Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

3. Mansiyon, Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

SN Mimarlık tarafından tasarlanan proje Adana Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması'nde 3. mansiyon ödülüne layık görüldü.

Mimari Rapor

Yarışmaya konu alan Adana-Mersin karayolu üzerinde yer almaktadır. Havaalanı, otogar ve otoyol bağlantıları olan bölge, diğer kamu kuruluşlarının birlikteliğinden oluşan bir yerleşke olma yolundadır. Böyle bir alanda tasarlanacak yeni ticaret odası binasının bir kentsel odak noktası olması, çekim yaratması hedeflenmiştir. Kamuya hizmet eden bina kullanıcılarını davet eder.

Tasarım kentli, devlet organı, doğa ve halkın sosyo-kültürel yaşamını bir bütün içerisinde birleştirmekte ve yeni bir kent odağı oluşturma amacındadır.

Yakın çevreye baktığımızda alanın kuzeyinde yeniden işlevlendirilecek kültür mirası eski Milli Mensucat Fabrikası binalarının olduğu görülür. Tasarım alanı ile Milli Mensucat arasında mevcutta henüz tam anlamıyla kullanılmayan imar yolu bölgenin gelişmesi ve canlanmasıyla daha çok kullanılır hale gelecektir. Dolayısıyla binaya kuzeyden yaklaşım ve ulaşım önem kazanmaktadır. Yaya ve taşıt ulaşımlarının kuzey cephesinden ağırlıklı olarak sağlanması bu nedenledir. Açık ve kapalı otopark girişleri, yaya yaklaşımları, restoran girişi ve Başkanlık girişi alanın kuzeyindeki bu yoldan sağlanır. Bu aynı zamanda doğal olarak binanın kendisinin gölgelendirdiği bir alandır burası.

Tasarım alanı ile Adana Sanayi Odası arasında kalan, mevcutta tali bir servis yolu olarak kullanılan yol yaya öncelikli ulaşım kararı çerçevesinde yayalaştırılmıştır. Yapının Adana Sanayi Odasına bakan Doğu Cephesi bina programında önemli bir konuma sahip sosyal merkez niteliğindeki Kültür Merkezine giriş cephesidir. Bu giriş üzerine doğru uzanan binanın üst katları bu girişin gün boyu gölgelenen bir alan olmasını sağlar. Bu giriş yaya öncelikli kentsel peyzaj düzenlemeleri ile meydanlaşır, etkinlik alanına dönüşür. Aynı zamanda bu giriş alanı hemen yanındaki sanayi odası girişi ile de bütünleşerek sanayi odasının ve ticaret odasının ortak girişi olma niteliğine bürünür. Binanın doğu cephesine dayanan girişteki etkinlik alanına bakan küçük bir kent anfisi ile bir üst kottaki Konferans Salonu üst fuayesine ulaşılır.

Ticaret Odası programı incelediğinde iki ana fonksiyon göze çarpar. Birincisi, herkesin kullanımına açık sosyal ve kültürel alanlar, bir diğeri ise ticaret odası idari ve kurumsal işlerinin yürütüldüğü ofis fonksiyonları. Program tasarım alanına yerleştirilirken bu iki fonksiyonun aynı bina içine adaptasyonu şu şekilde sağlanmıştır; alan, kuzey-güney ekseninde doğu tarafı ve batı tarafı diye ikiye ayrıştırılmıştır.

Zemine yerleşilirken ; doğu tarafında ofis fonksiyonları, batı tarafında ise sosyo-kültürel fonksiyonlar konumlandırılmıştır. Üst katlara çıkıldıkça orta alanda konumlanan sosyal fonksiyonlar sonlanarak ofis fonksiyonları sosyal alanların etrafını sarar.

Meclis Salonu, Konferans salonunun üzerine yerleştirilmiştir. Meclis Salonunun üzeri ise çatı bahçesi olarak ofis fonksiyonunun kullanımına verilmiştir.

Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. İklim göz önüne alındığında hem iç hem dış mekanda hava sirkülasyonu ve gölge faktörü büyük önem kazanmaktadır. Kuzeye açılan bu çatı bahçeleri ile bina nefes almakta ve doğal ventilasyon sayesinde ofis alanlarının konfor koşulları düşük maliyetle sağlanmaktadır.

Binanın dış cephesi çift cephe sistemine sahiptir. En dışta Adana'nın sıcak yaz iklimine uygun, gölgeleme sağlayarak binanın soğutma maliyetini düşüren, geçirgen, gözenekli, hava sirkülasyonu sağlayan bir yapıda prekast beton dış cephe panellerinden oluşan bir katman yer alır. İçte ise giydirme sistem açılabilir cam cephe mevcuttur. İki cephe arasındaki boşluk sayesinde ventilasyon sağlanır, binanın doğal iklimlendirmesi bu sayede mümkün olur.

Cephelerde düşey olarak kullanılan prekast beton dış cephe panelleri monoblok yapının çehresinde kalıcı bir kimlik bütünlüğü sağlar ve bulunduğu cepheye göre doluluk ve boşluk sıklıkları değişerek cephelerin tekdüzeliğini önler.

Harita
Künye
Proje Yeri: Adana, Seyhan
Proje Tipi: Ofis
Proje Tipi Grubu: 3. Mansiyon
Arsa Alanı: 2.353 m2
Toplam İnşaat Alanı: 15.316 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Süleyman Akkaş

Nihal Şenkaya Akkaş