İlgili Projeler

3. Mansiyon, Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Genel Tasarım İlkeleri

Atatepe, topografyası, doğal özellikleri ve kendine özgü duruşuyla Anamur kent dokusu içinde önemli bir yere sahiptir. Tepe, kentin her yerinden algılanmakta, bununla birlikte üzerinden bakıldığında kenti ve çevresini seyir olanağı sağlamaktadır. Tüm bu özellikleriyle beraber kentin belleğinde önemli bir yeri vardır. Projenin en önemli amacı, tepenin varolan bu değerlerini zarar vermeden korumak, ortaya çıkarmak ve kentin deneyimine sunmaktır.

Bu bağlamda proje kapsamında alınan ana kararlar aşağıdaki gibidir:

  •  Öncelikle tepenin mevcut üst kotu korunmuş ve yapılaşma bu kotun üzerine çıkmamıştır.
  • Topografyanın imajını zedelememek için yapının genel karakteri parçalı olarak düşünülmüş, bu sayede kapalı-açık-yarı açık alanlar birbirleriyle ilişkilendirilerek zengin ve esnek mekan ilişkileri sağlanmıştır.
  • Genel peyzaj kararı olarak alan 2 zona ayrılmış, alanın büyük bir kısmı pasif peyzaj düzenlemeleri ile korunmuş, aynı zamanda oluşturulan hafif ve ayaklar üzerinde taşınan gezinti rotası ile ziyaretçilerin deneyimine sunulmuştur. Alana yerleştirilen dolaşım rotaları ve girişler mevcut kotlar ve izler ile çakıştırılmaya çalışılmıştır.
  • Tepenin üst kotunu koruyan ve parçalı kütlelerin üzerini örten seyir terası; alana girişten itibaren ziyaretçileri alan ve üzerine davet eden bir peyzaj düzenlemesinin uzantısı olarak tepenin doğal yapısını sürdürmektedir.


Üst Ölçek Kararları

Üst ölçekte genel tasarım kararı olarak tepenin doğal yapısının ve kentin belleğindeki “tepe” imajının zedelenmemesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda alan 2 zon olarak ele alınmıştır:

  •  Aktif Kullanım Zonu: Aktif kullanım alanları, alanın kuzeyinde yer alan ana girişten tepenin uç noktasına doğru giden ve girişin bir uzantısı olarak devam eden aktif rekreasyon alanlarını tanımlamaktadır. Uzantı aynı zamanda yapının girişine ve devamında iç avlusuna doğru uzanmaktadır. Aktif kullanım zonunda ana giriş, oyun alanları, kutlama ve şenlik mekanları, toplanma, oturma ve seyir mekanları, ramazan topu teşhir alanı, bisiklet park noktaları, sınırlı araç otoparkı gibi aktif kullanıma olanak verecek düzenlemeler yer almaktadır.
  • Pasif Kullanım Zonu: Alınan ana kararlar ile ilişkili olarak tepenin genelinde doğal bitki örtüsü ve topoğrafyanın yapısının korunması amaçlanmıştır. Bu bağlamda alanda tepenin etrafında ring yapan bir “doğa gezinti rotası” önerilmektedir. Doğa gezinti rotası, sözkonusu özellikleri zedelemeyen, ayaklar üzerinde-hafif yapısal elemanlarla, ziyaretçilere yürüyüş, dinlenme ve seyir olanaklı bir doğa deneyimi sunmaktadır. Gezinti rotasını oluşturmaktadır. Alana doğu ve batı yönünde önerilen ikincil giriş noktalarından da gezinti rotasına ulaşılabilmektedir. Gezinti rotası üzerinde gölgeli oturma, toplanma, seyir imkanı sunan dinlenme ve seyir odakları tasarlanmıştır.


Yapısal Tasarım İlkeleri

Yapıya girdiğinizde, aynı zamanda kente ve denize açılan bir iç dünyaya girmiş olursunuz... İçeride çam ve okaliptüs ağaçlarının kokusunu hissetmeye devam edersiniz...

Yapı, parçalı kurgusuyla hacimsel oranları bağlamında çevredeki dokuya saygılı bir tavır sergilemektedir. Temel olarak 3 kütleden (yemek mekanı, kafe mekanı, çok amaçlı mekan) oluşmaktadır. Kütlelerin kendi içinde ve biraraya gelmeleri ile oluşturdukları mekansal hiyerarşiler, açık-kapalı-yarı-açık mekan kullanımlarını tanımlamaktadır:

  • Herbir  kütle için oluşturulan mekansal formulasyon ile “kapalı mekanların yarı açık mekanlarla bütünleşebilmesi” ve “kapalı mekanların yarı açık mekanlara dönüşebilmesi” sağlanmıştır.
  • Kütleler biraraya geldiğinde açık, yarı-açık mekanlar tanımlamaktadır. Oluşturulan bu mekanlardan kente güçlü perspektifler ve bakış aralıkları sağlanmaktadır.
  • Kütleleri kısmen örten saçak, gölgeli aktivite alanları oluşturmakta, bununla birlikte üst kotta seyir ve aktivite platformu sunarak tepenin doğal yapısını üzerinde devam ettirmektedir.

Ana tasarım kararları çerçevesinde yapı ile bütünsel bir anlayış içinde ele alınan peyzaj donatıları, çocuk oyunları, oturma, dinlenme, buluşma gibi etkinliklere imkan sağlayacak şekilde düşünülmüştür. Tepenin genel karakterini zedelememek amacıyla gölgeli mekanların oluşturulması için büyük saçaklardan ziyade ağaç gölgeleri ve peyzaj donatıları ile birlikte ele alınan parçalanmış gölge elemanları önerilmektedir. Örneğin, önerilen oturma elemanları form itibarı ile genel tasarım anlayışını devam ettirmekte, bununla birlikte gölgeli mekanlar da sunmaktadır. 

Harita
Künye
Proje Yeri: Anamur
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Proje Tipi Grubu: 3. Mansiyon
Danışman: Zafer Garip, Kamer Özaydan, Gökhan Toygar Gürol, Bora Carlı

Pin It
Mimar

Ervin Garip

Banu Garip
Yardımcı Mimar(lar)
Deniz Kozluca
Turan Altıntaş