Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül (DODOFİS - Yasemin Güler Mimarlık), Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

Mimari Raporu

YERE AİT OLMAK

Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binası, mevcut durumda otogar olarak kullanılan alanda, içerisinde yer aldığı bağlamın uyumlu bir parçası olarak özgün bir yapı ve açık alan bütünü olacak şekilde tasarlanmıştır. İçerisinde yer aldığı bağlam ve topoğrafyayla uyumlu, sürdürülebilir, yakın çevresiyle bütünleşik bir ekosistem oluşturmak, projenin ana motivasyonlarındandır.

KONUM VE BAĞLAM

Proje arazisi, yapılması planlanan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Binası, ticaret ve konut alanları ile mevcut durumda kentlinin aktif olarak kullandığı kıyı bandı ve rekreasyon alanının ara kesitinde, yoğun yaya trafiği potansiyeli barındıran bir konumda bulunmaktadır. Konumu ve potansiyeli gereği açık alanlar ve alt – üst kotu birbirine bağlayan merdivenler boşluk ve geçiş olmanın ötesinde farklı aktiviteleri içeren birer kamusal alan olarak tasarlanmış ve donatılarla zenginleştirilmiştir.

YAPI DİLİ

15 metre kot farkının bulunduğu arazide topoğrafya, yapı dilini oluşturan ana etmen olmuştur. Topoğrafyayla uyumlu, parçalı yapı kütlesi ve oluşturulan teraslar ile her kat kendi içinde iç- dış mekanları geçirgen ve bütüncül bir zemin kat olarak tasarlanmıştır.

Farklı bahçe konseptleri şeklinde tasarlanan bu teraslar, çalışanların nefes alıp dinlenebileceği açık alanlar olmakla birlikte arazinin sahip olduğu manzara bu bahçelerin ardından algılatılarak yapı kullanıcılarına daha zengin vistalar sunar. Yapının Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi''ne doğru parçalanarak yayılması ile oluşan bu bahçeler; meclis, başkanlık ve diğer ofis alanlarının kendine özel açık alanları olmasına olanak tanır.

PROGRAM VE İŞLEYİŞ

Yapı önünde; araziye ana yaklaşımın olduğu Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi''nden geriye çekilerek, belediye ana girişinin, meclis girişinin, konferans girişinin açıldığı bir meydan oluşturulur. Meydan halkın yoğun olarak kullanacağı bu girişler ile beslenir. Ticaret alanı bu meydanın batısında ve meydanın devamı niteliğinde düzenlenir.

Kentin ana ticaret aksı olan Hükümet Caddesi''nin buradaki ticarete kadar devam edeceği öngörüsü ile ticaret alanları Ş. Y. Mayadağlı Caddesi üzerindeki göbeği karşılayacak şekilde konumlandırılır. Ticaret alanı bu noktada kot farkından yararlanılarak alt ve üst kota ayrılır. Planlanan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Binası ve masterplanı ile Karlık Caddesi''nin bu doğrultuda aktif hale geleceği öngörülmüştür. Önerilen proje hem bu cadde hem de kıyıdaki rekreasyon alanlarına bağlanan Ş. Y. Mayadağlı Caddesi''ne ticari fonksiyon ile eklemlenir.

Başkanlık ve protokol girişi ise ön meydan ve kamusal alanlardan yalıtılarak, Karlık Caddesi''nden (üst kottan) verilir ve manzaraya hakim bir giriş fuayesi ile hemzemin olarak başkanlığa ulaşılır.

Meclis ve başkanlık ofisleri, ticaret ile zıt istikamette, daha sakin olan yeşil alan tarafında, manzaraya en hakim konumda tertiplenir.

Zabıta ofisleri de yaya kullanımının yoğun olduğu ön meydan ve ticaret alanlarından uzakta, Karlık Caddesi tarafında çözülmüştür. Yapılan çökertme ile dışarıdan direkt bağlantı sağlanır.

Yapı kütlesinin parçalanarak batıya doğru ufalanması ve araziye yayılması ile ticaret ve ofis alanları gibi farklı işlevler bütüncül bir plastik etki oluşturur. Ticaret alt ve üst kotlara ayrılarak iki caddeyi de besler. Yemekhane ve kreş gibi dışarıdan da kullanılabilecek işlevlere bu üst kottan giriş verilerek hem bu kottaki meydanın beslenmesi hem de belediye dışına rahat hizmet verilmesi sağlanır.

PEYZAJ

Proje alanındaki peyzaj 3 ana öğeye ayrılarak tasarlanmıştır.

1- Yapı terasları, 2- Alt meydan (ticaret ve belediye plazası), 3- Üst meydan ve Karlık Caddesi

Teras peyzajı farklı konseptte bahçeleri oluşturacak, yeşil çatıda yetişebilecek bitki ve ve ahşap decklerden oluşur.

Ufak sebze ve bitkinin yetiştirilebileceği hobi tarlaları, meclisin açıldığı toplanma ve dinlenme olanağı sunan su bahçesi, yemekhanenin üstünde yer alan mesire alanı, ve ofis alanlarına hitap eden hobi bahçeleri, natural peyzaj bahçeleri ve decklerden oluşur.

Alt meydan (ticaret ve belediye meydanı) peyzajı, bu kısmın otopark üstü olması sebebiyle ve yapının görünürlüğünü ve algılanabilirliğini arttırmak amacıyla ufak bitki ve çim alanlardan oluşur. Lineer peyzaj elemanları, bazen çime bazen de oturma birimlerine dönüşür.

Üst meydan (Karlık Caddesi) peyzajı, bu alanda çekme mesafesi içinde kalan alanda, yapı terasları ve mezarlık alanı ile yeşil bütünlüğün sağlanması hedeflenmiştir. Parçalı yapı kütlelerinin arasından yeşil dokunun da siluete girmesini sağlamak amacı ile büyük ağaçlar tercih edilmiştir.

Künye
Proje Yeri: Tekirdağ
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül

Pin It
Mimar

Fırat Doğan

Burcu Kırcan Doğan

Yasemin Güler

Volkan Yaltıraklı