Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon (58369), İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Entegrasyon Merkezi Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

İzmir yeni şehir merkezine yakın bir alanda konumlanan arazi; otobüs-İzban-İzmir metro-tramvay ve yapılması planlanan hızlı tren hattının arasında yer alır. Spor alanları ve sanayi sitesi, tren/tramvay depolama alanları arasında kalan bu mekânın, ulaşım hatlarının kesiştiği noktaya dönüşümü; öneri ofis yapısının, hareketli insan yoğunluğuna eş zamanda cevap verebilecek bir yapı olarak ele alınmasını gerektirir.


Şekil 1. Arazi Konumu

Ulaşım entegrasyon birimlerini içeren ofis binası; bölgedeki çoğul hareket hatlarının kesiştiği noktada konumlanmasıyla birlikte; çevresel hareketliliği barındıran ve kamusal pek çok kullanıma servis veren transfer alanı olarak geliştirilmiştir. Öneri proje, çeperdeki hareketliliğin merkezi bir kamusal alan etrafında toparlanıp dağılmasını, farklı kamusal fonksiyonların kümelendiği parçalı bir zemin kurgusu üzerinden yorumlar. Üç farklı yapıda konumlanan ofis birimleri; ofis ortak alanlarını içeren saçak-baza yapısıyla bağlanarak, zemindeki kamusal birimlere bütünleştirici bir örtü oluşturur.


Şekil 2. Fonksiyonların 'Saçak-Baza' Yapısıyla İlişkisi

Parçalı zemin kurgusu, farklı yönlerden gelen yaya-araç hareketliliğini karşılar. Bodrum katta konumlanan orta avlu; bölgesel otopark kullanımının bağlandığı çeşitli kamusal fonksiyonlarla beslenen bir boşluk olmakla beraber, zemin üstü ofis yapılarının yöneldiği ve beslendiği açık alan ve teras kurgusunun merkezi noktasını oluşturur. Zemin-orta avlu, kafe-sergi-atölye-konferans birimleriyle servis verirken; zemin üstü baza kotunda konumlanan iç boşluk; zemindeki kamusal devinimi özel ofis katlarına taşır ve görsel bir ilişki kurar. Aynı zamanda, merkezi kütle dizilimi; arazi çeperinde yeşil açık alan kullanımını arttırır ve orta avlu, baza iç boşluk teraslarıyla kütle genelinde yeşil açık alan dağılımını yayar.


Şekil 3. Zemin-Orta Avlu Kamusal Devinim

Programın yorumlanması
Bölgesel otopark ve personel otoparkı 2.5 bodrum kat alanına yerleşmektedir. Birinci bodrum kat; merkezi bir orta avluyla konferans-kafe-kütüphane gibi yan birimlerle beslenerek otopark kullanımının getirdiği yaya yoğunluğuna servis vermeyi amaçlar. Zemin katta ofis özel girişleri, kamu servis birimleriyle birlikte, sergileme alanları, konferans salonu, kafeler, kreş, sağlık birimi ve danışma ofisleri; çok yönlü transfer noktasının geçiş alanlarının arasında konumlanır. Üç farklı ofis kütlesi lobileri zemin kat, baza ve üst katlar dağılımını sağlar. ESHOT Müdürlüğü, İzban, İzdeniz, İZELMAN, İZULAŞ, İzmir Metro Birimleri ve Başkanlık üç ofis kütlesinde dağılım göstermektedir. Baza katında bütün birimlere servis veren genel tesisler: dinlenme alanları, toplantı alanları; çok amaçlı salon, spor alanları ve yemekhane, açık teras, dinlenme mekânları bulunmaktadır. Her ofis kütlesinin merkezinde bulunan galeri boşlukları, iç bahçelerle baza kotunda birbirine bağlanır. Baza kütlesi ofisler arası fiziki ve fonksiyonel bağlayıcı özelliğinin yanında; zemin kat birimleri için bütünleştirici bir saçak fonksiyonunu üstlenir. Bu saçak, zemin teras alanlarında gölge elemanı olmakla birlikte kütleler arası geçiş hatlarını tanımlar.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Transfer Merkezi
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Danışman: Gizem Özer, Onur Ertaş, Ömer Cenk Tiftikçigil, Belgin Pekcan

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Mehmet Metin Polat

Bilge Altuğ

Ceyda Cihangir

Erman Uçaroğlu
Yardımcı Mimar(lar)
Ecem Özden