İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon, Lapseki Hükümet Konağı ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

KONUM VE ALGI:

Lapseki, sakin ve yavaş bir şehirdir. Güneyden gelen ve güneye giden transit trafiği boğazın karşı tarafına aktarması dışında oldukça içine kapalı olan kent, aynı görevi üstlenmiş onlarca Anadolu kasabasının kaderini paylaşır. Usul usul yanından geçilir gidilir. Gelip geçen yolcu, kentin çok az ve genelde oldukça sevimsiz olan bölümlerini yazar hafızasına. Aniden girilen bir çevre yolu, çirkin bir otogar ve karmaşık kavşaklar... Lapseki ise, boğazın öte yanından gelen transit yolcu için daha farklıdır. Şehre, yavaş yavaş yaklaşılır vapurlarla. Yolcu, doyumsuz bir panoramayı hazmederek seyreder. Göreceli bozulmamış dokusu ve doğası ile, uzun yolculukların huzur verici bir parçasıdır Lapseki.

Öneri tasarım, kente huzurlu yaklaşımın ana nedenlerinden olan lirik kıyı dokusunu zedelememeyi ön planda tutar. Kentin usulca yukarı doğru tırmanan yeşille bütünleşmiş dokusu, uçsuz bucaksız mavi-yeşil kucaklaşmasının kesintisiz devam etmesini sağlar. Proje, bu mevcut kompozisyonun içerisinde öne çıkmadan kendisine yer bulmayı amaçlar. Kullanıcısının da keyifle karşısına aldığı boğaz manzarası, aslında karşılıklı ''seyreden ve sevredilen'' bir durum yaratır. Bina, bu amaçla, kullanıcısına en üst düzeyde boğaz seyir imkânı sağlamak için katlarda kullanıma açık teraslar içerir, panoramada kendisine usulca yer edinmek için de yataya vurgu yapar.
Denizle arasında yer alan geniş peyzaj alanı, bir anlamda yapının bazasını oluşturur. Bu alan, geniş bir park ve kamusal çayır alanı olarak kullanılır. Zamanla yoğunlaşacak ve büyüyecek olan olan ağaçlar, yapının sırtını dayadığı tepeciğin önünde kendini gün geçtikçe daha geri plana itmesini sağlayacaktır.

KIYI ŞERİDİ:

Kıyı şeridi, yapının plastik ve geometrik referanslarına göre düzenlenecek olup, kent çayırı ve bina ile birlikte rekrasyonel bir bütünlük sağlayacaktır. Deniz kıyı ilişkisi, peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra mevcut lokanta ve kafelerin tekrardan düzenlenmesi ile daha keyif alınabilir bir yürüyüş ve dinlenme rotasına olanak tanır. İskeleye gelen yolcular, otobüs ya da vapurlarını beklerken bu alanlardan yararlanacaklardır. Şerit, iskeleden başlayan bir promenad ile önce Ziraat bankası meydanında, oradan da hükümet konağı girişi bölgesinin sokaklaştırılması ile kente bağlanır. Mevcut balıkçı alanları kıyı ile daha güçlü ilişki kuracak şekilde düzenlenirken, bu alanların kent hafızasındaki yerini korumak amaç edilmiş, kentin kıyı ile olan tarihsel ilişkisi de güçlendirilmiştir.

KÜTLE VE FORM:

Yapı, arazinin verilerine uygun olarak 'L' biçimindedir. Ana giriş, iki kolun birleştiği karın bölgesinde oluşturulan sokaktan sağlanır. İkinci bir giriş olan adliye girişi de keza bu sokaktadır. Birimlere, ana giriş holünde yer alan dikey bağlantı sayesinde her iki kola dağılmak sureti ile ulaşılır. Birimlerin manzaradan mümkün olduğunca yararlanabilmesi için kat terasları oluşturulmuş, cepheler, döşemelerin yatay etkisinin en üst düzeyde algılanması için cam ile oluşturulmuştur. Güneşe karşı önlem olarak dış mekan jaluzileri öngörülmektedir.

TAŞIYICI SİSTEM RAPORU

Yapının aks sistemine ve mimarisine bağlı olarak, en uygun statik sistemin kaset sistem olduğu öngörülmüştür.
Akslar her iki yönde 8.00 m'dir. Kaset kiriş yükseklikleri 50 cm, döşeme kalınlıkları ise 10 cm olarak belirlenmiştir. Merdiven ve asansör çevrelerinde başta olmak üzere yapıda deprem tesirlerini ve burulma etkilerini en aza indirilecek şekilde, uygun yerlerde rijit perde duvarlar teşkil edilecektir. Perde duvar kalınlıkları, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak 30 cm olarak öngörülmüştür.
Taşıyıcı sistemi oluşturan tüm çerçeve ve perdeler, süneklik düzeyi yüksek olarak boyutlandırılacaktır.
Yapıda kolon boyutları, temelden son kata kadar 50/50 cm dir.

DÜŞEY YÜKLER

Sabit ve Hareketli yükler TS498 de belirtilen esaslara göre belirlenecektir.

YATAY YÜKLER

Yapı, 1. derece deprem bölgesindedir. Deprem ivmesi 0.40 g dir. Bina önem katsayısı ise I=1.40 alınacaktır.
Olası çelik konstrüksiyon kısımlarda, TS498 de belirtilen esaslara uygun olarak, rüzgar yükleri etkitilecektir.

ZEMİN VE TEMEL

Yapının yapılacağı araziyle ilgili zemin raporundaki bilgilere sadık kalınmakla beraber, yapıdaki oturmaların da sınırlandırılması düşünülerek temel sistemi, radye plak sistem olarak düşünülmüştür.
Zemin raporunda belirtilecek olan, zemin emniyet gerilmesi, düşey ve yatay yatak katsayıları vb. bilgiler ışığında yapının altındaki radye temelin yüksekliği belirlenecektir.

MALZEME

Beton için C30, çelik için ise S420a malzeme öngörülmektedir. Yapısal çelik elemanlarda ise ST37 ve ST44 sınıfı profiller kullanılacaktır.

Künye
Proje Yeri: Lapseki
Proje Tipi: Hükümet Konağı / Valilik
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Danışman: Gülay Yamanlı, Ceyda Özbilen, Eda Ekim, Tuncay Gün, Süleyman Akım, Engin Ulucak

Pin It
Mimar

Burak Pelenk

Rahmi Uysalkan