Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Mansiyon, Adana Seyhan Eğitim Kampüsü Proje YarışmasıADANA SEYHAN ŞAMBAYADI EĞİTİM KAMPÜSÜ MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Yarışma projesi, gerek boyutları, gerekse barındıracağı nüfus dikkate alındığında, önemli ölçekte bir kentsel alt bölge oluşturmaktadır. Kentin çeperine konuşlanacak olan bu yerleşkenin benzer boyutlarda bir kent parçasından beklenen bütünlük, zenginlik ve çeşitliği içerecek şekilde planlanması ve tasarlanması gerekir.

Vadiler, doğal yapıları ve zengin mekansal nitelikleriyle, eski çağlardan günümüze kentlerin kuruluşlarını etkileyen önemli coğrafi ögeler arasında yer almışlardır. Çevrelerinde gelişen kentlerin odak noktası, prestij alanı ve "nefes alma kanalı" olarak kabul edilmişlerdir.

Adana Seyhan Şambayadı Eğitim Kampüsü için seçilen alanın doğal yapısı ve ilk bakışta göze çarpan mikro ölçekli vadi oluşumu, projenin temel yapısını oluşturmakta belirleyici kriter olarak öne çıkmıştır.

Alanı doğu-batı yönünde ikiye bölen bu mikro "VADİ", tüm sistemin çevresinde geliştiği bir ana eksen yaratmış, kampüsün "nefes alma kanalı" olmuştur.

1. EĞİTİM BLOKLARI
2. YURTLAR
3. SOSYAL MERKEZ
4. AÇIK VE KAPALI SPOR ALANLARI
5. İDARİ VE KÜLTÜREL MERKEZ

olarak işlevlerine göre ayrıştırılmış beş bölge, yaya-rekreasyon öncelikli olarak tasarlanılan "VADİ"nin etrafında konuşlandırılmıştır.

Projede, bölgenin iklimsel koşulları ve yapının eğitim yapısı olma özelliği göz önünde bulundurularak bina tasarımı kadar açık-yeşil alan tasarımına da büyük önem verilmiştir.

Tüm yerleşke, liseli genç bireyler için tasarlanmış yaşam ve eğitim alanlarının yanı sıra, eğitim dışı okul yaşantısını çekici kılacak olan, topografyaya en az müdahale ile oluşturulmuş açık-yeşil alanlar ve rekreasyon alanları ile zenginleştirilmiştir.

Sıcak Akdeniz iklimi, yıl boyunca açık alanların gölgeli ve korunaklı olmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle tasarımda avlulu yapılar tercih edilmiştir.

Açık, yarı-açık mekanlar kurgusunun yanı sıra, yapı ölçeğinde pasif iklim kontrol sistemleri de düşünülmüştür. ısı yalıtımı, doğal iklimlendirme, yeşil çatılar, yağmur sularının toplanılarak sulama için kullanılması, atık suların geri dönüşümü, yurt bloklarının çatılarına yerleştirilen güneş enerjisi panelleri ile sıcak su ihtiyacının karşılanması gibi bir çok enerji etkin yöntem ile yerleşkenin ihtiyacı olan enerjinin en aza indirilmesi sağlanacaktır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Adana, Seyhan
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Neşe İtez

Aytek İtez

Hümeyra Uçan

Mine Güney

Turan Türkal

Özüm İtez

İbrahim Kaçar