Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (SN Mimarlık), Caferağa Spor ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Yarışma alanı Kadıköy'ün yaya yoğun odaklarından biri olan Bahariye Bölgesinde, Caferağa Mahallesinde bulunmaktadır. Yoğun konut yapılaşmasının ortasında bulunan yapı adası üzerinde mevcutta kullanılmakta olan Caferağa Spor Salonu ve Barış Manço Kültür Merkezi bulunmaktadır.

Kadıköy merkez çarşıdan, Bahariye'ye kadar uzanan alan bugün, yoğun olarak alışveriş ve eğlence işlevlerinin yer aldığı bir bölge konumundadır. Tasarlanacak olan "Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor ve Kültür Merkezi"nin, bu bölgenin ortasında bulunan alanda, farklı yaş gruplarının da kullanabileceği, Kadıköylüleri kültür ve spor faaliyetleri etrafında toplayan bir merkez olması planlanmaktadır. Yarışmanın konusu; İmar Planında tanımlanan yapı adasında sosyal işlevleri güçlü bir spor ve kültür merkezinin tasarlanmasıdır.

Mevcut durumda içinde Spor salonu ve Kültür Merkezinin bulunduğu arsaya yeni bir spor salonu, kültür merkezi ve yüzme havuzunun da içerisinde bulunduğu bir sağlık merkezi yapılması istenmektedir. 1.000 seyirci kapasiteli tribünü olan spor salonu ve bodrum katlarda çözülecek 200 araçlık kapalı otopark da yarışma ihtiyaç programına eklenmiştir. Aynı arsa içerisinde birden fazla fonksiyon içeren yapılaşma isteği yerleşim çözümlerini zorlaştırmakta, kamusal kullanım alanını azaltmaktadır. Tasarımda oluşturulan plan şeması ile istenen işlevler imar sınırları içinde kalmak koşulu ile arsaya yerleştirilirken, kamusal alan kullanımı da mümkün olduğunca artırılmak istenmiştir.

Bina programı dört ana işlev grubundan oluşmaktadır. Spor salonu, sağlık merkezi ve yüzme havuzu, kültür merkezi ve otopark. Tasarımın odak noktasını spor salonu oluşturmaktadır. Spor salonu mevcut spor salonu ile aynı konumda yerleştirilmiş olup saha 90 derece döndürülmüştür. Sahanın güney tarafına idari birimler ve otopark giriş çıkışları yerleştirilmiş olup, kuzey tarafına 1.000 kişilik tribün, soyunma odaları, servis birimleri ve sporcu-seyirci girişleri yerleştirilmiştir. Sporcu ve seyirciler farklı kotlardan yapıya girer, böylelikle sirkülasyon çakışması önlenir. Seyircilerin ana toplanma alanı Sakız sokak ile Nailbey sokağın kesiştiği köşede mevcut ağaçların altında oluşturulan kamusal meydandır. Bu meydana doğru uzanan açık anfi ve basamaklar ile seyirciler üst kottaki seyirci girişine ulaşır.

Spor salonunun batı duvarına bitişik olarak yerleştirilen sağlık merkezi ve yüzme havuzunun girişi Nailbey sokaktan sağlanmaktadır. Sağlık merkezi içinde bulunan yarı-olimpik ebatlardaki yüzme havuzu iç bahçeyi algılar konumdadır. Havuzu kullananlar iç bahçedeki sakin peyzajı algılarlar. İç bahçeye açılan şeffaf yüzeyden aynı zamanda doğal ışık havuza alınır. Sağlık merkezinin üzerine Kültür Merkezi yerleştirilmiş olup Kültür Merkezinin girişi de 5.50 kotuna çıkan anfi-basamaklar ile sağlanır. Kültür merkezinin ana programı olan 250 kişilik gösteri salonu aynı strüktür açıklığını kullanabilmeleri amacıyla yüzme havuzu üzerine yerleştirilmiştir. Fuaye, sergi salonu, kafeterya, işlikler ve seminer odası gibi kültür merkezi hacimleri gösteri salonu ile Nailbey sokak arasına gösteri salonunu saracak şekilde yerleştirilmiştir.

Yan yana birbirine eklemlenen iki geniş açıklık geçen mekanın çatıları birbiri ile ters açıda, tek eğimli basit bir form ile kapatılmıştır. Bu eğimli çatı formları ile yoğun konut yapılaşmasının ortasında bulunan arsada kütle formunun yabancılaşmadan çevre ile uyumlu olması amaçlanmıştır.

Caferağa Spor ve Kültür Merkezi, oluşturulan plan kurgusu ve farklı yön ve kotlardan ulaşılabilirliği sayesinde ihtiyaç programındaki istenen farklı işlevleri bünyesinde barındırırken yaratılan kamusal dış mekanlar ve sosyal işlevler ile de Kadıköy halkı için önemli bir çekim noktası olacaktır.

Künye
Proje Yeri: Kadıköy, İstanbul
Proje Tipi: Spor Salonu
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş
Yardımcı Mimar(lar)
Cihat Ömer Akgün
Aybüke Ülküseven