İlgili Projeler

Katılımcı (Barış Dönmez), Caferağa Spor ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Caferağa'nın Ritmi

Proje çevresinin yoğun sosyal dokusu projenin en önemli çıkış noktasıdır. Mevcut sosyal yapısı ve günlük yaşamının hareketliliği yeni ulaşım ağlarının Kadıköy'e katılması ile beraber daha da artmıştır. Çevresel sosyal yapılaşma bazında "Barlar Sokağı" (Kadife Sokak), Bahariye Caddesi, Moda Caddesi gibi yoğun sosyal aks işlevi gören bağlantılar birer kentsel bellek örneği oluşturur.

Kentsel bellek ağlarına dönüşmüş akslar arasındaki dokuma, örüntü ve gidiş gelişlerden faydalanılarak proje kurgusu oluşturulmuştur. Program gruplaması sportif ve kültürel faaliyetler olarak iki ana başlık altında çözülmüştür.

1.Basketbol (voleybol), havuz, aletli kondisyon salonu, jimnastik (yoga, dans, pilates) salonu

2.Kültür merkezi, seminer salonu ve etkinlik odaları

Tasarım Bağlamı: Sokak, Meydan, Arkad

Sokak, meydan ve arkad, Caferağa Mahallesi'nin en öne çıkan kentsel dokularıdır. Bu dokular ile kurulan bağlam tasarımın çevreye ve günlük hayata odak mekan olmanın yanı sıra bellek mekan olarak da işlemesini sağlamaktadır.

Projede öncelikle çevresel kitle yaklaşımı araştırılmış, mevcut sokak örüntüsüne yeni bir sokak ve meydan eklenerek kurgulanmıştır. Bu sokak Bahariye ve Moda Cadde'sini birleştiren Nailbey Sokak ile Sakız Sokak arasında spor kütlesi ile yüzey ve etkileşim alanın arttıracak şekilde yerleştirilmiştir. Topografya, kültür merkezi-konferans salonu üzerinde yükseltilerek amfi ve sahne düzeni oluşturulmuştur. Kültür merkezine ait seminer ve etkinlik odası birimleri bir alt başlık olarak gruplandırılıp sokak kotundan koparılarak, izdüşümünde arkadlı bir yarı açık mekan düzenlenmiştir. Yükselerek devam ettirlen topografya, sokak kotundan koparılan seminer ve etkinlik birimleri ile sokak çeperi oluşturan spor kütlesi arasında amfi ve sahne içeren bir meydan "sokak" oluşturulmuştur. Meydanda yer alan ve çok yönlü bir seyir açısı bulunan sahne hem amfi ve meydandan hem de açılabilir olan basketbol sahasındaki tribünlerden seyredilebilmektedir.

Fonksiyon Bağlam İlişkileri

Caferağa Spor Merkezi kapsamındaki basketbol, havuz ve sağlık birimlerine ait fuayeler bir iç sokak biçiminde çözülerek bütüncül bir mekan yaratılmıştır. İç sokak şeklinde kurgulanan ana fuaye, meydan "sokak" ile doğrudan ilişkilendirilmiştir. Bu iç sokak kullanılarak havuza ve tribünlere ulaşım sağlanmaktadır. Havuz, meydan "sokak"tan iç sokak ile ayrılarak çift kademeli fenomenolojik bir cephe ardında derinlikli bir kütle şeklinde yerleştirilmiştir. Sağlık birimleri havuzun kütlesel algılanabilmesi için havuz üzerinde geri çekilerek konumlandırılmıştır. Havuz üzerindeki sağlık birimi kullanıcısının mola mekanları, iç sokaktan geçerek cepheyle ilişki kuran cumbalara dönüştürülmüştür.

Gömülerek topografyanın devamı niteliğinde çözülen konferans salonu çatısının arsadan yırtıldığı noktadan itibaren yaratılan mekan konferans salonu ve seminer kütlelerine ait fuaye olarak çözülmüştür. Fuayenin ait olduğu Barış Manço Kültür Merkezi girişi, mevcut sokak ilişkisinin ve tasarımın çevreden kopmaması adına Sakız Sokak cephesinden verilmiştir. İki kademeli olarak kurgulanan fuaye, sergi alanlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Alt fuaye konferans salonuna erişimi sağlarken, üst fuaye dışarısıyla ve kafeterya ile doğrudan ilişki kurmaktadır.

Müsaadenizle Çocuklar

Bir çok ülkeye yaptığı ziyaretler ve kurduğu sıcak ilişkilerle birlikteliği savunan, dünya barışına destek olmuş bir kişidir Barış Manço. İsmi geçtiği zaman bir kült, karakter ve tavır akla gelmektedir. Tüm bu özellikleri, başta onun bir kültür ve müzik insanı olmasının etrafında şekillenir. Tam da bu noktaya değinen proje; bu evrenselliği, bir aradalığı, sağlıklı ve kültürlü bireyler olmayı teşvik eden bir ritmin parçası olarak tasarlanmıştır.

"Müsaadenizle Çocuklar" cepheleri: Şarkı, hayatın değerini anlatan, gençlere öğüt veren, neşe dolu, insanların farklılığına saygı duyan, aynı zamanda bir çok sanatçının bir arada dile getirdiği bir Barış Manço eseridir. Tasarımın cephe ve mekan kurgusunda, projenin amacına uygun olarak bu şarkı ile paralellikler kurulmuştur. Taşıyıcı strüktür, bu şarkının portelerinden kopup cephede değişen yüksekliklerde devam eden, mekanlarda kendini gösteren bir ritimdir.

Künye
Proje Yeri: Kadıköy, İstanbul
Proje Tipi: Spor Salonu
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Barış Dönmez
Yardımcı Mimar(lar)
Çağla Abdu Dönmez