İlgili Projeler

1. Mansiyon, Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mehmet Metin Polat, Bilge Altuğ, Gökhan Turan ve Başak Şahin tarafından tasarlanan prjoe 1. mansiyon ödülünü kazandı.

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Dönüşmekte olan sanayi bölgesinde bulunan proje alanı, kamuya hizmet veren kurumlar ile kültürel yapıların bulunduğu büyük bir yerleşkenin parçasıdır. Konumu itibarı ile Adana’nın bağlantı ve önemli ulaşım yolları üzerinde olup, hızlı erişebilmektedir.

Proje alanının kuzeyinde bulunan Milli Mensucat Fabrika yapılarının, müze ve sosyo-kültürel alan olarak yeniden değerlendirilmesi ile bu yapıların kullanıma açılmasına bağlı olarak Turan Cemal Beriker bulvarı’ndan oluşacak olan yaya aksı tasarıma yönelik kararların omurgasını oluşturmuştur.

Yapı içerisinde bulunan kamusal alanların sirkülasyonu yapının batısında kalan yaya yolundan sağlanarak, Milli mensucat fabrikasına yönelimin ve dolayısıyla yaya aksının kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır.

Ticaret odası yapısı, fonksiyonel olarak tamamen içine kapalı bir ofis binası gibi değerlendirilemez. Bünyesinde hizmet birimleri, oda yönetim birimleri ve özel çalışma alanlarını barındırır. Bu durumun doğal sonucu olarak yapı farklı kullanıcı profiline hitap eder. Bu kullanıcıların tasarlanan yapıyı etkin biçimde kullanabilmesi kaygısı, çekirdekler ve sirkülasyon alanlarının kullanıcıya bağlı olarak özelleşmesi ile çözümlenmiştir. Bu özelleşme yalnızca plan düzlemi ile kalmamış, kütleye de yansıtılmıştır. Farklı kullanıcı profillerini buluşturan bir lokal ile, kütle iki ayrı parçaya ayrılmıştır. Kamuya hizmet eden konferans, eğitim ve sergi birimleri, müze gibi sosyal mekânlar ofis kullanımının hem ayırıcısı hem bağlayıcısıdır. Yarı kamusal olan ofis programları alt parçaya, program olarak daha özelleşmiş olan ofis birimleri üst parçaya yerleştirilmiştir.

Yapının sahip olduğu yoğun program, yapılan mekânsal düzenlemeler ile hafifletilmeye çalışılmıştır. Ofise hizmet eden çekirdek, kompakt bir şekilde tek bir blok olarak ele alınmıştır. Çekirdek düşeyde sirkülasyonu sağlamanın yanı sıra içinde ortak kullanılan ofis birimlerini barındırarak kat bazında merkez haline gelmiştir. Islak hacimler, teknik birimler düşeyde sürekli olduğundan mekanik ve pis su şaftları da buradadır. Merdivenleri ortada toplayıp, ofis alanları cephelere yerleştirilerek hem tüm ofislerin ışık alması sağlanmış hem de ofis alanları maksimize edilerek esnek ofis çözümü yapılabilmiştir.

Adana’da hakim olanak akdeniz iklimi ofis tipolojisine dair yorum getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Dört cephesi cam olarak tasarlanmış tamamen mekanik olarak havalandırılan klasik ofis çözümlerine alternatif olarak, kat bazında oluşturulan balkonlar ile avlu arasında hava devinimi oluşturularak buraya bakan mekanlar için doğal havalandırma sağlanmaktadır. Güneşin yakıcı etkisi cephede tasarlanan hareketli güneş kırıcı elemanlar ile hafifletilerek, binanın soğutma yükünün azaltılması amaçlanmıştır. Avlu ise ahşap güneş kırıcı elemanlar ile gölgelendirilmiştir. Zemin kat geri çekilerek girişlerin özelleştirilmesi amaçlanmış, oluşan saçaklar ile yaya ve kullanıcıları için gölgelik alanlar oluşturulmuştur.

Künye
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: 1. Mansiyon

Pin It
Mimar

Mehmet Metin Polat

Bilge Altuğ

Gökhan Turan

Başak Şahin