Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon, Uşak Belediyesi Hizmet Binası Yarışması

Mimari Rapor

1. Yeşil Koridor

Bir kentsel dönüşüm alanı olarak konu alınan bölgenin en temel karakteri, bir akarsu yatağı ile birlikte planlanmış, doğrultusal rekreasyon arteridir. Bu bağlamda, belediye hizmet binası, bu yeşil koridorun bitişini tariflerken, anda zamanda yeşil alanı kendi bünyesine katarak onun devamlılığını sağlamayı hedefler.

2. Su Eşiğinin Tanımı

Yeşil koridor, su eşiği ile yeniden tanımlanırken, rekreatif alan pasif ve aktif olarak ikiye bölünür. Bu temel bölgeleme, su kıyısının etkinliğine önem vererek, buradaki dolaşım potansiyeline bir boşluk oluşturacak şekilde, belediye hizmet binasının morfolojisini kurar.

3. Yapısal Parçalanma

Su eşiğine paralel oluşturulan yaya aktivitesi, davetkar ve kendi çatısı altına alma eğilimi gösterirken, serbest yaya dolaşımını mümkün ve teşvik ederek, parçalı bir yapısal düzen ve kurguyu benimser.

4. Yapı Kütlesi

Kütlenin yapısal ölçeği alanın rekreatif özelliği göz önünde bulundurularak belirlenmiş ve buna bağlı olarak bir gabari ve arazi kullanım stratejisi geliştirilmiştir.

5. Yapının Suya Uzanımı

Yaya aktif rekreasyon hattı, zemin kotunda, belirli bir oranda boşaltılarak, belediye hizmet binası birimleri ve çok amaçlı salon bu yaya akış bandına cephe ve çatı oluşturacak şekilde konumlandırılmıştır.

6. Mekan Hiyerarşileri

Yapının kentselliği ve kendi iç kamusallığına yönelik performansı, zemin kotunda açılan boşlukların arttırılarak, çeşitli mekansal hiyerarşilerde boşluk tipolojilerinin kurgulanmasına bağlı gelişir. İç avlular ile özel yeşil alanlar üretilirken, camekanlar ile ofis planimetrisi kendi döngüsel dolaşım hiyerarşilerini yaratır, böylelikle binanın kamusallığı, mekan zenginliği ve sağlıklı aidiyet ilişikileri üretir.

Künye
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Danışman: Gökhan Kodalak

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ozan Özdilek

Osman Mürsel Ural

Hasan Sıtkı Gümüşsoy

Ece Sıla Bora

Konrad Voges