Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1+1 Apartman

İkikerebir Mimarlık Ankara'da tasarladığı apartman projesini anlatıyor:

Yönetmeliklerle dans..

Ankara'da, Çankaya ile Oran Mahallesi arasında, Hilal Mahallesinde yer almaktadır. Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde bir gecekondu mahallesinden, parsel bazlı dönüşmüş, mimari nitelikten yoksun apartman tipi konutlardan oluşan, eğimli-engebeli topoğrafyaya sahip bir bölgedir. Yakın çevrede genelde 3+1 ve 4+1 konut tiplerinden oluşan, emlak stoku barındırmasına rağmen, hemen komşu parsellerde genelde öğrenci ve bekâr profesyonellerin yaşadığı stüdyo daire tipi yapılar da bulunmaktadır.

İşverenin, parsel için belirlenmiş olan emsal hakkının verimli olarak kullanılıp, bağımsız bölüm sayısının maksimize edileceği yapı beklentisi karşılanmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşımla 1400 m2 lik emsal hakkı olan arsada, çoğu 1+1, bazıları 2+1, çatı dubleksleri, ters dublekslerden oluşan 32 bağımsız bölümlü bir çözüm önerilmiştir. Yapısal yoğunluğun büyük kısmı, parselin uzun kenarında, eğimli yan sokak yönünde konumlandırılmıştır. Geriye kalan emsal hakkı çeperlerde çözülerek yapının arka yüzünde bir iç alan tanımlanmıştır.

Dairelerin büyük ölçüde eşit potansiyellere sahip olması, küçük hacimlere sahip olmalarına rağmen, şeffaf yüzeylerin maksimize edilerek algının ferahlatılması, tüm ortak dolaşım alanlarının doğal aydınlatmadan ve manzaradan faydalandırılması, başlıca kurgusal ilkeler olarak sıralanabilir. Plan kurgusu, kütlesel kararları doğrudan etkilemiştir. Formdaki yalınlık, cephedeki dolu-boş oranlarındaki modern arayış, malzeme ve renk seçimlerindeki mütevazılık aynı ilkelerin yapı plastiğine yansımalarıdır.

Güneydoğu yönündeki cephe tamamen şeffaflaştırılarak, çoğu dairelerin gün ışığından ideal şekilde yararlanmaları sağlanmıştır. Eğimden kaynaklı üst kotla alt kot arasında açığa çıkan üç kat, aynı kütlesel tavırla parçalanarak aşağı doğru devam ettirilmiştir. Komşu parseldeki yapıyla çok yaklaştığı yerde tüm cephe sağırlaşıp, anıtsal sayılabilecek bir tavır takınır. Eğimin en düşük olduğu noktadan kapalı otopark'a girişler alınmıştır.

Apartman girişinin de yer aldığı Aleksandır Dupçek Caddesi çeperinde, koridor aksında dilimlenip girişi tanımlayan yapı diline, uzun çeperin sağır yan yüzü, bir denge unsuru olarak eşlik eder. Geriye çekilmiş giriş katı, şeffaflaşarak, tüm kullanıcılara hizmet edecek aydınlık bir giriş lobisi yaratmaktadır.

Yapı, kuzeyde kendine tüm sirkülasyon alanlarının ilişkilendiği bir ortak avlu yaratır. Avluya bakan koridorlar, genel tavra uygun olarak zeminden tavana şeffaflaştırılmış, tüm kullanıcıların Ankara manzarasıyla kavuşmaları sağlanmıştır.

Sıkıntılı imar yönetmelikleri, rant odaklı işveren yaklaşımları ve düşük inşaat kalitesine rağmen, ilkeli, modern tavrını sürdüren bir yapı ortaya çıktı diye düşünüyoruz.

Harita
Künye
Proje Yeri: Ankara, Çankaya
Proje Tipi: Apartman
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: Ankara İnşaat, Ersa Mobilya
Fotoğraf: Kutlu İnanç Bal
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2012,
İnşaat Başlangıç Yılı: 2012
İnşaat Bitiş Yılı: 2014
Arsa Alanı: 1140 m2
Toplam İnşaat Alanı: 2800 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Hakan Evkaya

Kutlu İnanç Bal
Yardımcı Mimar(lar)
Mehmet Yılmaz