Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

Tasarım alanı konumu itibari ile erişilebilirliği yüksek konumdadır. Kentin Doğu – Batı aksı üzerinde olması algılanabilirliğini arttırmakta, kent için simgesel olma durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bölgenin kamuya hizmet veren yapılar ile tanımlı olmasına rağmen, yapıların içe dönüklüğü ve ulaşılabilirliği kamusal kullanım olarak büyük bir problem olarak görülmüştür.

Bu veriler doğrultusunda erişilebilirliğin ve ulaşılabilirliğin maksimum seviyeye çıkarılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, yapının Doğu – Batı aksı üzerinde simgesel varoluşunun yanı sıra açık – kapalı alan ilişkileri ile mekânsal süreklilikler sağlanmıştır. Yapının doğusunda, sanayi odası ile arasında bulunan yol yayalaştırılmıştır. Bu sokak, yapının kuzeyinde bulunan Milli Mensucat Fabrikasına yaya ulaşımı ve sürekliliğini sağlamıştır. Milli Mensucat Fabrikasının müzeye dönüştürülecek olması ile yayalaştırılan etkinlik sokağı, çeşitli sosyal aktiviteleri barındıracaktır. Bu bağlamda, tasarım alanında Kuzey – Güney yaya hareketi önemsenmiş etkinlik sokağı ile bu hareket yapıdan bağımsız bir şekilde de sürdürülebilmiştir.
Adana iklim şartları da düşünüldüğünde mimari dil oluşumunda geleneksel avlu kurgusu , yoğun program gözetilerek yeniden yorumlanmış, avlu kurgusu ile açık – yarı açık mekanlar oluşturulmuştur. Yoğun programdan dolayı 7 kota yayılan ihtiyaç programı ile iç sokak-avlu kurgusu düşeye taşınmıştır. Bu yaşam avlusu oluşumu, yapı kütlesinin Kuzey-Güney aksında parçalanması ve etkinlik sokağından Doğu-Batı aksında yırtılması ile oluşturulmuştur. ±0.00 kotunda yapı girişleri bu noktalarda kurgulanmış, böylelikle sosyal yaşam avlusu düşeye taşınarak +4.00 kotunda oluşturulmuştur. Bu anlamda ±0.00 ve +4.00 kotunda yapıya farklı girişler kurgulanmış, açık alan kullanımları arttırılmıştır.

Yapı kütlesinin kırılması ile yapı birimleri sosyal-kültürel birimler ve idari birimler olarak ayrıştırılmıştır. Sosyal-kültürel birimler etkinlik sokağı ve Turhan Cemal Beriker sokağı yönünde kurgulanmıştır. Zemin katta sosyal merkez(lokal), etkinlik sokağı ile etkileşim içerisindedir. +4.00 kotunda devam eden sosyal merkez, sosyal yaşam avlusu ile dışa açılmaktadır. Bu kütleyi +8.00 kotunda Ticaret Müzesi ve Sergi , +12.00 ve +16.00 kotunda da Konferans Salonu takip etmektedir. Ticaret Müzesi ve Sergi holü +12.00 kotunda Konferans Salonu alt fuayesini oluştururken, +16.00 kotunda yapı genleşerek üst fuayeyi tanımlamaktadır. Oda birimlerine ve kentli kullanımına açık olan Kütüphane +20.00 kotunda kurgulanmış, böylelikle teras ile açık alan kullanımı sağlanmıştır. Düşeye taşınan kamusal alanlar farklı kotlarda idari birimler ile bağlanmakta bu anlamda sosyal-kültürel birimlerin mesai zamanları dışında gece kullanımına da olanak sağlanmaktadır.+24.00 kotunda oluşturulan Meclis Salonu da sosyal yaşam avlusu üzerinde köprülerle idari birimler ile bağ kurmakta , böylelikle yönetim birimleri ile ilişkisi güçlenmektedir..

Ofis birimleri Kuzey ve Doğu yönünde yerleştirilmiş, böylelikle iklimsel veriler gözetilmiş ve ofislerde ısı-ışık kullanımı doğal veriler ile sağlanmıştır. Sosyal-Kültürel birimleri oluşturan kütle ise Güney-Batı yönünde konumlanmış, cephe hareketleri Adana iklim verileri gözetilerek oluşturulmuş, böylelikle Isı-ışık kontrollü bir şekilde içeri alınmıştır. Cephe oluşumu ile de kentli için hem gündüz hem de gece, yapı algılanabilirliği artmıştır. Etkinlik sokağı ve sosyal mekan avlusu ile de yapı davetkar bir tavır almış, kent için kamusal çekim noktası oluşturulmuştur.

Ofis birimleri cephe oluşumunda cam kullanılmış, böylelikle halkın katılımı ve şeffaflık fiziksel ve simgesel olarak ön plana çıkarılmıştır. Ofis cephe tasarımında Adana ticaretinde önemli bir yeri olan "pamuk kozası" ele alınmıştır. Mimari olarak yorumlanan pamuk kozası, cephe elemanlarını oluşturmuş ve bu elemanlar ofis cephelerine entegre edilmiştir. Böylelikle ofislerde ışık-ısı kontrolü de desteklenmiştir.

Tasarlanan yeni ATO, Adana için simgesel bir yapı olmayı, davetkarlığı ve kamusallığı ile öne çıkmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla yapı mimari dilinde sade formlar ve malzemeler tercih edilmiş, projede doğal taş, brüt beton ve cam ağırlıklı olarak kullanılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Adana
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
Danışman: Yüksel Konkan, Fuzuli Topal, Kemal Güravşar
Peyzaj Mimarlığı: Bahar Erdem Peyzaj
Statik Projesi: Prekon Mühendislik
Mekanik Projesi: ATABAR Mühendislik
Elektrik Projesi: ATABAR Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2016
Arsa Alanı: 3.860 m2
Toplam İnşaat Alanı: 14.500 m²

Pin It
Mimar

Erkan Erdoğan
Yardımcı Mimar(lar)
Mustafa Yıldırım
Okan Türk