İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon, Caferağa Spor ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

TASARIM KARARLARI

KENT iLE iLiŞKi

Alanın kent ile ilişkisini kuran iki yüzü vardır. Biri Nail Bey Sokak, diğeri ise Sakız Sokak'tır. Nail Bey Sokak, Moda Caddesi ile Bahariye Caddesi'ni, Sakız Sokak ise Serasker Caddesi ile Moda Caddesi'ni birbirine bağlamaktadır. Önerimizde, bu iki sokak tarafına girişler ve fuayeler getirilmiştir. Salonlar ve onların servis destekleri ile ofis mekânları geriye çekilmiş, arkadaki tali sokağa dayanmıştır (Şekil 01). Plan düzleminde mekânlar, önden arkaya, önce giriş ile fuayeler, sonra salonlar ve en son olarak da ofisler ile servisler yerleştirilmiştir.

SOKAK FiKRi

Bina programında birbirinden farklı işlevlerin yanyana getirilmesi istenmektedir. Spor Merkezi, Gösteri Merkezi ve Sağlık Merkezi gibi birbirleriyle sınırlı ilişkileri olan farklı mekân gruplarının yanyana getirilmesi konusundaki önerimiz, bunların birbirlerinden ayrılması değil, birbirlerini rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenerek yan yan getirilmesidir. Öneri binanımızda farklı işlevler bir fuaye etrafında, adeta bir sokak üzerindeki farklı yapıların yan yana gelmesi gibi dizilmiştir. Farklı kotlarda tasarlanan bu fuaye, bir taraftan farklı mekân gruplarını birbirine bağlarken, diğer taraftan birbirlerini rahatsız etmeyecek şekilde düşey olarak da dizilmesini sağlamaktadır. Bu fuaye alanı, kamusal etkinlik amaçlı kullanıma da açıktır (Şekil 02).

STRÜKTÜREL DÜZEN

Programın gereği olan farklı açıklıklı salonlar, programı yorumlarken ki tavrımıza da bağlı olarak, açıklıkları daha küçük olanlar en alta gelecek şekilde düşey olarak dizilmişlerdir. Bu dizilişte mekânların az açıklıklı yönleri bir üsteki mekânın büyük açıklıkları yönüne denk getirilmiştir. Böylece statik hassasiyetler bir alttaki mekânın güçlü yanı, üstteki mekânın zayıf tarafına getirilmek sureti ile giderilmeye çalışılmıştır (Şekil 03).

YAPISAL DÜZEN / KURGU

Ana mekanların Sakız ve Nail Bey Sokak erişimli kurgulandığı yapıda, ayrıca sporcu, sanatçı ve kafe-restaurant girişleri bulunmaktadır. Güneydoğu-Güneybatı ekseninde yer alan yapı kitlesinin Sakız Sokak bağlantısından ve ±0.00 kotundan sporcu girişi, diğer uçtan (güneybatı köşesinden), -3.00 kotundan, sanatçı ve protokol girişi sağlanmaktadır. Sporcu ve sanatçı girişlerinin olduğu yapı kitlesi içinde hazırlık, servis ve ofis birimleri yer almakta ve her kottan ana birimlerin olduğu mekanlara bağlanmaktadır. Kuzeybatı köşede bulunan restaurant ve kafeye batı yönünden bağımsız girişle ulaşılabilinirken, ana mekanlardan da erişim sağlanmaktadır.

Spor Merkezi, 1.030 kişilik kapasitesiyle yapının en geniş mekanıdır. ±0.00 kotunun güney tarafındaki merdivenler, +7.00 kotunda spor salonu izleyicileri için özel tasarlanan fuayeye ulaşmaktadır. Böylece, yarışmanın ilk aşamasında tek uzun kenar boyunda yerleştirilen tribünler, karşı uzun kenara da yerleştirilmiş, fuaye sayesinde spor alanının iki geniş yönüyle kullanımı sağlanmıştır. +4.00 kotunda oyun sahası yer almakta, +5.00, +7.00 ve +10.00 kotlarında seyirci dağılımı sağlanmaktadır.

Gösteri Merkezi, 200 m2 sahne alanı ile 300 kişilik izleyici kapasitesine sahiptir. -6.00, -3.00 ve ±0.00 kotlarından izleyicilerin giriş ve çıkışları sağlanmaktadır. Giriş-çıkışlar, yapının ana fuayesine rahatlıkla bağlanabilmektedir.

Sağlık Merkezi, -9.00 kotundadır. Zemin altı kotta bulunan merkezin, gün ışığından yararlanması gerektiği düşüncesiyle gene aynı kotta, 5,50x26.00m boyutlarında, yeşil bir avlu tasarlanmıştır. -3.00 kotunda, 15,80m genişliğinde tasarlanan terasla, avlunun kuyu gibi olmasının önüne geçilmiştir. Ayrıca, restaurant-kafe kitlesinin azaltılması amacıyla yapılan düzenlemeler sonucunda bazı katların kaldırılması ile avlunun daha fazla ışık alması sağlanmıştır. Sağlık merkezi ile aynı kotta, merkezi kullananların yararlanabileceği, diğer katlardaki kafelerden farklı servis hizmeti veren bir kafe yer almaktadır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Kadıköy
Proje Tipi: Spor Salonu
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Danışman: Enes Aksu, Burhan Sadıkoğlu, Murat Çatak

Pin It
Mimar

Nevzat Oğuz Özer

Yasemen Say Özer