Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Muğla Milas Eğitim Kampüsü Proje Yarışmasıİnsan yaşadığı yere benzer,
Oranın suyuna, toprağına benzer.'

Eğitim, bir yaşam kültürü inşasıdır. Çocukluk, gençlik yılları hayata dair birçok şeyin biriktirildiği zamanlardır ve bu dönemin büyük bir bölümü de okulda geçer.

Bu nedenle okullar salt öğrenim değil, aynı zamanda eğitim yapılarıdır ve eğitim, kitabi bilginin yanında, insanın insanla ve insanın mekanla kurduğu ilişkiyle şekillenir bir anlamda. Mimari de mekan kurgusu ve kütle yorumuyla bir yaşantı tanımı yapar.

Muğla –Milas Eğitim Kampüsü, "nasıl bir okul" sorusuna yaşantı, mekan, sirkülasyon ve çevre ilişkileri üzerinden yanıtlar ararken, bir eğitim yapısı olmakla kalmayıp, aynı zamanda kullanıcılarını hayata hazırlayan bir eğitim nesnesi olmayı amaçlamaktadır.

Kampüs kentin güneybatısında Aladağ mevkiinde yeralır. Yerleşkenin mimari ve mekansal kurgusu doğal coğrafyanın (ki burada çok katmanlı bir kavramdan sözedilmektedir) –topoğrafya, iklim ve kültürün- program verileri ile yorumundan doğar. Akdeniz coğrafyasında geçmişin izlerinden yürüyerek bugünün sözleri ile yeni ve taze cümleler kurulur. Bir anlamda bu, oraya ait olmanın, yerelin, evrensel dille ifadesidir.

Kentin hafızasındaki doğal silueti zedelemeden, tepenin eteklerine yerleşmiş kampüs, antik yerleşimlerin gridal, rasyonel mimarisinin topoğrafya ile uyumununa atıfta bulunur. Kente açılan geniş panoraması ile olduğu kadar, kentten nasıl göründüğü ile de ilgilidir. Binalar kademe kademe eteklerde, topoğrafya ve peyzaj içinde erirken, tepede yeralan koru, tüm yerleşkenin üstünü yeşil bir örtü ile taçlandırır.

Sokaklarla parçalanmış, köprülerle, avlularla biraraya gelmiş binalar, her türlü kullanım esnekliğine imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Akademik merkezin iki yanında yeralan alt merkezler, bünyesinde yeralan derslikler, laboratuvarlar, seçme ders alanları, çok amaçlı salon, kantin ve açık alanlar ile hem kendi kendine yeten, hem de tüm kampüsün birarada kullanımına imkan veren özelliktedir.

Programının tüm yoğunluğuna rağmen topoğrafyanın imkanlarıyla yaygın ve az katlı çözüme gidilmiştir. Arazi eğiminden yararlanılarak doğal zeminin altında ve üstünde yeni zeminler oluşturulmuş, kimi büyük hacimler peyzaj ve topoğrafya içinde eritilmiştir.

Konferans salonu, spor salonu, kütüphane ve yemekhane gibi hacimlerin hem okula, yurtlara, hem de dışarıdan kullanıma hizmet edecek olması, meslek lisesine özgü atölyelerin programa dahil oluşu, iç yaşantıda parçalanmış binalarda, farklı kotlar, hacimler ve kapalı-açık alanlar arası kuvvetli görsel ve fiziksel ilişki kurma arzusu tasarımı şekillendiren unsurlar olarak öne çıkmıştır.

Sokaklar, avlular, salt geçiş alanları olmayıp, aynı zamanda birer yaşam alanlarıdır.

Beyaz Akdeniz mimarisinin izlerini taşıyan yapılar, yer yer dar sokaklara taşan saçakları ile gölgelikli alanlar oluştururken, avlularda yeralan ağaçlar ve küçük havuzlar doğal iklimlendirmeyi sağlar.

Yerleşkenin mekan kurgusu kullanıcılarına keşfedilecek bir dünya sunar. Kampüs içindeki hareket esnasında mekanlar katman katman açılarak her bir kullanıcı için her seferinde farklı bir algısal deneyim yaşatır. Böylece tek anlamlı görü ortadan kalkarak mekanlar her dem taze kalır.

Koruyu kucaklayan yapılar arasında yeralan etkinlik çayırı tüm yerleşkenin ortak buluşma mekanıdır. Tüm sokaklar ve avlularla ilişkilidir. Koruya sırtını dayamış açık amfisi ile spor, konser, festival ve seramoni gibi çok amaçlı kullanıma imkan veren bir etkinlik alanıdır.

Akademik Merkez yerleşkenin tüm birimlerine eşdeğer mesafede konumlandırılmaya çalışılmıştır. Bünyesinde yemekhane- konfereans salonu, yönetim ve kütüphane binaları yeralır. Forum alanı tüm bu yapıları biraraya getiren ve kampüsün tüm kullanıcılarına hizmet eden bir başka toplanma mekanı – meydan- dır. Forum içindeki gözlem kulesi aynı zamanda simgesel bir mimari elemandır.

Öğrenci yurtları ve eğitim alanı arasında yeralan spor alanları dışardan kullanıma da imkan verecek şekilde kampüs girişine yakın konumlandırılmıştır.

Kampüs girişinden tüm yerleşkeyi besleyecek bir iç yol ile akademik merkez, alt merkezler, spor alanları ve yurtlara araç ulaşımı sağlanır. Otopark ve servis alanları yerleşkenin gerekli noktalarında öngörülmüştür.

Künye
Proje Yeri: Muğla
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Bünyamin Derman