Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon (Kolektif Mimarlar), Muratpaşa Belediyesi Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Yarışması

PROJE RAPORU

MİMARİ ve KENTSEL TASARIM KARARLARI

Çınarlı Caddesi ve 1455. Sokak arasında konumlanan proje alanı yoğun bir konut dokusu ile çevrilidir. Alanın önemli omurgalarından birini oluşturan Çınarlı Caddesi ile Gösteri Merkezi arasında bulunan park alanı Yapı ile Çınarlı Caddesi arasındaki görsel ve fiziksel bağlantıyı görece kesmektedir.

Bulunduğu semt için önemli bir sosyal ve kültürel merkez olma potansiyeli taşıyan Muratpaşa Belediyesi Gösteri Merkezi, yakın çevresinde de bir dönüşüm gerçekleştirmelidir. Bu bağlamda proje alanının batısında bulunan 1453. Sokağın yayalaştırılarak sosyal ve kültürel etkinlik sokağına dönüştürülmesi önerilmektedir. Bu dönüşüm yapı ve yakın çevresinden yaya hareketini organize edebilmek, park alanını yapının kamusal ön alanı olmaktan çıkarıp yapı ile birlikte yaşayan fakat doğal yapısını, üzerinde bulunan yeşil dokuyu ve bir çocuk parkı olma karakterini koruyabilmek açısından önemlidir. Yayalaştırma önerisinin gerçekleşememesi durumunda, 1455. Sokak ve önerilen sert zemin – park ilişkisi vaziyet planında ifade edilmiştir.

Yapı, zemin kat kurgusunda total mekan karakteri taşıyan fuaye alanlarından oluşur. Bu fuaye alanları 1455. Sokak ve Park yönünde kesintisiz bir biçimde dış mekanla bütünleşir. Park yönündeki fuayede konumlanan kafeterya, iç dış mekan ilişkisinin önemli bir parçasıdır. Üst kat fuayesi de benzer biçimde total mekan karakteri taşırken gerekli durumlarda bölünebilir prova odalarına dönüşebilmektedir.

Yapının belirleyici elemanı olan delikli metal korten paneller farklı yönlere göre güneş kontrolünü sağlayabilmek adına farklı geçirgenlik değerlerine sahiptir. Güney ve Batı yönlerinde delik çapları küçülürken, doğu ve kuzey yönünde büyümektedir. Bölgenin iklimsel verileri dikkate alındığında güneş kontrolünün bu yüzeylerle sağlanması; kuzey, batı ve güney yönlerinden iç dış mekan ilişkisi kurulurken konsollar vasıtasıyla yarı açık gölgelik alanlar önerilmiştir.

Park alanında bulunan ağaç dokusunun iyileştirilerek korunması, ağaçlardan geriye kalan alanlarda çocuklar için oyun ve kültürel etkinlik alanları önerilmiştir. Yayalaştırılarak önemli bir açık etkinlik mekanına dönüşen 1453. Sokak, park ve yapı ile doğrudan bağlantılı ve bu iki işlevi bağlayan önemli bir omurga durumuna gelmiştir. Önerilen fuaye ve giriş holü de bu sokağın bir uzantısıdır. Sokak – Kamusal Ön Alan – Fuaye iç içe geçer.

Yarışma şartnamesinde park alanının altında otopark istenmiş olmasına karşın, otopark ihtiyacının Gösteri Merkezinin bodrum katlarında karşılanması önerilmektedir. Bu önerinin sebebi park alanı altında olası bir inşa faaliyetinin mevcut ağaç dokusunu tamamen yok edecek olmasıdır.

Sonuç olarak, Muratpaşa Belediyesi Gösteri Merkezi yapısı, bir 'semt' kültür merkezi olduğunun farkında olan ve bu bağlamda biçimlenen, yalın ve dingin bir mimari dile sahiptir.

PEYZAJ RAPORU

Muratpaşa Belediyesi Gösteri Merkezi yapısının yalın ve sakin dili açık alan düzenlemelerinde devam eder. Peyzaj, Faruk Kadam Parkı'nın tümüyle değiştirilmesi üzerine değil; ancak semtlinin gündelik hayatında yer edinebilen ve yapıyla birlikte yaşayan organik yapısı üzerinde kurgulanmıştır. Park tek başına var olmaya devam ederken, bir yandan da Gösteri Merkezi'ne ulaşmayı sağlar.

Parkın içindeki mevcut yetişkin ağaçların tümü korunmuş, ağaç konumlarına göre belirlenen yürüme izi semtliye yetişkin ağaçların altında oturma deneyimi sunar. Parkların en yoğun kullanıcıları çocuklar için noktasal düzenlemeler önerilmiştir. Semt ölçeğinden uzaklaşmadan önerilen tırmanma duvarları, kaykay pistleri gibi müdahaleler gündelik hayata yeni deneyimler katar.

Künye
Proje Yeri: Antalya, Muratpaşa
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Danışman: Eda Ekim, Mehmet Ali Yılmaz, Serhan Mumcu, Birkan Yüksek

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Barış Demir

Sıddık Güvendi
Yardımcı Mimar(lar)
Soyer Bayraktar