Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Ödül, Adana Çukurova İlçe Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Proje raporu:

Yeşile yol veren, kibarca geri çekilip sürekliliğine engel olmayan, onunla bütünleşen, zemin arttıran insancıl bir yapı hedeflenmiştir.Bu bağlamda bina, nispeten ağaç yogunlugunun az oldugu ve daha çok genç ağaçların yer aldıgı kısımda konumlanmıştır. Yapının tüm katlarında dışarıyla direk iletişim kuran, erişilebilir, saydam bir çepher-yapı olarak düşünülmüştür. Bu çepher yeşili tanımlayan, kente birşeyler söylerken bağırmayan, ezmeyen, var olmaktan ürkmeyen ama, elini uzatsan heryerine dokunabilecekmişsin hissi uyandıran bir ölçek sahibidir. Yeşile bir geçit olması yetmez, sahip olması gereken bir bütünleşmedir.

Türkmen Başı Bulvarı üzerinde yer alan arsa Seyhan koruluğunun bir parçasıdır. Alan fiziksel olarak, yoğun ağaçlık ve 84049 nolu sokağa doğru yükselen bir yüzeye sahiptir. Proje alanı bu koruluğun bir köşesini oluşturmaktadır. Arsanın bulunduğu bölge yoğunluklu olarak konut bölgesidir. Bu bölgede yeşil alan için ayrılmış büyük boşluklar yer almaktadır. Seyhan Koruluğu bu boşlukların en büyüklerinden birisidir.

Bu bağlamda alınan tasarım kararlarından ilki yapının koruluğun içinde değil kenarında olması, hatta koruluğun bir cephesi olması yönündedir böylece Seyhan Koruluğunun devamlılığı maksimize edilmiştir. Bina, daha seyrek ve genç ağaçların yer aldığı 84118. Sokak ile Türkmen Başı bulvarının kesiştiği köşeye yaslanmıştır. Diğer bir karar ise yapının koruluğa dönük olması yönünde idi, binanın var olan bu koruluk alan ile beraber yaşaması düşünülmüştür.

Yapının yerleştiği köşede "giriş platosu" yer almaktadır. Bu plato kongre merkezi ve belediyeye giriş vermekle beraber aynı zamanda devamında koruluğun bir parçasına dönüşmektedir. Bu plato aynı zamanda koruluğun da girişi niteliğindedir. Kütlenin, Türkmen Başı Bulvarına ve 84049. Sokağa bakan cepheleri yarı geçirgen bir "mesh" yüzey ile kaplanmıştır. Bu yüzeyin üzerinde yer yer açılan delikler "rüzgar koridorları", türbülans yaratarak cepheden doğal havalandırma sağlanması ön görülmüştür.

Yapı "başkanlık/kongre merkezi" ve "belediye" olmak üzere iki kola ayrılmaktadır. Türkmen Başı bulvarına yakın olan kolda belediye birimleri yer almaktadır. Bu bölümdeki mahallerin organizasyonu yapılırken en çok ziyaretçisi olan, "maliye müdürlüğü", "imar müdürlüğü" ve "fen işleri" bölümleri birbirlerinden koparılarak, büyük boşluklarla beraber çözülmüştür. "Başkanlık/kongre merkezi" kolu ise; giriş katı, asma kat ve bodrum "kongre merkezi"; 1. kat ve 2. kat ise "başkanlık" olarak ayrılmıştır. Protokol girişi 1. kattadır. Başkanlık makamı protokol girişi ile aynı kotta düzayak olarak tasarlanmıştır. Meclis salonu ise giriş platosunun üstünde iki kolun birleştiği noktada yer almaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Adana, Çukurova
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: 3. Ödül

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Hakan Evkaya

Kutlu İnanç Bal

Cengiz Gündemir
Yardımcı Mimar(lar)
Mehmet Yılmaz