Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (OfficePAN + NODE Architects), Caferağa Spor ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Konum

"Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması" alanı; ilçe sınırları içerisinde Bahariye Caddesi' ne paralel, ikincil bir aks üzerinde yer almaktadır. Arazinin doğu yönünde uzanan bu aks (Sakız Sokak) ve kuzey yönünde bulunan Nailbey Sokak' larının köşesinde, güçlü bir yaya kesişim noktası üzerinde yer almaktadır. Kot farkının da yer aldığı bu iki yol arasında, yayalar için adeta bir köprü niteliği taşımaktadır. Bahariye Caddesi'nin yoğunluğunun zamanla paralelindeki Sakız Sokak'a akması nedeniyle; araziye üst ölçekte önemli bir kimlik kazandırması bir diğer önemli veridir. Bölgenin halihazırda hala gelişmekte olması, yapının da ekolojik ve sürdürülebilir anlamda tasarım girdilerini etkileyen önemli bir faktördür.

Bağlam

Tasarım alanı, güçlü yaya akslarının kesişim noktasında yer almakta ve program dahilinde bünyesinde, Kültür Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Spor Salonu gibi oldukça yoğun bir yaya kullanımına hizmet edecek işlevler barındırmaktadır. Bu bağlamda, tasarımın açık / yarı açık ve kapalı alanlarda kentlilerin kullanımına uygun olması, farklı kotlarda sosyalleşme olanağı tanıması, alternatif açık / yarı açık kamusal meydanlar yaratması öncelikli hedef haline gelmiştir.

İhiyaç programında belirtilen birimler, farklı kullanıcı profilleri ve farklı kullanım zamanlarını da beraberinde getirmektedir. Önerilen mimari çözüm, bu farklılıkların bir arada biçimlenişini vurgulamak üzerine kurgulanmıştır. Bu kurgu, yapı adasını farklı amaçlarla kullananlara etkileşimli bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda tasarlanan Caferağa Spor ve Kültür Merkezi, salt gösteri aktivitelerinden ziyade kentlilere sosyalleşme imkanı veren, geçirgen ve esnek kullanım yapısıyla, organik yapı terimi ile özdeşleşen; sürdürülebilir yapısını kesintiye uğratmadan ve günün her saati kullanıcı istek & taleplerine cevap verebilir yapıdadır.

Tasarım

Orta ve yüksek yoğun konut alanlarına yakın çevre ölçeğinde, kamusal alanların farklı kotlardan kullanılabilme özelliğine kavuşması ve kent kullanıcısına iç mekan – dış mekan kullanım olanaklarıyla gündelik yaşam eylemlerine cevap verebilir kurguda tasarlanması; farklı kullanıcı profillerine hizmet edebilmesi, proje girdileri anlamında önemli nirengi noktalarıdır. Bu sebeple, alt ve üst meydanlar yaratılarak yoğunluğun tasarım alanına homojen olarak yayılması amaçlanmıştır. Aynı zamanlarda büyük yoğunluklara cevap verebilecek birimlerden Kültür Merkezi, Sakız Sokak, + 09,10 kotundan; Spor Salonu ise Nailbey Sokak + 09,90 kotundan izleyicileri yapıya dahil etmektedir. Sağlık merkezi kullanıcıları, sanatçı ve sporcular ise yapı tasarım alanının güney ve batısında bulunan tali yollardan servis alabilmek maksadıyla + 05,50 kotundan yapıya dahil olmaktadır. Böylece yapının farklı birimler tarafından, aynı anda veya farklı zamanlarda kulanımına olanak sağlamakla birlikte; üst meydanda yaratılan kamusal meydanda, tüm birimlere hizmet edebilen, kentlilerin de sosyalleşebileceği, adeta ortak bir payda görevi üstlenen "Kafe" yer almaktadır.

En önemli tasarım kriterlerinden biri olan; farklı kotlarda kamusal alanlar yaratma amacı, farklı düzlemlerde renk kullanımıyla ön plana çıkarılmış; kamusallığın salt zemin düzeyinde kalmadan, üçüncü boyutta da yapıyı saran bir kurgu haline gelmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda, kentsel ölçekte yapıyı röper noktası haline getirmesi ve kültürel bellekte de yer ederek yapıya farklı bir kimlik kazandırması amaçlanmıştır.

Özetle; insan ölçeğinde, farklı kotlarda meydanları ile sürdürülebilir, esnek iç mekan & dış mekanlarıyla kentlilerin yapıyı işlevleri dışında sosyalleşme aracı olarak da kullanabileceği, kent çevresinde alternatif bir odak noktası yaratabilecek, asal işleviyle uyumlu bir kamusal mekan kurgusu geliştirilmiştir.

Künye
Proje Yeri: Kadıköy, İstanbul
Proje Tipi: Spor Salonu, Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Cihan Sevindik

Doğan Türkkan

Zeynep Canan Aksu