Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

SALT Beyoğlu

Salt Beyoğlu, gün boyunca önünden ortalama bir milyon kişinin geçtiği bir yapı.

Burada, bu bir milyon kişiden olabildiğince çok sayıda ziyaretçinin, neredeyse farkında olmadan içeriye girmelerini sağlayacak bir kurgu amaçlandı. Bu nedenle tüm cephe bir geçiş ara yüzü olarak tasarlandı. Malzeme seçimi ve mekansal kurgusuyla caddenin karakterinin korunduğu, caddenin devamı niteliğinde tasarlanan forum alanı da yapının arkasındaki küçük meydana bağlıyor.

Binanın bütünündeki mimari düşünce; çok sayıda insanın yatayda ve düşeydeki dolaşımlarının tasarlanması üzerine temellendirildi. Bu tasarım yapının ana karakterini oluşturan temel mimari ögeler korunarak oluşturuldu.
Örneğin ana merdiven ve hemen yanında konumlandırılan, binanın işlevsel çeşitliliğinin izlenebileceği şeffaf asansörlerle, düşey sirkülasyonda da bu mimari gezinti kurgusu sürdürüldü. Orijinal adı Siniossoglou Apartmanı olan altı katlı bina, İstiklal Caddesi üzerinde 1850-1870 yılları arasında 19. yüzyıl mimari üslubunda inşa edilmiş. İki bloktan oluşan çelik putrelli, volta döşemeli, tam kagir bir yapı. Özgün işlevinin cadde kotunda ticaret, üstündeki katlarda konut olduğu anlaşılan yapı, Beyoğlu''nun konut alanı olarak kullanımının azaldığı dönemlerden itibaren iş-hanı, büro, sanat galerisi ve parti il başkanlığı işlevlerini üstlenmiş.

Bina; orijinal yapı elemanları korunarak çelik ve betonarme sistemlerle güçlendirilmiş, gereken yerde gerektiği kadar müdahale edilerek ve günümüz yapım teknolojisinden destek alınarak yeni kullanıma uygun mekan kurgusuna kavuşturulmuş. Yapının zemin katları yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kamuya açık alanlar olarak düşünüldü. Caddenin devamı niteliğindeki ve programlı bölgelere geçişi kapsayan 290 mbüyüklüğündeki forum alanı konuk hizmetleri ve bilgilendirme işlevlerinin yürütüleceği giriş bölgesi. Zemin katlarda, forum alanını destekleyen, hem içeriden, hem dışarıdan ulaşılabilen, arka küçük meydana açılan 175 m2''lik kafe ve bir galeri boşluğuyla kafe ile ilişkilenen, görsel kültür ağırlıklı yayınları kapsayan 100 mbir mağaza yer almakta. Bir alt katta yer alan dijital sinema mekanı çok amaçlı etkinlikleri barındırabilecek şekilde bu kamusal mekana eklemlendirildi. Binada, kamuya açık 1130 m2 sergileme alanı ve 160 mdijital sinema bulunuyor. Bunların dışında arşiv depoları, ofisler ve arka plan hizmet birimlerini kapsayan 1095 malan var.

Künye
Proje Yeri: Beyoğlu, İstanbul
Proje Tipi: Sergi Mekanı / Galeri
Proje Tipi Grubu: Kültür
İşveren: Garanti Bankası
Ana Yüklenici: Efeska
İç Mekan Projesi: İç Mekan Düzenlemesi, Hakan Demirel, Murat Arif Suyabatmaz, Ömer Ünal, Koray Özgen
Statik Projesi: Celal Erdem
Mekanik Projesi: Haluk Derya Mühendislik
Elektrik Projesi: ENKOM
Fotoğraf: Cemal Emden
Proje Başlangıç Yılı: 2006
Proje Bitiş Yılı: 2009
İnşaat Başlangıç Yılı: 2009
İnşaat Bitiş Yılı: 2010

Pin It
Mimar

Han Tümertekin

Gürden Gür

Zehra Uçar