Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (Santra Mimarlık), Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Yarışması

Proje Açıklama Metni

Son dönemde kentsel ve mimari ölçekte dünya genelinde park alanlarının (kamusal açık alan-aktif yeşil alan) kentte ve gündelik yaşam içerisinde değişmez bir noktada bulunduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda tasarımın ana fikrini, kamusal alan olan "Faruk Kadam Parkı"nın tasarım alanı üzerinde de aktif bir alan olarak devam ettirilmesi oluşturmaktadır. Konser-Opera salonunun kamusal alan olan park ile nasıl ilişki kurabileceği üzerine bütün olası düşünceler değerlendirilmiştir. Zemin kat alanının işlevin izin verdiği ölçüde küçültülmesi tasarım ana fikrinin somut ve tasarıma dönük çözümünü oluşturmuştur. Park sürekliliğinin tasarım alanı içerisinde devam etmesi de, diğer bir yaklaşımdır. Park ve tasarım alanı üzerinde bulunan farklı büyüklüklerde 81 adet ağacın korunması da bu fikri desteklemiştir.

Vaziyet Planı Kararları: Tiyatro-Opera Binası girişinin deniz ve park yönü olan güney yönünden, sanatçı ve idare girişinin kuzey yönünden, dekor ve servis girişinin doğu yönünden olması öngörülmüştür. Parkın altında yer alan kapalı otoparkın girişi park ve proje alanının sürekliliğinin bozulmaması için kuzey yönünden alınmıştır. İhtiyaç programında belirtilen kapalı otopark, Faruk Kadam Parkı içerisinde proje alanına yakın bir noktada ve görece ağaçların seyrek olduğu bir konumda toprak altında düşünülmüştür.

  • Park ve proje alanı üzerinde bulunan farklı büyüklükteki ağaçların azami ölçüde korunmasına dikkat edilmiştir. Genç olan ağaçların park içerisinde farklı bir noktaya taşınması ön görülmüştür.
  • Tiyatro-Opera salonu ve fuayenin altının kamusal yarı açık mekanlar olarak değerlendirilmesi düşünülmüştür.
  • Tasarımda Antalya iklim verileri dikkate alınarak gölgeli alanların proje alanı içerisinde çokça yer alması sağlanmış, bu noktada mimari çözümlerde zemin katta bulunan yarı açık mekanların ışık alması, gölgelenmesi ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurulmuştur.
  • Yarı açık etkinlik alanı ile ilgili; zeminden 50 cm aşağıda yaratılan mekanın kenarında tasarlanan yeşil alan ve havuzun iklim kontrolü açısından pozitif katkıları tasarıma dahil edilmiştir.
  • İmarla belirlenen yapılaşma şartları tasarımın şekillenmesinde belirleyici rol oynamıştır. İmar adası özelinde taban alanının küçük olması toplam inşaat alanının daha etkin ve serbest kullanılmasını sağlamıştır.
  • Sahnenin ve ana salonun birinci katta yer alması işlevsel ve görsel açıdan tasarıma katkı sağlarken, servis ve dekor girişinin zemin kattan erişimini mümkün kılmıştır. Diğer bir yandan, klişe çözümlerde toprak altında yer alan mekanların zemin katta düşünülmesi, bu mekanların ışık almasını ve havalandırmasını sağlamıştır.
  • Zemin ve birinci katın arasında yer alan, kamusal açık-yarı açık alanlar ile kamusal-özel alanları kavramsal olarak ayıran "saçak", tasarım içerisinde iklim koşulları ve zemin katta yarattığı mekan etkisi ile tasarımda yer almıştır.
Künye
Proje Yeri: Antalya, Muratpaşa
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Hilmi Serkan Yüzbaşı

M. Çağlar Baydoğan

Faruk Akşehirlioğlu
Yardımcı Mimar(lar)
Bilal Türk