Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Şişli Lisesi Ulusal Mimari Proje YarışmasıÇağdaş eğitim modeli bireyde yaratıcılığı, diyalog kurmayı, bireysel beceriyi geliştirmeyi, etkileşimi hedefler ve sosyalleşmeyi motive eder. Esnek, akışkan, geçirgen, devingen ve saydam mekan kurguları böyle bir modelin uygulama ortamı olarak tanımlanabilir. Bu düşünceden hareketle eğitim yapısının zengin bir iç dünya kurgusuna sahip olması fikri benimsendi.

Çevresel etkiler ve arazi verileri de değerlendirilerek vaziyet planında kitlenin konumlanma ve biçimlenme kararları verildi. Keskin eğimli bir topografyaya sahip, yoğun yapılaşmış kentsel çevrenin içinde bulunan proje alanında kitlenin çevre binalara görsel algı olarak yeşil bir peyzaj sunması amaçlandı.


Bu doğrultuda, kitle parsel sınırlarına yaslandı, arazinin alt kotu +76,5 ile üst kotu +98,68 kotu arasında konumlandırıldı ve kitlesel etkinin hafifletilmesi amacıyla kitlede arazi eğimine paralel bir kademelenme oluşturuldu. İki kademeli kitlede çatı ve teraslar park algısını güçlendirecek aktif ve pasif yeşil peyzaj olarak tasarlandı.


Yalın kitle kurgusundaki binada giriş ve bahçe kotları olarak iki ana kot oluşturuldu. Bina programında bağımsız kullanımı da olan kamusal olarak tanımlanabilecek mekan girişleri ile kontrol düzeyi yüksek olan eğitim mekanları yani özel mekanlar iki ayrı kotta yoğunlaştırıldı.


İlk kot, mevcut binanın da giriş kotu olarak kullanılan +90,5 alındı. Bahçe ve bina ana girişi ile birlikte kapalı otopark, spor salonu, çok amaçlı salon bağımsız girişlerinin bulunduğu kot olarak düzenlendi. İkinci kot ise arazinin alt kotu +76,5, eğitim blokları ile idari ve servis mekanları ile beslenen galeri ve bahçe kotu olarak kurgulandı.


Bina yüksekliği boyunca devam eden, kentsel meydan gibi zengin bir yaşantı sunan kırıklı form ile dinamik etkisi, görsel zenginliği arttırılan iç dünya / galerinin, her katta idari, eğitim ve sosyal mekanlar ile beslenmesi, eğitim bloklarının sınırladığı dış mekan - bahçe ile görsel bağ kurması sağlandı. Galeri alt kotta tören alanı ile açık spor alanı kullanımına da uygun olarak düzenlenen bahçeye bağlandı. Eğitim

bloklarında dış mekanda kitleyi hafifletmek ve mekanın ferahlık hissini arttırmak amacıyla ters bir kademelenme yapıldı.
Strüktür kurgusu betonarme karkas olan yapıda, yapım sürecini hızlandırmak, bakım maliyetini minimize etmek amacıyla, tavan, zemin, duvarlarda kaplama katmanlarından yalıtılmış strüktürel, elektrik ve mekanik sistemlerin okunabileceği bir dil önerildi. Mekan bölücü olarak iç duvarlarda esneklik sağlamak amacıyla saydam (şeffaf, opak) ve masif (alçıpan, mdflam) duvar panelleri önerildi.


Mevcut durumda proje alanının alt kotunda yer alan muhtarlık binasının +73 kotuna oturtularak bina bahçe kotunun altında konumlandırılması önerilmektedir.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
İşveren: Şişli Belediyesi
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2011
Arsa Alanı: 6.520 m²
Toplam İnşaat Alanı: 19.730 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Metin Kılıç

Dürrin Süer