Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Türk Telekom - ODTÜ Teknokent AR-GE Binası

Özer / Ürger Mimarlık'ın tasarladığı Türk Telekom AR-GE binası, ODTÜ Teknoken'te Ankara'da bulunuyor.

Tasarımcıları projeyi anlatıyor:

ODTÜ Teknokent yerleşkesi tıpkı ODTÜ yerleşkesi gibi yaya öncelikli, etkileyici peyzajda birlikte duran nitelikli binalardan oluşan, sınırları çevre bir yolla tanımlanmış bir yerleşkedir. Yarışmaya açılan ODTÜ Teknokent Türk Telekom AR-GE binası bu yerleşkenin batı kenarında kuzeye doğru son binasıdır. Batı yönünden Teknokent giriş yolu, doğu ve kuzey yönlerinden sazlık alan ve tipik ODTÜ peyzajı ile çevrilidir. Yapının tasarımında bu mevcut bağlamla ilişkiye giren, bu ilişkide dönüşen, dönüştüren, alternatif mekanlar üreten, kullanıcılarına konfor sağlayan ve sürdürülebilir bir çevre oluşturması hedeflenmiştir.

Yarışmada istenilen doğrultuda, dört ayrı şirketin kurumsal kimliklerini de yansıtacak ancak bütüncül bir yapı tasarlanmıştır. Kütleler batı/ doğu yönünde konumlandırılmış, bu sayede yapı kuzey/güney doğrultusunda uzanan, doğudaki rekreasyon alanı ile bütünleşmiş ve ODTÜ peyzajı yapıları birbirlerinden hem ayırmış hem de birleştirmiştir.

Bu temel yerleşim kararı, boyutlandırma ve konumlandırma stratejileriyle, yapıların programatik gereksinimleri ile bağlamın güçlü verilerinin bir arada çözümlenmesini sağlamıştır. Kütlelerin uzunlukları ihtiyaçlara göre belirlenmiş, farklı boydaki kütlelerin sıralanışı tasarlanmıştır. Kütleler doğu-batı doğrultusunda kaydırılarak, doğudaki peyzaj alanı ile ilişkileri çeşitlendirilmiş, kampüs alanından görünüm dinamik kılınmış ve kuzey güney bakışları kısmen arttırtmıştır.

Batı/doğu yönünde kurgulanan güçlü tavrın önemli sebeplerinden biriside bina enerji tüketimini asgariye çekecek bir yönlenme önermesidir. Dört cam kütleye "giydirilen" beton zarf batı yönünde katı / güneşe kapalı olarak tasarlanmış ve doğuya, yani peyzaja doğru açılarak kütlelerin adeta peyzajda yüzen birer cam kutu olmaları sağlanmıştır. Batı güneşinden korunan yapılar aydınlık ODTÜ peyzajı ile bütünleşmiştir.

Yapıları birbirleriyle sosyal birimleri barındıran alçak kütle bağlar. Kuzey-güney yönünde konumlanan bu kütle, bulvar cephesi boyunca uzanarak Teknokent girişi olan bulvarın sürekliliğini vurgular. Batı yönünde kapalı olan bu yapı, doğu yönünde çözülerek esnek bir sosyal alana dönüşür ve iç/dış ilişkileri örgütler. Güney yönünde kullanıcılara meydana bakan bir tepe sunarken kuzey yönünde peyzajın yapının bodrum katına kadar nüfuz etmesini sağlar. Sosyal kütle, dört farklı kullanıcının bir araya geleceği nitelikli mekanlar sunarken çalışanların, ziyaretçilerin ve diğer kullanıcıların dolaşımını organize eden bir süzgeç görevi üstlenir. Batıdan bakıldığında farklı yapıları bir araya toplayan katı bir altlık olan bu kütle, doğu tarafında tüm kütlenin üzerine oturduğu bir peyzaj tepesi oluşturur. Sosyal kütlenin çatısı doğudaki rekreasyon alanının devamı olarak yeşil çatı olarak tasarlanmıştır. Yeşil çatı ile iklim dengesinin korunması, atık suyun azaltılması, çatının ısı yalıtımının arttırtması ve yeni bir rekreasyon alanın yaratılması hedeflenmiştir.

Bu yerleşim kararı sonucunda doğudaki peyzaja açılan alanlara ek olarak Kuzey ve Güneyde iki güçlü açık alan daha ortaya çıkmıştır. Kuzeyde, baza yapısı geri çekilerek mevcut peyzaj ile giriş meydanı oluşturur ve Teknokent alanı girişine referans verir. Güneyde ise yazılım evlerinden gelen yaya aksı bina ile bütünleşir ve tüm rekreasyon alanı için sosyal bir toplanma alanı oluşur.

Yapılar, programatik gereksinimlere göre farklı şemalarla çözülmekle birlikte hepsinde esas alınan ortak kriterler; esnek mekân anlayışı, farklı büyülükteki açık veya kapalı sosyal alanlar ve dengeli servis dağılımıdır. Yapılarda mümkün olduğunca galeriler kullanılmış ve bu sayede dikey ilişkiler de cesaretlendirilmiştir.

Kuzeyden homojen ışık alan ofis mekanları güneyde kullanılan çift cidarlı cephe ile fazla ısıdan korunmuştur. Dört yapı da batıya kapalı tasarlanarak batı güneşinden korunmuş ancak doğu yönündeki teraslarla manzara ve peyzaja açılmışlardır. Bu durum, soğutma ihtiyacını minimuma indirecek, bina iç ortam hava kalitesini iyileştirecek ve ofislerde termal konforu arttıracaktır.

Yapının peyzajında önemli bir kriter olan yeşil çatılar (Ana Giriş Kütlesi Çatısı, Fitness Salonu Çatısı & Oditoryum Çatısı) ODTÜ peyzajına uygun olarak bitkilendirilmiş ve yapının içinde bulunduğu bağlamla tam anlamıyla bütünleşmesi sağlanmıştır. Bugün bütçe sorunları sebebiyle yapının yalnızca güneydeki iki kütlesini kapsayan 1.Etap inşa edilmiş durumdadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Çankaya, Ankara
Proje Tipi: Ar-Ge Binası
Proje Tipi Grubu: Ticari
İşveren: Türk Telekom
Ana Yüklenici: İHK İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: ON Tasarım
İç Mekan Projesi: Özer/Ürger Mimarlık
Statik Projesi: Mehmet Bilen Mühendislik
Mekanik Projesi: MC Mühendislik
Elektrik Projesi: K Mühendislik
Tesisat Projesi: Kare Mühendislik
Akustik Projesi: Mezzo Stüdyo
Fotoğraf: Duygu Tüntaş
Proje Başlangıç Yılı: 2008
Proje Bitiş Yılı: 2009
İnşaat Başlangıç Yılı: 2010
İnşaat Bitiş Yılı: 2014
Arsa Alanı: 172,103 m²
Toplam İnşaat Alanı: 16,628 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ali Özer

Ahmet Mucip Ürger
Yardımcı Mimar(lar)
Aslı Kaya Bleta
Özlem Tavas
Ercan Koca