Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Troya Müzesi Serbest Katılımlı, Tek Aşamalı, Ulusal Mimari Proje Yarışması

Tasarım Yaklaşımı

-Zeytinlik-Yeşil Doku

Bolluğun, adaletin, sağlığın, barışın, zaferin, bilgeliğin, yeniden doğuşun simgesi zeytin ağaçlarını koruyarak, sayısını çoğaltmak ve yapıları çevresinde konumlandırmak.

Zeytinliğin dışında, ağaçların çevresinde yapılaşmak için programı parçalayarak arazideki boşluklara dağıtmak.

Troya'nın ve Tevfikiye Köyü'nün kentsel örüntüsüne öykünerek, topograftata, yollara ve birbirlerine göre konumalrıdmak üzere programı üç bloğa dağıtmak.

Yerin hassas ve kırılgan özelliği nedeniyle blokların zeminle ilişkisini dokunarak kurmak

-Gezinti Deneyimi

5000 yıllık geçmişi olan yeri farklı kotlarda, tarihsel katmanlarda algısını çoğaltarak, perspektiflerini zenginleştirerek gezdirmek.

Yerin tarihi ve doğal zenginliğini yatayda köprü-patika ile düşeyde ise kule bina yoluyla sergilemek.

Yerleşkedeki gezintiyi, Truva ören yeri ve Tecfikiye Köyü'nün sokaklarında gezer gibi kıvrılarak, dönerek, binaların arasından, yeşilin içinden geçerek deneyimlemek.

Segiyi, günümüzden başlayarak yerin geçmişine doğru katman katman indirerek gezdirmek.

Seffaf-Geçirgen Yapılar

Yarpıların içerisiyle dışarısını görsel olarak bağlayacak, hafif-geçirgen-saydam bir kabuğa, tene sahip olmasını sağlamak.

Harita
Künye
Proje Yeri: Çanakkale
Proje Tipi: Müze
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
İşveren: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Statik Projesi: Cemal Coşak
Mekanik Projesi: Ekrem Evren
Elektrik Projesi: Namık Onmuş
Proje Başlangıç Yılı: 2011
Proje Bitiş Yılı: 2011
Arsa Alanı: 104.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 11.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Metin Kılıç

Dürrin Süer

Deniz Güner
Yardımcı Mimar(lar)
Damla Duru
Ece Uyar