Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

KOS Camisi

r.a.f. studio, projeyi anlatıyor:

Konya Organize Sanayi’nde tip proje olarak inşa edilmiş camilerden birinin renovasyon projesi olan KOS Camisi, sadece dini yapı olarak değil, yapısal ve kurgusal noksanları olan bir mekana müdahale olarak da ele alınmıştır. Bu proje, sayısı 85.000’e yaklaşan ve her geçen gün artan cami stokunun yıkıp yeniden yapmak yerine, yeniden nasıl değerlendirilebileceğine dair yeni bir öneridir. Bütün kararlar mevcut yapının verileri doğrultusunda alınmış olup, eklenen kütlelerin eski yapıyla iyi anlaşması hedeflenmiştir.

KOS Camisi sanayi bölgesinin yoğun sirkülasyonu olan iki araç yolunun kesişiminde yer alıyor. Mevcut yapıda yerden yükseltilmiş tek bir bina girişi ve kullanıcıları bu girişe yönlendiren bir bahçe girişi bulunmaktaydı. Vaziyet kararlarındaki ana hedef, yaklaşık iki katına çıkacak olan kullanıcı sayısının sebep olacağı yoğun sirkülasyonu iyi çözümlemek ve giriş çıkışların sürekliliğini sağlamak olmuştur. Bu doğrultuda mevcutta bulunan cadde girişi korunup genişletilmiş ve diğer caddeden de aynı genişlikte bir giriş daha eklenmiştir. Bu girişler yeni cami girişinde kesiştirilmiş, şadırvan kütlesi eklenmiş ve binaya avludan girilmesi sağlanmıştır. Cami avlusu, şadırvan ve cami ana girişinin ortak açık alanıdır. Bu avluya rampalarla ve merdivenlerle ulaşılmaktadır. Yeni minare avlu ve rampaların kesişiminde, görünürlüğü en yüksek yere konumlandırılmıştır.

Artan kullanıcı sayısı düşünülerek, aksları hem zemin hem de bodrum katta karşılayacak toplamda 4 ayrı giriş düzenlenmiştir. Mevcut caminin taşıyıcı sisteminin izinde, caminin iki tarafına da en uzunu 12 metre olan ve ana cemaat mahalini oluşturan beşer adet brüt beton kütle eklenmiştir. Bu kütlelere mihrap duvarı, giriş mahali, son cemaat mahali, avlu ve şadırvan da eklenmesiyle oluşan yeni cami kütlesi toplamda 11 ana akstan oluşmaktadır. İki katta da mihrap alanını vurgulamak için güney batı yönüne 2 metrelik perde eklenmiştir. Bodrum kat doğal ışık problemini çözmek amacıyla tamamen açığa çıkartılmış ve oluşan iki kot, peyzajın setlendirilmesiyle birbirine bağlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Konya
Proje Tipi: Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Dini
İşveren: KOSB Plan ve Proje Müdürlüğü
Ana Yüklenici: Şiran Mühendislik
Statik Projesi: S Proje
Mekanik Projesi: Tozoğlu Mühendislik
Elektrik Projesi: Tozoğlu Mühendislik
Fotoğraf: Gürkan Akay
Mimari Mesleki Kontrollük: r.a.f. studio
Proje Başlangıç Yılı: 2018
Proje Bitiş Yılı: 2019
İnşaat Başlangıç Yılı: 2019
İnşaat Bitiş Yılı: 2020
Arsa Alanı: 8.656 m2
Toplam İnşaat Alanı: 4.032 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Aydan Aslan Erkan

Hasan Agah Erkan
Yardımcı Mimar(lar)
Mustafa Anıl Erkan
Gamze Adıgüzel