Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari Rapor:

Çanakkale sahili ve Sarıçay boyunca parçalı olarak dağılmış "yeşil" alanların sürekli rekreasyon alanına dönüşümü önerilmiştir. "Kamusal yeşil" 0.00, +4.00 ve çatı kotlarında araziye sızarak görsel, fiziksel ve işlevsel olarak bölgedeki mevcut yapılı çevre ve öneri proje ile ilişki kuracaktır. Arazide imar notları doğrultusunda inşa edilmiş tekil bloklar ve bloklar arasında kalmış boşlukların aksine nitelikli ve sürekli kentsel yeşil boşluklara öncelik verilmiştir. İmarda önerilen yollar ve mevcut yollar değerlendirilerek maksimum yeşil boşlukların sağlanması için KENTSEL BLOKLAR önerilmiş ve bloklar yol çeperlerine dayanmıştır. Yol çeperlerine dayanan bloklar kendi içine dönük avlular üretmiştir. Avlu ve sokakların kamusal zemin olarak kente açılması için mevcut ağaçlar ve kentsel sirkülasyon üzerinden yırtıklar açılmış, proje kendi allesini yaratmıştır.

Otopark katları bodrumda çözülerek sokaklar tümüyle yayalara bırakılmıştır. Zemin kotta sokağı ve alleyi besleyen cephelerde ticari ve sosyal mekanlarla yaşayan bir sokak hayatı öngörülmüştür. Yeşilin sürekliliği için avlu kesitinde bloklar zemin kottan koparılmıştır. Aynı yeşil sosyal teras kotunda da devam ederek bu kotta Sarıçay kıyısındaki rekreasyon alanına bağlanmıştır. Sosyal teras üzerinde konut katları yükselmektedir.
Dairelerin çekirdekleri, mevcut kullanım alışkanlığı doğrultusunda planlanmıştır. Mevcut binalardaki tek çekirdekten 2, 3 ve ya 4 daireye dağılım şeması yorumlanarak her çekirdekten 2 daireye dağılım şeması uygulanmıştır. Bitişik nizam daireler arasındaki diletasyon derzleri ile ses yalıtımı gibi kaygıların önüne geçilmektedir. Daire balkonları mevcut yapıların aksine çıkmalarla değil çekmelerle tasarlanarak mahremiyet sağlanmıştır.

Öneri planda tüm daireler hem avlularla hem de sokaklarla ilişki kurabilmektedir.

Dairelerin tümü doğal hava ve ışık alarak sağlıklı yaşam alanlar sunmaktadır. Zeminden koparılmış bloklar hava koridorları oluşturarak doğal hava sirkülasyonunu avlu ve sokaklar için de sağlamıştır.

Daire tiplerinin farklı bir araya gelişleri ile organik bir cephe kurgusu ortaya çıkmıştır.

İnşaat süresince mahalle sakinlerinin yaşadıkları yakın çevrede yaşamaya devam edebilmeleri için yıkım etapları "geçici yerleşim etapları" ile birlikte ele alınmıştır. Evleri yıkılan konut sahiplerinin aynı mahalleye yerleşecekleri düşünülerek yıkım ve yeniden inşaa etapları birlikte planlanmıştır.
Kenti Bütünlüklü Kılmak için bir araç olarak "Kentsel Blok"

Kentsel blok, kentsel dokunun en önemli yapıtaşlarından biridir. Geometrisi kentsel formun belirleyici bir unsurudur.
Kentsel blokların dış yüzü kamusaldır ve kentin önemli sokak ve meydanlarını tanımlar.
Kentsel blokların iç avlulara bakan yüzü ise yaşayanların kollektivite ve mahremiyet ihtiyaçlarına cevap verir. Gün ışığı ve yeşil alanları yapı grubunun içine alır.
Kentsel blokların zemin katlarının ekonomik, sosyo-kültürel canlılık sağlayacak kullanımlara ayrılması kamusal yüzün yaşaması için önemli bir imkan yaratacaktır.
Bloklar bir araya geldiğinde hem kentsel dokuya kimlik kazandırırlar hem de uygulamada yenilemelerin parçalar halinde ve sürekli geliştirilmesi mümkündür. Üzerinde uzlaşılabilecek en küçük birim olması sebebiyle etaplama açısından yapım ve finansman avantajı da sağlayacaktır.
Arkat ve geçitlerle desteklenmiş kentsel bloklar tanımlı kentsel boşlukların ve estetik bir yürüme deneyiminin de temelini oluşturur.


Künye
Proje Yeri: Çanakkale
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu, Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Cemal Coşak

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Metin Kılıç

Koray Velibeyoğlu

Nuran Altun

Dürrin Süer

Deniz Güner

Ali Can Helvacıoğlu

Fatma Nur Kaplan

Yurdanur Özçelik

Arda Başaran