Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon (MartıD Mimarlık), Konak Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

CANLANDIRICI KATALİZÖR OLARAK KAMUSAL PEYZAJ AĞI VE SİVİL BELEDİYE MEYDANI

İzmir kent tarihi için önemli referans noktalarını içinde barındıran proje alanı ve yakın çevresi, zaman içinde gelişen ve büyüyen taşıt arterleri ile izole edilmiş ve fragmanlı bir hale gelmiştir. Bu kentsel bariyerlerin biçimlendirdiği yapılaşma karakteri proje alanı ve yakın çevresini, kentsel yaşamdan kopuk, yaya erişiminin ve ulaşımının oldukça kısıtlı olduğu bir alana dönüştürmüştür.

Yeşildere Caddesi, Gaziler Caddesi ve bunların kesişiminde oluşan viyadük ve bat-çık ile İZBAN hattının neden olduğu bu fragmanlı doku, kentin bu bölgesinde yaya erişimini imkansız kılmaktadır. Taşıt öncelikli bu bölgeyi yeniden yaya odaklı bir alana dönüştürmek projenin ana hedeflerinden biridir. Bu amaç doğrultusunda, içinde kentin tüm belleğini de taşıyan Meles Çayı ve çevresinden başlayarak, atıl ve tekinsiz nitelikteki viyadük altına ve oradan da proje alanına uzanan arter, KAMUSAL PEYZAJ AĞI olarak ele alınmıştır. Kesintisiz yaya erişimine ve ulaşımına imkân tanıyan bu peyzaj sürekliliği, proje alanının tümünün SİVİL BELEDİYE MEYDANI olarak düzenlenmesiyle bölgenin gelecekteki dönüşümünde de katalizör etkisi yapacağı öngörülmüştür. Yaya ulaşımını artıran ve İZBAN noktasından SİVİL BELEDİYE MEYDANI ve KAMSUAL PEYZAJ AĞI'na erişimi artıran gelecekteki yapılaşma örüntüsü sayesinde kentsel hayatın bu bölgeye sızması, yeni İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası'nın geçirgen ve yeni kamusallıklar oluşturabilen üretken karakteri ile mümkün olacaktır.

KENTSEL VE KAMUSAL KARARLAR

•KAMUSAL PEYZAJ AĞINININ OLUŞTURULMASI \\ Bölgedeki yaya hareketliliğini ve erişimini canlandırmada katalizör etkisi yaratacağı öngörülen KAMUSAL PEYZAJ AĞI, Meles Çayı kıyısındaki yeşil peyzaj sürekliliği ile başlayıp, viyadük altında sert peyzaj düzenlemeleri olarak devam etmekte, Sivil Belediye Meydanı'nda programatik peyzaja dönüşen bu süreklilik, yapının iç galeri boşluğu boyunca düşeyde de devam ederek tüm çatı terasına yayılan yenilenme peyzajı olarak sonlanmaktadır.

•ÇOKLU-KAMUSALLIKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK \\ İmar planında M.İ.A. olarak tanımlanan karma-kullanımlı bu bölgenin orta ve uzun vadede kazanacağı yapılaşma karakterini, yaya ulaşım hareketliliğini ve öngörülen kamusal peyzaj ağı'na erişimi sağlamak üzere proje alanının yakın çevresinde yeni yapılaşma önerisinde bulunulmuştur. İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası, yalnızca vereceği kamusal hizmetler ile değil yakın gelecekte bölgeye sunduğu yeni sivil kamusal meydanı ile de bölgede canlandırıcı bir katalizör rolü üstlenecektir. Yakın çevresinde önerilen geçirgen yeni yapılaşma düzeni sayesinde Sivil Belediye Meydanı'na, Kamusal Peyzaj Ağı'na erişim ve kamusal süreklilik kentsel ölçekte de sürdürülebilir kılınacaktır.

MİMARİ VE YAPISAL KARARLAR

•Meles Çayı Kıyı düzenlemesi ile başlayıp proje alanına kadar devam ettirilen kamusal sürekliliği sağlamak ve bölgenin ihtiyacı olan kamusal boşluğu yaratmak üzere, proje alanının tümü SİVİL BELEDİYE MEYDANI olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda yapı programı, meydan altında konumlandırılan servis ve teknik mekânları ile meydanın üzerinde yekpare bir form içinde havaya kaldırılmış hizmet birimlerinden oluşmaktadır.

•SİVİL BELEDİYE MEYDANI olarak tasarlanan zemin kotu, kentsel geçişliliğe ve kontrolsüz dolaşıma izin veren, geçici ve kalıcı etkinliklere ev sahipliliği yapan, üzerinde barındırdığı gece-gündüz kullanılan kamusal programlar (kafe, sergi, geçici ve kalıcı etkinlik alanları... vb) ile bölgeyi canlandıran ve yaşanabilirliğini artıran, kurgulanmış ve öngörülmemiş programlara izin veren programatik peyzaj kurgusuyla ele alınmıştır.

