İlgili Projeler

Katılımcı, Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Yarışması

MİMARİ RAPOR

/// AÇIK SAHNE ///

Gündelik hayatın içinde sürekli performatif eylemlerde bulunduğumuz, devamlı izlendiğimiz ve izlediğimiz gerçeği akılda tutularak Gösteri Merkezi ve Park, bu deneyimin yoğunlaştırıldığı, hayatın içinden aktığı bir AÇIK SAHNE olarak kurgulanmıştır.

  • YEŞİL AĞ /// Mevcut konut dokusu içine fragmanlar halinde dağılmış yeşil alanları birbirleriyle ilişkili kılacak YEŞİL AĞ kurgusu önerilmiştir. Bu peyzaj stratejisi doğrultusunda, falezler ve kıyı parkından yerleşimin iç kesimlerine doğru yayılan, promenadlar ile desteklenen kesintisiz bir yeşil sürekliliğinin kurulması hedeflenmiştir. Arazideki değerli yeşil alanları kaybetmemek üzere otopark ihtiyacı bodrum katında çözülmüştür.
  • AYRIK AMA BÜTÜN /// İşletme maliyetlerini azaltmak üzere yapı, birbirlerinden bağımsız olarak da çalışabilen ikili kurguda ele alınmış, kütle programatik olarak Gösteri Merkezi ve Atölyeler olarak promenad ile ikiye ayrılmıştır.
  • KÜLTÜR NİŞLERİ, PROGRAMATİK GİRİNTİLER /// İklimsel veriler dikkate alınarak yapı programı iki masif kütle olarak cisimleştirilmiş ve cephedeki şeffaf yüzey oranı düşük tutulmuştur. Aralarında hava geçişine imkan veren, gölgeli alanlara ve herkesin aidiyet kurabilecekleri programatik girintilere, kovuklara, nişlere ve hacimlere sahip masif iki yapı, gözenekli kütleler olarak ele alınmıştır.
  • SINIRLARI ERİTMEK /// Ayrık ama bütün olarak işleyen yapı, çeşitli etkinlikler ve değişen kapasiteler dikkate alınarak farklı yönlerde çalışabilen esnek mekan kurgusuna sahiptir. Bu kurgu sayesinde, dört farklı esnek kullanım senaryosu üretilebilmektedir:

1) Gösteri Merkezi / Promenad / Etkinlik Holü / Park
2) Gösteri Merkezi + Promenad / Etkinlik Holü / Park
3) Gösteri Merkezi + Promenad + Etkinlik Holü / Park
4) Gösteri Merkezi + Promenad + Etkinlik Holü + Park

  • ÇİFT TARAFLI SAHNE /// Gösteri Merkezi ile mevcut park arasındaki sınırları programatik olarak eritmek üzere, sahne arkasındaki duvarların hareketli ve açılabilir olması önerilmiştir. Bu sayede sahne, çocukların performanslarını sergileyebilecekleri park alanındaki "açık çim sahne"ye de hizmet verebilmektedir (Kesit ile sahne içi ve parktaki yeşil rampa).
  • GÖMÜLEN KOLTUK DÜZENİ /// "Kompakt Kaldırma Sistemi" ile döşeme altına gizlenen ve depolanabilen koltuk sıraları, Gösteri Merkezi Salonu'nun çok amaçlı kullanılmasına imkan verebilmektedir ( koltuk sistem kesiti detayı).
  • YOĞUNLAŞTIRILMIŞ PEYZAJ /// Yapı ile park arasında kesintisiz akışlar kuran, ara kesitlerinde çocuklara yönelik açık kütüphane, ifade yüzeyleri, performanslarını sergileyebilecekleri açık çim sahne gibi kamusal programlar üreten, doku ve kot farklılıkları ile zenginleştirilen mevcut parkın, yoğunlaştırılmış peyzaj olması hedeflenmiştir.
Künye
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Deniz Güner

Dürrin Süer

Metin Kılıç

Tevfik Tozkoparan

Ali Can Helvacıoğlu

Emre Feral Saatçi
Yardımcı Mimar(lar)
Gizem Yazıcı