Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (Ulaş Mimarlık), Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Yarışması

Mimari Rapor

Akdeniz etkisi ile kıyıya bağlı yaşam şekli, tarihsel dönemler boyunca kentlinin yaşam biçiminin ana belirleyici unsuru olmuştur. Öyle ki antik çağın önemli liman kentlerinden olan Antalya; yakın tarih geçmişte denizin kentin ve kentlinin yaşamına etkisi azalmış ve deniz bölge için sadece turizmi (kum-deniz-güneş) tetikleyen ana unsur olabilmiştir.

Kıyı ile Antalyalının kuramadığı ilişki kentin kültürel ve fiziksel gelişimini de eksik bırakmış olması tahmin edilebilir bir sonuçtur.

Bunula birlikte kent kimliği ve belleği oluşturacak sanat aktiviteleri sadece tanımlı alanlarda değil; kentlinin de katılımcı olabileceği bir fiziksel çevre ve donatı alanı oluşturularak sağlanabilecektir.

Proje alanı ve çevresi özelinde ise 1980'lerde kırsal alan statüsü taşıyan ve son 30 yıl içinde irrasyonel ve inorganik şekilde gelişerek kentin diğer bölgelerine göre daha "ayrıcalıklı" konut alanı olma yolunda ilerlemiştir. Bu süreçte bölgenin fiziksel dönüşümü kadar toplumsal katmanında da önemli değişimler yaşanmıştır. Ne var ki kıyı ile çok yakın olmasına rağmen yeterli ilişki kuramayışı ve bu ayrıcalıklı olma durumunu sanat - kültür etkisini bölgeye çekme konusunda başaramayışı önemli iki problem olarak tanımlanabilir.

Kavramlar

PERFORMANS ALANI (SALON, SAHNE,HAZIRLIK) SARI ÇEKİRDEK

ETKİLEŞİM ALANI  CAM KABUK

ÇOK AMAÇLI ODALAR

PROVA ODALARI

FUAYE

CAM KABUK MESH KABUK

KABUK-BİNA İLE TANIMLI GİRİŞ

KABUK-BİNA İLE TANIMLI AÇIK KAFETERYA

Sanatçı ile kullanıcı kesişimi görsel yolla olur ve bu etkileşim şeffaf kabuk sayesinde yapının çevresi ile de paylaşılır. Bu etki sanatın kent kimliği ve belleği oluşturma yolunda basit  bir ilk adımdır.

Doğal Çevre

Antalya Akdeniz ikliminin tipik özelliklerini yansıtmaktadır. Yaz ayları çok sıcak geçmekte ve özellikle güneşin bunaltıcı etkisi kendini göstermektedir. Antalya’nın yerel alışkanlıkları ve eski kent dokusu, özellikle dar ve gölge oluşumuna uygun sokakları yıllarca bu bölgeye uygun bir yapılaşma haline getirmiştir. İç sokak ve gölge elemanları ile günün değişik saatlerinde kullanım sağlanmaktadır.

Dünya da ki kısıtlı enerji kaynakları ve bunları temin edilmesinde yaşanan zorluklar artık yapıları tasarım aşamasında enerji korunumu konusuna yöneltmektedir.

Binalarda enerji tüketimi genel olarak havalandırma ve soğutma sistemleri için büyük ölçüde gerekli olmakla beraber ısıtma için de yine farklı enerji kaynaklarına yönelinmektedir.

Bina  için tasarlanan cephe detayında,güneş ışınlarından üst sınırda fayda sağlayacak alüminyum mesh gölgeleme elemanı ve cam kabuğu oluşturan cephe elemanının güneş kesicilik değeri yüksek cephe camı kullanılmıştır. Güneş kontrolü için mesh-cam cepheler arasında bırakılan boşluk doğal hava sirkülasyonuna imkan vermekle beraber, binanın mevsimle paralel hareket eden ısınma ve soğutma isteğine karşı direnç gösterebilmektedir. Yani iki cephe arasında bir tampon bölge oluşturarak enerji korunumu sağlanabilir. Bu sayede aşırı ısınmayı engeller ve aydınlatmada da kamaşmayı önlemek için güneş kontrol elemanlarıyla desteklenerek daha konforlu iç mekanlar oluşturmaktadır. Aynı zamanda fuaye alanında yapay aydınlatma ihtiyacını en aza indirgeyecek çatı ışıklığı sayesinde doğal aydınlatmadan günün belli saatlerinde fayda sağlanacaktır.

Akustik Rapor         

Çok amaçlı salonun değişken akustik ortam ihtiyacını doğurması, sahne - orkestra kotundaki farklılıklar, hareketli duvar panelleri ile esnek bir salon tasarımına yöneltmiştir. 430 kişilik salon tasarımında, seyirci platformlarındaki hareketliliğin oluşturduğun duvarlar, seyirci ve performansçılar için erken ve yararlı yanal yansımaları artırarak sesin daha netleşmesini ve seyircinin salonda sarmalanma etkisini hissetmesini sağlamaktadır. Konuşma ile ilgili performanslara uygun olarak çınlama süresi 1.1 sn. alınmıştır. Müzik ile ilgili işlevlerde ise hareketli paneller ile yansıtıcı yüzeyler artırılarak çınlama süresi 1.3 saniyeye çıkarılmaktadır. Kişi başı hacim, konser ve tiyatro salonlarına uygun olması açısından 6m³ olarak önerilmiştir ve maksimum seyirci sahne uzaklığı 27m'dir. Ses güçlendirmeye gerek olmadan doğal akustik ile tiyatro ve konser işlevlerine uygun olarak tasarım hesapları yapılmıştır.

Künye
Proje Yeri: Antalya, Muratpaşa
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Şafak Delice

Dilara Kelle

Ulaş Kelle
Yardımcı Mimar(lar)
Zeynep Karaer
Şima Coşkun