•Yapının hizmet birimlerinden oluşan programı üç katlı kompakt bir form içinde çözülmüş, doğal ışık almak ve havalandırmayı kolaylaştırmak için kütlenin ortası boşaltılmış ve sosyal, kültürel ve ortak mekânlar oluşturulan bu büyük galeri boşluğu içine heykelsi formlarda asılmışlardır.

•Mimari dil açısından, sahip olduğu güçlü simgeselliği dışa vurmak üzere yapının kente yüz veren prestijli yüzleri, modern bir anıtsallık iddiasını da bünyesinde barındıran keskin bir yalınlıkla ele alınmıştır.

•Yapının iki farklı algısal karakteri vardır. Kentin birinci kuşak çevre yolu olan Yeşildere Caddesi boyunca hızla seyreden taşıtlar tarafından, monoblok etkisi, ritmik cephe kurgusu ve modern anıtsallığı ile uzak mesafelerden bile kendini algılatır iken, kent içi ulaşımının önemli arterlerinden Gaziler Caddesi boyunca yavaş akan şehir trafiği içerisinde, Meles Çayı çevresinde ve Viyadük altında önerilen kamusal peyzaj düzenlemeleri ile canlandırıcı değişimin izlenebildiği, Sivil Belediye Meydanı ile yaratılan derin ve geniş kentsel boşlukta gerçekleşecek etkinliklerin ve canlı kamusal hayatın tüm kentliler tarafından detaylıca görülebildiği çoklu-algı potansiyeline sahiptir.

•Mevcut sorunlar ve yaygın kullanım pratikleri dikkate alınarak, konvansiyonel tek koridorlu sirkülasyon çözümünden kaçınılmış ve yapının dış çeperinde yalnızca çalışanların kullanabilecekleri, ziyaretçiler ile karşılaşmadan servisler arasında gidip gelebilecekleri bir dolaşım şeridi oluşturulmuştur. Çalışanların gün boyu üzerinde eyledikleri, mola verdikleri bu performatif alan, mevcut işleyişteki sorunlara yönelik bir çözüm önerisi olmanın ötesinde, yapının modern ve yalın anıtsallığının ardındaki dinamizmi, Konak Belediyesi'nin zengin iç ilişki ağını görünür kılan cephe kurgusunun başat öğesi olarak ele alınmıştır.

•Çatı katı, belediye çalışanları tarafından kullanılabilecek sportif ve rekreatif programlar ile zenginleştirilmiş bir yarı-kamusal alan olup, sosyalleşebilecekleri ve dinlenebilecekleri bir YENİLENME PEYZAJI olarak tasarlanmıştır.

STATİK RAPOR

Konu: Konak Belediyesi Hizmet Binası ön statik raporu.

Temel-Zemin

Yapıda kirişsiz radye plak temel sisteminin kullanılması ön görülmüştür Üstyapı dilatasyonlar ayrılmasına rağmen radye temel izolasyon ve farklı oturmalardan kaçınmak için bütün olarak projelendirilecektir. Bu tasarım ile üst yapıda oturma çatlaklarının oluşmasının önüne geçilecektir. Yeraltı suyu bulunmamasına rağmen temel ve perde betonlarını korumak amacı ile ve yağış nedeni ile oluşacak yeraltı suyunu binadan uzak tutmak için izolasyon yapılacaktır.

Taşıyıcı Sistem

Bodrum katlar betonarme perdeler ile teşkil edilecektir. Bina bloğunu oluşturan sağ ve soldaki yapılar taşıyıcı sistemi süneklik düzeyi yüksek çerçevelerden oluşan, betonarme taşıyıcı sistem olarak tanımlanacaktır. Bloğun orta kısmı taşıyıcı sistemi süneklik düzeyi yüksek çerçevelerden oluşan, çelik taşıyıcı sistem olarak tanımlanacaktır. Döşemeler kompozit döşeme olarak çözülecektir.

Çelik yapının tamamı korozyon ve yangından koruma önlemleri alınacak ve projeye işlenecektir.

Sistem yürürlükteki şartnamelere uygun olarak, ekonomik ve mimariye uyumlu olacak şekilde boyutlandırılacaktır.
Yapının farklı mimari özelliklerine göre, taşıyıcı sistemi dilatasyonlarla ayrılarak statik çözüm yapılacaktır.

Malzeme: Yapı malzemesi olarak BS35 (C35) betonu ve STIIIA (S420) yapı çeliği, hasır sınıfı STIV, yapı çelik sınıfı ST37, ST44, ST52 kullanılacaktır.

 

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir, Konak
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Statik Projesi: Cemal Coşak
Mekanik Projesi: Ekrem Evren
Elektrik Projesi: Namık Onmuş

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Dürrin Süer

Metin Kılıç

Deniz Güner

Ali Can Helvacıoğlu

Fulya Selçuk