Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (Tasarım ATLAS Mimarlık), Caferağa Spor ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması

PROJE RAPORU

Birey, Park, Şehir ve Kozmosarasındaki dengeyi kurmak,kent kültürü ve bireyin mutluluğu bağlamında  günümüzde giderek yoğunlaşan bir misyonun başat öncülleridir.  Ancak bu denge, günümüzün baş döndürücü hızlı dönüşümünün sonucunda sarsıntılara uğramakta ve yapılaşmanın getirdiği betonarmeleşmenin sonucunda bozulmakta hatta kaosa dönüşmektedir. BİREY (Sosyal toplumda varolan insan) PARK (Toplumlaşma ve sosyalleşmenin mihenk taşı) ŞEHİR (Sosyal bireylerin barınmalarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan daha büyük birimler) KOZMOS (İnsanlık olarak bilinmezler) kavramlarında yoğunlaşan bir düşünsel bakış açısından yola çıkmayı yeğledik.

Olasılıklar ve varsayımlar bize mutlak doğruların olmadığını gösterdi. Mimari bir bütünlük oluştururken mutlak doğrular yerine, insan hareketlerinin analiz verilerini kullanarak doğruyu yakalamaya çalışmayı startımız olarak belirledik.

Caferağa Spor Merkezi ve Barış Manço Sosyal Tesisinde fark ettiğimiz en derin sorun BİREY oldu. Sosyal bir merkezin, mahalle arasına sıkışmış endüstriyel bir kütleye dönüşmüş olduğunu gördük.  Bu yapı bizde ihtiyaç programının dışına çıkma isteği ve yeni bir fonksiyon ekleme dürtüsü uyandırdı. ŞEHİRleşme PARK’a ihtiyacı olan bir kapsamdı. Bizler de PARK altyapısı ile başladık tasarıma.

Güncel modern mimaride dikey bahçe kullanımı ve yüksek katlı yapılarda bahçe yapma istekleri, maalesef fiziksel olarak pek başarılı uygulanamıyordu. Bizler de yapımızı en yüksek kotu kullanarak 0.00 kotunun altına taşıdık. Arazinin verdiği kot farkı ile binamızın 3 cephesi açık hale geldi ve doğal ışık kullanımına müsaade etti. Tasarladığımız PARK mahallenin açık alan ihtiyacını çözmeye fırsat yarattı.

Spor Tesisi, Havuz Birimi ve Sanat Birimini farklı girişlerden çözmeye çalıştık. Bu farklı giriş isteklerimiz zaten dar ve yoğun olan sokağı efektif kullanmamızı sağladı. Spor tesisine yola en yakın yerden girdik ve bekleme birimini yolun kot altında tuttuk. Doğal eğimi kullanarak da engelli giriş rampalarını yerleştirerek bütün girişlerimizi engelli duyarlı yaptık. Mevcut kotları çok değerli şekilde kullandık. Amfi altı, tribün altlarını ihtiyaçlara göre kullanarak mevcut arazimizin küçük yüzölçümüne adapte ettik. Zemin Etüd raporunda belirtilen zemin sert kaya ve kırılması zor olarak veriler arasına girmiş ancak mahallenin değerli arsası, kırım yapmanın gerekliliğini ortaya koymuştur. Mahalleye yapacağımız PARK ise sosyal olarak huzur ve sosyal ortam sağlama amacımızın yansımasıdır.

CAFERAĞA PARKI kurgumuzdafarklı fonksiyon olarak ŞEHİR konseptine uyum sağladık. Parkımıza Kaykay ve Paten için rampalar ekledik. Yapı Bozumcu yaklaşımı ile girişte varolan Büfe’nin içeriye taşınması ve daha sürdürülebilinir hale getirilmesi sağlandık. En üst kotta Çocuk Oyun alanı, Çok amaçlı Spor salonu ve sanat birimlerinin atölyeleri bulunmaktadır.  Bütün birimler Park ile entegre hale getirilip, parkın içine giriş yaptık bu sayede sosyal alan ve çevre ilişkisi daha efektif kullanıldı.

BARIŞ MANÇO SANAT MERKEZİ tamamiyle merkezden ayrıldı ve 0.00 kotunun altında açık giriş oldu. Bu giriş Kadıköy Çarşı tarafından alındı. Sahne eğimi kullanılarak binanın ihtiyaçları alt birimlere yerleştirildi. (WC, Vestiyer vs.) Okul yan yolu, Havuz girişi ve otopark girişe dönüştü. Araçların beklemesi ve yoğun zamanlarda giriş-çıkış ilişkileri Okul yoluna hapsedilerek Anayolları rahatlattı.

KOZMOS ise zincirin son parçası olarak bağladı bütün sistemi. Tasarımımızda Birey, Park ve Şehir düzenli bir şekilde sisteme dahil oldu ve KOZMOS bu sistemin bütünlüğünü koruma misyonunu üstlendi.

Künye
Proje Yeri: Kadıköy, İstanbul
Proje Tipi: Spor Salonu
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Ahmet Burçin Gürbüz

Kübra Özgürler

Çiğdem Düzgüneş

Gözde Çılgın