İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon, Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje YarışmasıMimari Açıklama Raporu

“KAMPÜS ADA’NIN İÇİNDE, ADA KAMPÜSÜN İÇİNDE”

Geçirgen ve çevre ile fonksiyonel, organizasyonel, fiziksel hesaplaşmalar içinde bir okul-eğitim-yaşam kampüsü fikri projenin temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Bilindik lise kampüsü yaşantısını esneterek daha şeffaf, gerçirgen ve dışa açık, program dağılımında yerel halk ile karşılaşmaları da destekleyen ve ona göre biçim alan bir yaşam ve kullanım senaryosu oluşturulması amaçlanmıştır. Geçirgen bir çeper yaşantısı ve onunla desteklenen zengin ve çok alternatifli iç yaşantı çok odaklı ve birbiri ile entegre bir ardışık mekanlar dizimi yaratmaktadır. Adanın ölçek, iklim, ulaşım ve çevre verilerini devam ettiren kampüs yapısı, sunduğu fonksiyonlar ve eylemlerle yerel halk yaşantısını da zenginleştirmekte, mevcut çevre için bir aktiviteler odağı haline gelmektedir. Bu temel yaklaşım ile kampüs ada yaşantısını içine çekmektedir.

Bellek

Geçmişe bakıldığında, uzun dönem çevre ihtiyaçlarını karşılayan mevcut kampüs yerleşimi okulda okuyanlar için olduğu kadar gökçeada halkı için de bir yerel bellek oluşturmuştur. Özellikle spor sahaları, yeşil alanlar ve açık meydanlar dış kullanıma da açık olduklarından kentsel bellek için önem arz etmektedirler. Bu çıkış noktası ile mevcut alan içinde bulunan üç temel bölge yeni önerilen okul kampüsünün organizasyonunda yol gösterici olmuş, sözkonusu alanlar yeniden düzenlenen kurgunun referansı olmuştur. Kentsel hafızada önemli yeri olan bu mekanlar önerilen yeni kurgu içinde yerini korumuş, açık ve yarı açık alanlar dizisi olarak kurgulanarak eğitim, spor, konferans, kütüphane ve konaklama fonksiyonları ile ilişkilendirilmiştir.

Referans 1: mevcutta 120 cm lik kot farkı ile sokak-okul ilişkisini özgün ve güçlü bir şekilde sağlayan mini spor sahası, yeni kurguda bu güçlü karakterini koruyarak kütüphane ve konferans salonunu da içinde barındıran dışa açık sosyal-kültürel kullanımlar meydanını oluşturmaktadır.

Referans 2: mevcutta alana karakteristik bir özellik kazandıran kalın istinat duvarı vile birlikte yeşil alanı da kendine çeper edinen, güçlü bir yer imgesine sahip tören alanı, temel formu ve kotu korunarak yeni önerilen kampüs içinde de tören meydanını oluşturmakta ve açık-yarı açık alanlar zincirinin bir parçasını oluşturmaktadır.

Referans 3: mevcutta yer alan büyük yeşil futbol sahası, önerilen yeni kurguda dışa açık bir spor parkına dönüştürülerek, haftasonları ve akşamları halkın da kullanımına açık, spor odaklı bir buluşma ve toplanma mekanı olarak düzenlenmiştir. Bu alanın üst kotlarında önerilen teraslar gölgeli yarı açık mekanlar oluşturarak spor alanlarının farklı kotlardan izlenmesini mümkün kılmakta ve aynı zamanda bir "kontur" olarak eski sahanın boşluğunu tanımlamaktadır.

Açık alan yaşantısı ve geçirgen arayüz yaklaşımı

Projenin temel kurgusu, ada merkez yerleşimi ile sahil bağlantı aksına yaslanarak, geçirgen ve kontrollü bir arayüz oluşturmaktadır. Temel olarak sokak kotu kent ve çevre halkına açılmakta ve sokağı desteklemekte, üst kotlar özelleşerek kontrollü girişlerle halka açılmakta ve gündelik haftaiçi hayatında öğrenci kullanımına hizmet etmektedir. Farklı kotlarla oluşturulan arayüz, barındırdığı geçişler ve çekim odakları ile sokak ve kaldırım yaşantısını desteklemekte, üzerinde buluduğu ticaret aksının devamı olarak dış alan sürekliliğini sağlamaktadır. Çeper yapılar ve fonksiyonlar, temelde yerel proporsiyonları baz almakta, sürprizli sokak ve küçük meydanlarla iç sokaklara ve iç yaşantıya bağlanmaktadır. Bu anlamda geçirgen arayüz, zaman zaman geçirgen zamanzaman iki katlı ve üst kot yaşantısı da barındıran bir kurguya dönüşmektedir.

Örneğin dış çeperde yer alan sergi mekanı, öğrencilerin yaptıkları işlerin sergilenmesi ve halk tarafından kaldırımda gezerken bir aktif vitrin olarak görülüp ziyaret edilebilmesini sağlamakta, diğer yandan halk tarafında üretilen bazı ürünlerin de belli dönemlerde burada sergilenmesini ve turistik olarak da kullanımına olanak sağlamaktadır. Bu yaklaşımla mimari öğe, kentli, okullu ve turist arasında köprü görevi görmekte, mekanı, eylem katalizörüne dönüştürmektedir.

Ulaşım

Kampüs içi yaya ulaşımı, farklı temalar ve kotlar arasında gerçekleştirilmektedir. Sabah konaklama birimlerinden okula hobi bahçeleri içerisinden giden öğrenciler, öğle yemeklerinde açık spor ve aktivite alanlarını deneyimleyerek vakit geçirebilmektedirler. Öğrencilerin kampüs içi hareketleri, yarı açık ve gölgeli alanlarla yönlendirilmekte, ana ulaşım çizgileri meydanlar ve yeşil alanlarla desteklenmektedir.

Araç ulaşımı iki farklı şekilde ele alınmaktadır. Kampüs içi araç ulaşımı servis ringi ile sağlanmakta, bu servis ringleri ana araç girişleri ve otoparklarla entegre çözülmektedir. Alana araç ulaşımı, kuzey bölgesindeki otopark ile, spor aktiviteleri için spor alanları tarafında yer alan indirme bindirme yeri ile, sosyal alanlara olan araç girişi de önerilen kapalı otopark ile sağlanmaktadır.

Künye
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Danışman: Semiha Altıntaş, Zafer Garip, Yakup Altunkaynak, Eray Allıpak

Pin It
Mimar

Ervin Garip

Banu Garip