayak aylarında tek çekim Erciyes'in zirvesi, beyaz bedeni, alabildiğince beyazlık. Erciyes'in tahtında nasıl varolunabildiği başlıbaşına bir mimari tasarım konusu.

Bu ortamda Argos Erciyes'in kendi mimarisinin özelliği ile kendi deneyimini oluşturması, kendinden menkul olması önemli.

Mimari değerin oluşturulmasında Argos Uçhisar'dakine benzer bir mekânsal özelleşme düzeyi yakalamaya çalışmak aslıyla yarışmak demek olabilir. Benzer bir mimari farklılaşmayı aramanın sınırları bir diğer tasarım konusu.

Mimari değerin neredeyse hiçliğin ortasında kurulmasında, Kapadokya'da da örnekleri görülen, tarihi bir yapıt var: avlulu Han ya da Kervansaraylar. Avlulu hanlar kendi içinde bir dünyayı, boşluğun içinde tanımlı bir toplanma mekanını, bir meydanı tanımlamayı başarmış yapılar. Avlulaşmayı sağlayan bir odalar dizisi.

Kapadokya'dakilerin bir açık bir kapalı mekanları var.

Karda bir han? Argos Erciyes arazisi sınırlarında program verilerinde çeperine dayanmış bir dizi oda biçiminde iki katlı bir büyük çerçeve oluşturmak, bir meydan, bir han kurmak olası.

Taş bir han, Kayseri'nin kara volkanik taşından. Beyazın içinde kara bir han.

Han neyin çevresinde kurulacak? Argos Erciyes'te avlulaşmayı, çevresinde toplanmayı çağrıştıran iki genel eylem var: kar sporları ve spa. Soğuk ve sıcak. Dışarısı ve mahrem. Avlu çerçeve eş olmayan iki avluya bölündüğünde bir kar avlusu bir de kapalı sıcak avlu yapmak olası.

İki avlulu han karla nasıl ilişkilendirilecek? Hanı kar seviyesinden yükselterek altında çevre ile ilişkileri tarifleyen ve topografik ilişkileri düzenleyen bir katmanla. Bu katlarda ahşap ve kırmızı volkanik Kayseri taşı kullanılması üst katlardaki koyu taş ile istenilen bir tezatlık kurabilir.

Alt katman avluların da dışarı ile ilişkilenmesinin aracına dönüşüyor. Bu biçimde güneydeki avlunun ucu açılarak kayakçıların toplanma noktasına yönelen ve kayarak gelen kişileri karşılayan bir ara mekan olarak yorumlanıyor. Otelin hizmetleri bu ucu açık avlunun çevresinde hem ona hem de dışarıya yönelik olarak konumlandırılabiliyor; otelin iç dünyasından kayanlar görülebilir, kar pisti otelin içine kadar uzanıyor. Güney avlusunun cepheleri de yine kırmızı taş ile otel kitlesinin dışından farklı.

Kuzeyde ise spanın üstü kapalı avlusu hüzme şeklinde duvarlardan ışık alan bir mekan ve uzun yönde dağ ve göl manzarasına açık bir toplanma mekanı oluşturuyor.

İki avlu arasındaki orta kol giriş ve dağıtım ilişkilerini kurmanın ötesinde en alt kattan en üst kata iki odak mekan arasındaki ilişkileri ortak yaşam alanlarıyla kuruyor. Bu biçimde lounge'ları oda katlarına kadar sürdürmek ve alternatif ortak mekanlar oluşturmak olası.

Hanı arazinin kendi çevre koşullarıyla iki farklı denklemle dönüştürmek gerekli. Birincisi yapıyı avluya ışık almayı arttırmak için güneş yönünde alçaltmak. İkincisi otelin tercih edilecek manzarası olan Erciyes tarafında yükselterek oda sayısını koşullara göre dengelemek. Bu yeni çatı biçimi hem kayak otel geleneği içinde bir anlam ifade ediyor, hem de çatı altındaki odaların hepsini özelleştirerek farklı biçimlerde odaların kesitte oluşumunu olanaklı kılıyor.

Aslında bu kitlesel yorum kesin proje aşamasında değişime ve katkıya açık, dış ve iç faktörlere göre çatının ve kitlenin biçimlendirilmesi aynı plan üzerinden olanaklı. Çatı müdahalesi Argos Erciyes'te özelleşmenin aracı olabilir. Çatı altı, asma katlı delüksler ve iki katlı suitler biçiminde özelleşmiş mekânlar kurulabiliyor.

Çatının şekillendirilmesi dışında çeperdeki odalarda farklılaşmayı güneş yönü belirliyor. Güneydoğu ve güneybatıdaki odalar daha fazla ışığa sahip oldukları için dar cepheli, kuzeybatıya bakan odalar daha az ışığa sahip oldukları için geniş cepheli ve servis mekanları bile ışık alan odalar. Bu farklılaşma avlunun farklı yüzlerinde farklı kalınlıkta kolların oluşması ile alttaki işlevlerin ihtiyaçlarına da hizmet verebiliyor.

Argos Erciyes'te 3 tip deluks oda, 3 tip süit bulunuyor. Çatı kesitindeki farklılaştırmanın odaları özelleştirmesiyle bu plan tipleri üçüncü boyutta daha fazla sayıda özel ünitenin ortaya çıkmasına ve bunların iç mimarisinde özelleşmeyi olanaklı kılıyor.

Günübirlik tesisi Otelin çatısı şekillendikten sonra kar avlusunun boşluğunun bir dolu kitle olarak tasarlanmasına dayanıyor. Arkitektonik olarak aynı kesiti yan araziye bir alt kotta taşıyor. Kayak merkesi kotunda ara katıyla bir cafe-restoran, meydan kotunda ise kayak kiralama, kayak öğretmeni, kayak deposu ve dükkan işlevleri bulunuyor. Bunlar kesitte birbirleriyle iki katlı boşuklarla bağlanıyor.

Harita
Künye
Proje Yeri: Kayseri
Proje Tipi: Otel / Motel
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Hüseyin Bütüner

Namık Erkal

Hikmet Pehlivan

Işıl Sencar Ertosun