Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, UİB Otomotiv Anadolu Teknik Lisesi Mimari Avan Proje Yarışması

Proje alanı, Yakın Çevre İlişkisi/Proje Kararları

Proje alanı, Bursa kent merkezine 25 km uzaklıktaki Nilüfer ilçesine bağlı Görüklü beldesi merkez yerleşimin çeperinde, kentsel mekan oluşumu henüz tamamlanmamış bir bölgede yer almakta. Yakın çevresini, Uludağ Üniversitesi Kampüsü, sosyal konut özellikli yeni konut siteleri, kücük sanayi yapıları ve tarım arazileri oluşturmakta.

Alan, eğimli bir topoğrafyaya sahip. Arsa üzerindeki tek çekim alanı arazının en yüksek noktasından başlayarak güney yamacının yaklaşık dörtte birini kaplayan yeşil doku, ZEYTİNLİK. Yerleşim tarihi Cumhuriyet öncesine dayanan merkez Görükle'nin, bu dönemde adı kuvukliya olarak geçmekte. Rumca kökenli sözcük, sığınak, mesire, yeşillik anlamına gelmekte. Proje alanındaki bu zeytinlik yerin geçmişe ait izlerini taşır gibi.

Zeytinliğin varlığı kütlenin arazide konumlanma kararında belirleyici oldu. Çekim gücü yüksk bir öğe olarak kabul edilen zeytinliğe dokunmamak, bozmamak ve araziye yerleştirilecek kütle ortaganizasyonunda mevcut yeşil dokunun sürekliliğinin sağlanması amaçlandı. Bu bağlamda arazinin eğiminden yararlanarak, eğitim birimlerinin bitki örtüsüyle kaplanması, yurt ve lojmanların bu dokunun üzerinde ve zeytinlige yönelerek konumlandırılması kararı verildi. Programda yer alan egitim birimleriyle yurt , lojmanlar birbirlerine yönlendirilmeyerek ancak aynı sistemden beslenebilecek şekilde organize edildi. Özellikle, yatılı ögrencilerin eğitim dışı zamanlarında ortamdan yaşadıkları algısını yaratmak hedeflendi.

Alanın yakın çevresini mimari kalitesi yüksek olmayan toplu konutlar ile sanayi yapıları oluşturmakta. Bu durum, çekici olmayan dış çevre verisi, eğitim birimlerinin içe dönük bir kurguda tasarlanması kararına neden oldu. Ögrencilerin iletişim ve sosyalleşmelerini destekleyecek galerili bir iç ortam yaratılarak, eğitim birimleri-derslik ve atölyeler, sosyal birimler- kantin ve yemekhane, kültürel birimler- çok amaçlı salonlar ve kütüphane, spor salonumekanları bu ortamda - GALERİ- ye bağlandı. Galeri, -8.00 ile 7.00 kotu arasında dört katın açıldığı/bağlandığı, yer yer masifleşen şeffaf çeperli, birimlerin takıldığı mafsallarda kırılarak ilerleyen lineer ve kontrollü kapalı bir mekan. Bu lineer mekan, -8.00 kotunda, spor salonunun önünde kapalı bir OYUN AVLU'su ile genişlemekte. Yine aynı kotta atölyelerin İŞLİK AVLULARI ile 0.00 kotunda kütlenin sonlandığı noktada da YEŞİL ANFİ'ye bağlanarak dış mekana açılmakta. Galeri, tüm mekanları bağlayan, görsel bütünlüğü sağlayan, devingen bir ortam.

Künye
Proje Yeri: Görükle, Bursa
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
İşveren: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (UİB)
Danışman: Deniz Güner

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Metin Kılıç

Dürrin Süer
Yardımcı Mimar(lar)
Seden Cinasal Avcı