Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

ODTÜ Teknokent BİLİM

ODTÜ Teknokent’in bir parçası olarak inşa edilen Bilişim İnovasyon Merkezi (BİLİM), FREA tarafından tasarlandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Bilişim ve İnovasyon Binası Tasarımının odağında ODTÜ kimliğini oluşturan güçlü bir değerin kampüs dışındaki bir alana taşınması ile mekansal hafızanın sürekliliğinin sağlanması ve günümüzdeki karşılığının mimari olarak sorgulanması yer alır. Yarışma sonucu elde edilen yüksek katlı tasarımın üzerine kurulduğu geçirgenlik meselesinin yatay kurguda da aranması iki tasarım arasındaki fikirsel bütünlüğün sürekliliği açısından önemlidir.

ODTÜ kampüsünün mekansal omurgasını alle oluşturur. Yapılar alleye açılır, yaya hareketi örgütlenir, sürprizlerle dolu ve beklenmedik olaylara gebedir. Bu özellikleri ile her daim enerjik ve kullanıcıyı heyecanlandıran bir karaktere sahiptir. Bu bağlamda kampüs allesinin mekansal çözümlemesi yapılmış ve alt alanlarının karakteristik özellikleri araştırılmıştır. Allenin düz iki çeper arasında tanımlanan bir açık alan olmanın aksine çeperlerinin girinti ve çıkıntıları ile yer yer daralan, yer yer ise genişleyen bir yer olduğu söylenebilir. Kısaca nişler dizisi şeklinde bir yaşam örgütleyicisidir.

Allenin bu güçlü yapısını yeniden oluşturmak amaçlanmıştır. Bunun ötesinde boşluk hissini 3. Boyuta taşıyarak hacimsel anlamda da bir yorum getirilmeye çalışılmıştır. Zemin kotta yaşamı örgütleyen allenin yapının programı gereği bundan sonra İNOVASYON ALLESİ olarak anılmasına karar verilmiştir. 3. Boyuta taşınmaya çalışılan mekansal hafızanın yeni durumdaki karşılığının güçlü bir iletişim ve zengin bir sosyal hayat olması amaçlanmıştır.

Alle burada artık bir ara mekan olarak da okunabilir. Birbirine bakan yüzeylerin tanımladığı tekrar etmeyen kesitleri ile boşluğun da tasarlanarak kullanıcılara zengin mekansal deneyimler yaşatması amaçlanmıştır. İnovasyon Allesi kent mekanının devamında oluşturduğu yaşamı projenin diğer etapları ile birlikte süreklilik içinde yaşatmayı hedefler.

Kuzey-Güney aksında dar uzun bir geometriye sahip yerleşke arazisinin Eskişehir Yolu ile kuracağı ilişkinin sorgusunda arazinin doğal kotlarının sağladığı avantaj belirleyici olmuştur. İnovasyon Allesi’nin kotu aynı zamanda yapının da 0.00 kotudur. Metro çıkış noktasının zemin kotunun 50cm yukarısında oluşturulan ve kent ile eklemlenebilen bu zemine karşılıklı yerleştirilmiş ticari mekanlar açılır. Altında ise yapının ortak çalışma mekanları ve etkinlik alanları ile doğal zemine açılabilen ticari birimler ve kuluçka ofisleri yer alır.

Yapının yüksekliği için en temel belirleyici unsur Uçuş Mania hattı olmuştur. Arazi kullanımında verimlilik ve program çözümünün Mania kısıtı sonucunda vardığı noktada yapı  Alt Zemin, Zemin + 5 Kat olarak planlanmıştır. Bu yükseklik kısıtını belirleyen hat aynı zamanda çatıdaki teknik cihaz ve birimlerin gizlenmesi noktasında kendine vucut bulur. Boşta çıkan parapet hem bahsi geçen birimleri gizler hem de Mania kısıtını belirginleştirir .

Batı kütlesi Alle kotunda ve 1. katta ticari birimleri, 2-5 katları arasında ise ofisleri barındırır. Alt zemin kotta ise bahçeye direk açılabilen kuluçka ofisleri yer alır. Doğu kütlesi ise sadece alle kotunda ticari birimleri diğer 5 katta ise ofisleri içerir. Doğu kısımdaki yapısal kolun alt zemin kotunda ise bahçeye direk açılabilen ticari birimler yer alırken bunların bazıları ise fuar alanına ve fuaye alanına da açılabilme imkanına sahiptir.

Yapının plan kurgusunda en temel kavramlardan biri ’esneklik’ olarak belirlenmiştir. Çekirdek çevresinde dolaşımın genişlemesi ile koridorun konumu serbest hale gelebilmektedir. Böylece aynı plana sahip iki katta istenirse küçük ofislerin ortasından geçen, istenirse alle çeperine yaslanmış ve daha büyük ofislerin oluşabilmesi mümkün olmaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Ankara, Çankaya
Proje Tipi: Ar-Ge Binası
Proje Tipi Grubu: Ticari, Eğitim
İşveren: ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ
Ana Yüklenici: Başar İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: MDesign
Statik Projesi: Kınacı Mühendislik
Mekanik Projesi: GMD Mühendislik
Elektrik Projesi: Ovacık Mühendislik
Altyapı Projesi: Birim Altyapı
Yangın Güvenlik Danışmanı: Zeytin Danışmanlık
Fotoğraf: Cemal Emden
Şantiye Yöneticisi: Kubilay Kalemci
Proje Başlangıç Yılı: 2014
Proje Bitiş Yılı: 2016
İnşaat Başlangıç Yılı: 2015
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Toplam İnşaat Alanı: 33,000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Fatih Yavuz

Ömer Emre Şavural