Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

TBB Konya Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi

MTK Mimarlık yapımı 2015 yılında tamamlanan projeyi anlatıyor:

Proje arazisi Konya’nın yeni gelişmekte ve dönüşmekte olan Karatay İlçesi Çayır Mahallesi’nde yer almaktadır. Çevresinde Mevlana Kültür Merkezi ve Hilton Garden Inn gibi önemli turizm ve kültür yapıları bulunmaktadır. Arsayı çevreleyen Aladdin Kapı Caddesi boyunca da Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm yapılması planlanmaktadır.

Arsa yukarıda bahsedilen konumsal özelliklerine ilave olarak kendisini çevreleyen Aladdin Kapı Caddesi ve Kışlaönü Sokağın oluşturduğu alışılagelmişin dışındaki formuyla mimari açıdan zorlayıcı ama aynı zamanda da heyecan vericidir. Bulunduğu adanın köşe parseli olması ve dar açıyla birbirine bağlanan iki sokak tarafından çevrelenmesiyle oluşan arsa formu dikkat çekecek bir yapının habercisi olarak algılanmıştır.

Bina program itibariyle iki ana işlevi barındırmaktadır. Birincisi Konya Barosu’nun idari ve yönetimsel işlevleridir. Diğeri ise çok amaçlı salonun ağırlık kazandığı sosyal işlevlerdir. Binanın kütlesi bu iki ana işlevi ayıracak şekilde kurgulanmıştır. İdari blok binanın güney ve batısındaki kütlede yer alırken, çok amaçlı salon da binanın kuzeyindeki kütlede yer almaktadır. İki kütle arasında yer alan üstü şeffaf atrium, çağdaş bir hukuk yapısının davetkâr girişini ve çok amaçlı salonun fuayesini oluştururken düşeyde katlar arası görsel süreklilik sağlamaktadır.

Yapının demokratik ve katılımcı bir hukuk anlayışı söylemselliğinin temsilcisi olabilmesi amacıyla zemin kotunda olabildiğince şeffaf, davetkâr ve giriş aldığı sokakla sürekli ilişki kurabilen bir yapı olması için bu kotta fuaye, çok amaçlı salona ilave olarak kiralanabilen restoran ve kafe sağlanmıştır. Bu sayede sadece meslek grubu insanlarına inşa edilmiş bir bina olmanın ötesinde hukukla ilişiği olan herkesin adliye yapılarının dışında yürütülebilecek hukuksal işlemlere hizmet edecek bir platform olması da amaçlanmıştır.

İnşaat alanı 3800 m2’lik bir yapı olmasına rağmen binanın cephesi, arsa biçimi ve buna bağlı olarak talep edilen işlevlerin kütle içindeki konumlanışı ve güneşe yönelmesine göre çeşitlilik içinde biçimlenmiştir. Burada en dikkat çekici cephe, yapının kültürel bağlamıyla ilişkilendirilebilen güney cephesi olmuştur. Düzenli olarak konumlandırılmış ofislerin önündeki cephe konsolunda yer alan Selçuklu motifi, yerellikle bezenmiş çağdaş bir hukuk yapısının içine güney ışığını süzerken, farklı bir deneyim olarak sunmaktadır. Batı cephesinde yer alan ve bu cepheye özgü çözülen düşey güneş kırıcılar da ofislerin içindeki iklimsel şartların ve ışık miktarının kontrol altında tutulması için tasarlanmıştır. Binanın doğu cephesindeki tek açıklık giriş, fuaye ve atrium olurken yapının girişi ve devamındaki bu üç boyutlu mekan, doğrudan dışarıdan algılanacak ve binanın dışa dönüklüğünü sağlayacak şekilde biçimlenmiştir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Konya
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: Kamu
İşveren: Türkiye Barolar Birliği
Ana Yüklenici: DEYA İnşaat
Proje Yöneticisi: Mert Kayasü
Statik Projesi: ATABAR Mühendislik
Mekanik Projesi: ATABAR Mühendislik
Elektrik Projesi: ATABAR Mühendislik
Fotoğraf: Mert Kayasü
Proje Başlangıç Yılı: 2012,
Proje Bitiş Yılı: 2012
İnşaat Başlangıç Yılı: 2013
İnşaat Bitiş Yılı: 2015
Arsa Alanı: 2,250 m²
Toplam İnşaat Alanı: 3,800 m²

Pin It
Mimar

Mert Kayasü

Elif Köktaş

Sedat Acar

Gamze Uzunpınar