İlgili Projeler

Mimar Sinan ve Harikalar Çağı Sergisi Projesi

Tophane-i Amire'de açılacak Mimar Sinan ve Harikalar Çağı Sergisi'ni Tamirhane Mimarlık tasarladı.

Ofis projesini anlatıyor:

"Mimari sergi dilini oluştururken günümüzün mimari dilini ve tekniklerini kullandık. Anlattığımız çağın mimari diline öykünmek ve onu taklit etmek yerine yaptığımız serginin bugüne ait olduğunun altını çizmek önemliydi.

Mekanın kendisinin de (Tophane-i Amire) bir sergileme objesi olması önemli. Yapının kendi atmosferini zedelemeden ama onu taklit etmeye de çalışmadan sakin modern bir mimari dil kurmaya çalıştık.

Mimari Sergi dilimizin yalın olmasını, sergi materyali ve anlatısını öne çıkarmasını amaçladık Mimari sergi elemanlarının tasarımından font seçimi ve grafik tasarıma kadar amacımız yalın bir sunum ortaya çıkarmaktı.

Sergi materyaline baktığımızda tüm anlatı yer yer birbirinin içine geçiyor olsa da bunu iki farklı ana başlık içerisinde kategorize edebileceğimizi düşündük. Biri Mimar Sinan ile ilgili yapısal bilgi envanteri ve uzun uzun incelenecek akademik dokümanlardı. Bunlar yapı arşivi, yapı tipolojisi, yapı detayları, yazılı belgeler ve basılı teknik dokümanları içeriyor. Bu arşivi, etrafında oturma birimleri de yer alan otuz metre uzunluğunda bir masa üzerine yerleştirmeye karar verdik. Böylece belgeler üzerinde detaylı inceleme yapmak ve bilgi edinmek isteyen ziyaretçilere yönelik bir 'Yakın Mercekte Sinan' başlıklı bir sergi-mekan oluşturduk. İkinci başlık olan Sinan mimarisinin şekillendiği çağa ait hikaye, kişi ve adap kodlarının anlatıldığı seksiyonlar ise kendi içerisinde 8 bölüme ayrılan sergi adacıkları olarak tasarlandı.

Günümüzün multi-teknolojik sergileme tekniklerini pek çok yerde kullandık. Animasyon video vb. yöntemlerle de anlatıyoruz. Özellikle interaktif teknolojiye ziyaretçinin sergi içerisinde katılımcı bir rol almasını sağladığı için yer vermek istedik. Tüm bu teknolojiyi yazılı ve basılı dokümanlar ile birlikte bir denge içerisinde kullanmaya çalıştık. Sergi metinlerini Can Gürzap seslendirdi.

Mimar Sinan'ı bulunduğu dönem içerisinden koparmadan, çağın özellikleri, karakterleri ve hikayeleri ile birlikte anlatmayı amaçladık. Sinan'ın sadece yapı tipolojileri, detayları, kubbe çapı gibi salt mimari kavramlar ile anlatılması sunumu da alımı da kısıtlayan bir yaklaşım. Mimar Sinan'ın bu sistemin içerisinde nasıl yer aldığı ve kişisel becerileri ile çağın mimarisini nasıl şekillendirdiği dönemin karakterleri ve kodları ile birlikte ön plana çıkıyor."

Künye
Proje Yeri: Beyoğlu, İstanbul
Proje Tipi: Sergi Tasarımı
Proje Tipi Grubu: Kültür
Mimari Proje Ekibi: Senem Akçay, Selahattin Doğa Gülhan
İşveren: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), Allevents
Danışman: Demet Binan, Gülru Necipoğlu, Cemal Kafadar, Suphi Saatçi, Zeynep Ahunbay, Saadet Aytıs
Ana Yüklenici: Allevents, Murat Akan
Proje Yöneticisi: Senem Akçay
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2015
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
İnşaat Bitiş Yılı: 2015
Toplam İnşaat Alanı: 1,250 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Senem Akçay

Didem Gürzap

Selahattin Doğa Gülhan

Oğul Öztunç

Pınar Azizoğlu

Ceren Sözer